2014.10.20. hétfő
Nyomtatás

Horváth Mihály történelmi tanulmányi verseny

9-11. évfolyam
Történelem

A verseny célja, hogy a tanulók kutatómunkát végezzenek a megadott szakirodalomban; képesek legyenek különböző típusú források összegyűjtésére és feldolgozására; ismerjék meg a korszak fontosabb történelmi eseményeit.

A verseny kezdete:
2015.01.28. 14:30-15:30
helyszíne:
A tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
online, Tehetségháló
A(z) 1. forduló időpontja:
2015.01.28. 14:30-15:30
helyszíne:
A tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2015.03.04. 15:00-17:00
helyszíne:
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
A(z) 3. forduló időpontja:
2015.04.11. 9:00-16:00
helyszíne:
Szent István Gimnázium
Eredmények közzététele:
2015.04.11.  20:00
helye:
Szent István Gimnázium
A verseny meghirdetője:
Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet
szakmai felelőse:
Marosi Beatrix
elérhetősége:
338-2156/169; marosi.beatrix@fppti.hu
koordinátora:
Marosi Beatrix
elérhetősége:
338-2156/169; marosi.beatrix@fppti.hu

A 2014/2015. tanévben a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet a versenyt két témakörben és az első témakörben két kategóriában hirdeti meg.

Kategóriák:

I. kategória: A fővárosi gimnáziumok  9-10-11. évfolyamai részére.
Ötéves képzés esetében a 12. évfolyamos tanulók is jelentkezhetnek.

II. kategória: A fővárosi szakközépiskolák 9-10-11. évfolyamai részére.
Ötéves képzés esetén a 12. évfolyamos tanulók is jelentkezhetnek.

Témakörök:

I. kategória:

1. Orvoslás, varázslás és gyógyítás az Ókorban 

2.  A török kiűzése Magyarországról (1683-1699)

II. kategória

Orvosok és mágia az ókori Keleten

Nevezés: 2015. január 5-ig.

A jelentkezés menete:

 1. A belépéshez szükséges névvel és jelszóval nem rendelkezők részére regisztráció a Tehetségháló weboldal Regisztráció felületen.

 2. Bejelentkezés a regisztráció során megadott belépési név és jelszó segítségével.

 3. A bejelentkezést követően válik elérhetővé a http://www.tehetseghalo.hu/versenyek felületen az egyes versenyekre történő jelentkezés online űrlapja.

 4. Az online jelentkezési űrlap mezőinek pontos kitöltése (tanulónként egy űrlap)

 5. A sikeres jelentkezést követően az adott verseny oldalán látható a versenyre jelentkezett iskolák, illetve a versenyre jelentkező tanulók neve.

A jelentkezéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő problémákat az info@tehetseghalo.hu e-mail címen kérjük jelezni.

A verseny menete:

Az I. forduló (elődöntő): 2015. január 28. (szerda) 1430-1530 óra között a tanulók iskolájában.
A feladatlapokat elektronikusan juttatjuk el az iskoláknak.
Az erre vonatkozó tájékoztatást az iskolák e-mailben fogják megkapni.

Az első fordulóban 8-10 kérdésből álló feladatlapot töltenek ki a versenyzők, 60 perc áll a rendelkezésükre, és maximum 50 pontot szerezhetnekA feladatlapokat az iskolák szaktanárai javítják ki, és küldik be a 60 % és a fölött teljesített dolgozatokat 2015. február 5-ig (szerda) a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézetbe Marosi Beatrix pedagógiai szakértőnek. A beérkezett dolgozatok közül a versenybizottság kiválasztja témánként a legjobb 40 dolgozat íróját, összesen 80 tanulót, akik részt vehetnek a középdöntőben.

A II. fordulóba (középdöntőbe) jutó tanulók névsorát a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai  Intézet honlapján (www.fppti.h/u2015. február 9-én tesszük közzé.

II. forduló (középdöntő) időpontja: 2015. március 4. (szerda) 1500-1700 óráig

Regisztráció: 14.30-tól

Helyszín:
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
(1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.)

A második fordulóban 120 percben esszéfeladatot oldanak meg a tanulók, amelyre 50 pont kapható. Az esszéket a versenybizottság értékeli, és az I. és II. forduló eredménye alapján kategóriánként és témánként a 15 legjobb eredményt elérő tanuló vehet részt a döntőben. A döntőbe jutott tanulók névsora a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet honlapján (http://www.fppti.hu/) 2015. március 16-án(hétfőn) lesz elérhető.

A III. forduló (döntő) ideje: 2015. április 11. (szombat) 9.00-16.00 óra

Helyszíne: Szent István Gimnázium (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 15.)

Regisztráció: 8.30-tól

A döntőbe jutott tanulóknak a szóbeli, emelt szintű érettségihez hasonló feladattípusok megoldását kell elvégezniük, valamint képessé kell válniuk egy-egy adott történelmi szituációba, illetve történelmi személyiség szerepébe való belehelyezkedésre. A döntő során a diákok 50 pontot szerezhetnek.

Az elérhető maximális pontszám: (Elődöntő írásbeli + középdöntő írásbeli) / 2+ szóbeli= (50+50)/2+50= 100 pont.

Eredményhirdetés és díjátadás: a verseny után.

A versenyre a középiskolai tankönyvek mellett a következő szakirodalomból kell felkészülni:

I. kategória

1.  Orvoslás, varázslás és gyógyítás az Ókorban 

A középiskolai tankönyvek témára vonatkozó ismeretei, illetve a szakirodalomban található térképek, képek, ábrák, kronológiák, rajzok is szükségesek.

 1. Forisek Péter: A számok szerepe antik orvosi elképzelésekben. In: Kaleidoscope, Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat 2013. Vol.4.No.6., 17-23. o. http://www.kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=cikk&cikkid=129
 2. Hétköznapi élet a fáraók korában. Szerk. Trassard, Francois, Corvina, Budapest. 2002. 58-63. o.

3. Hétköznapi élet a római császárok korában. Szerk. Catherine Salles, Corvina, Budapest, 2008. 58-62. o.

 1. Józsa László: Betegségek, kóros állapotok ábrázolása egyiptomi alkotásokon. Kaleidoscope. Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat Vol. 3.No.5, Journal of History of Culture, Science and Medicine ISSN: 2062-2597 1-12. http://epa.oszk.hu/02300/02316/00005/pdf/EPA02316_kaleidoscope_2012_5_001-012.pdf
 2. Kákosi László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája, Osiris, 1998. 261-264. o.
 3. Kertész István: Gyógyítás, táplálkozás, életmód az antik világban, História, 2008/1., 11-13. o. http://www.historia.hu/userfiles/files/2008-01/Kertesz.pdf
 4. Majoros József: Római élet  Gemini Kiadó, Budapest,  162-164. o.
 5. Oppenheim, A. Leo: Az ókori Mezopotámia. Gondolat. Budapest. 162-164. o.
 6. Peter Levi: A görög világ atlasza, Helikon,  162-163. o.
 7. Ritoók Zsigmond – Sarkady János – Szilágyi János György: A görög kultúra aranykora, Gondolat, Budapest. 1984. 390-392. o., 635-639. o.


2. A török kiűzése Magyarországról (1683-1699)

A középiskolai tankönyvek témára vonatkozó ismeretei, illetve a szakirodalomban található térképek, képek, ábrák, kronológiák, rajzok is szükségesek.

 1. Szakály Ferenc: Virágkor és hanyatlás /1440-1711/ Magyarok Európában II. Háttér Kiadó, Budapest, 1990. 286-292. oldal
 2. Varga J. János: A fogyó félhold árnyékában. Gondolat Kiadó, Budapest, 1986.: Mibe kerül a háború? 93-95. oldal; Magyarország háborús terhei 236-244. oldal
 3. Gonda Imre–Niederhauser Emil: A Habsburgok. Gondolat Kiadó, Budapest, 1977. 88-96. oldal
 4. Walter Leitsch: Miért akarta Kara Musztafa meghódítani Bécset? = Benda Kálmán–R. Várkonyi Ágnes (szerk.): Bécs 1683. évi török ostroma és Magyarország. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988. 76-85. oldal
 5. Marsigli gróf: Terv Budavár újjáépítésére = Szakály Ferenc (szerk.): Buda visszafoglalásának emlékezete 1686. Európa Kiadó, Budapest, 1986. 595-600. oldal
 6. História 8. évf. 1986/3-4. számából:
  a: Hegyi Klára: A török birodalom (7-10. oldal)
  b. Perjés Géza: Az európai hadszervezet (15-18. oldal)
  c. Czigány István: hadellátás (20-23. oldal)
  d: Fodor Pál: A török hadsereg (23-27. oldal)
  e: R. Várkonyi Ágnes: A Szent Liga Európája (65-67. oldal)
 7. ifj. Barta János: Ki volt az első Budavár 1686-i visszafoglalásánál? = História III. évf. 1981. 1. szám, 3-5. oldal 

II. kategória

Orvosok és mágia az ókori Keleten

 1. Forisek Péter: A számok szerepe antik orvosi elképzelésekben. - In: Kaleidoscope, Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat 2013. Vol.4.No.6., 17-23. o. http://www.kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=cikk&cikkid=129
 2. Hétköznapi élet a fáraók korában. (Szerk. Trassard, Francois) Budapest: Corvina, 2002. 58-63. o.
 3. Józsa László: Betegségek, kóros állapotok ábrázolása egyiptomi alkotásokon. - In: Kaleidoscope. Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat Vol. 3.No.5, Journal of History of Culture, Science and Medicine ISSN: 2062-2597 1-12. http://epa.oszk.hu/02300/02316/00005/pdf/EPA02316_kaleidoscope_2012_5_001-012.pdf
 4. Kákosi László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája. Budapest: Osiris, 1998. 261-264. o.
 5. Kertész István: Gyógyítás, táplálkozás, életmód az antik világban. - In: História, 2008/1., 11-13. o. http://www.historia.hu/userfiles/files/2008-01/Kertesz.pdf
 6. Oppenheim, A. Leo: Az ókori Mezopotámia. Budapest: Gondolat, 1982. 162-164. o.
 7. Szabó Mária: Mágia az ókori orvoslásban. – In: Magyar orvosi nyelv, 2011. (11. évf.) 1. sz. 34-43. old. http://www.orvosinyelv.hu/
 8. Hoffmann Zsuzsanna: Varázslatok és mágikus szertartások a klasszikus ókorban – In: Aetas, 2011. (26. évf.) 1. sz. 211. old. http://epa.oszk.hu/00800/00861/00052/pdf/aetas_2011-01_211-213.pdf
 9. Drury, Nevill: Mágia és boszorkányság: a sámánizmustól a technopogányokig. Budapest: Katalizátor Kvk., 2004. 32-45. o.
 10. Fónagy Iván: A mágia és a titkos tudományok története. Budapest:Pallas Antikvárium Kiadó, 1999. 246-248. o. és 343-351. o.

A szervező elérhetősége:
Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet (1088 Budapest, Vas utca 8.)

A verseny szervezője: Marosi Beatrix, pedagógiai szakértő
E-mail: marosi.beatrix@fppti.hu
Tel: 338 2156/169 mellék