2014.12.17. szerda
Nyomtatás

Gondolattúra a Ludwigban 2015.

9. évfolyam
Művészetek

A verseny célja: hogy megismertesse az érdeklődő fiatalokat a jelenkor művészetével, felhívja a figyelmüket a kortárs alkotások sokszínű, izgalmas világára, illetve felkeltse az érdeklődésüket a környezetükben zajló művészeti folyamatok iránt.

Lezajlott az I. forduló.

A második, szóbeli fordulóra mindenki továbbjutott.

 

Gratulálunk a versenyzőknek, felkészítő tanáraiknak az élvezetes, magas színvonalú előadásokhoz.

A díjazottakat várjuk az ünnepélyes díjkiosztóra.

A verseny kezdete:
2014. december
helyszíne:
A tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
online
A(z) 1. forduló időpontja:
2014. december
helyszíne:
A tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2015. március 5.
helyszíne:
Ludwig Múzeum
A(z) 3. forduló időpontja:
2015. március 26.
helyszíne:
Ludwig Múzeum
Eredmények közzététele:
2014.12.17.  08:23
helye:
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum
A verseny meghirdetője:
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet
szakmai felelőse:
Varga Ferenc
elérhetősége:
varga.ferenc@fppti.hu; 338-2156/107
koordinátora:
Varga Ferenc
elérhetősége:
varga.ferenc@fppti.hu; 338-2156/107

VERSENYFELHÍVÁS

Gondolattúra a Ludwigban - múzeum- és művészetbarát tanulók részére. 
Benyomások, élmények, felfedezések Magyarország legjelentősebb kortárs művészeti gyűjteményében

A 2014/2015. tanévben a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógia Intézet műelemző versenyt hirdet.

A verseny célja, hogy megismertesse az érdeklődő fiatalokat a jelenkor művészetével, felhívja a figyelmüket a kortárs alkotások sokszínű, izgalmas világára, illetve felkeltse az érdeklődésüket a környezetükben zajló művészeti folyamatok iránt.

A résztvevők köre: fővárosi általános és középiskolás tanulók, szakképzésben részt vevő fiatalok (7-14. évfolyam).

Mi is az a kortárs?

Használjuk, de nem biztos, hogy tudjuk is, mit jelent: a kortárs fogalma, a kortárs művészet valami olyasmi, ami itt van, egészen közel, de mégis többnyire idegennek és érthetetlennek hat.

Pedig ki tagadná, hogy a világ, amelyben él, a legotthonosabb a számára. Azok az épületek, tévéműsorok, filmek, ételek, sportesemények, amelyek a jelenünket meghatározzák, bizonyosan minden korábbinál közelebb állnak hozzánk. Kortárs lehet az, aki ugyanabban az évben születik, mint te. A barátaid az iskolában. De kortársad lehet egy nálad sokkal idősebb személy is, ha például azonos politikai rezsim vagy kormányzati rendszer alatt éltek. Nemcsak az idő tehát a meghatározó tényező.

Így van ez a képzőművészet esetében is. Kortárs lehet a művészet is, de nem csupán azért, mert ma készült. A kortárs művészet az, ami tükröt tart nekünk, amiben felfedezhetjük a ma és a holnap gondolatait. A kortárs mű láttán gyakran felkiáltunk: ”Ilyet én is tudok!”, de amikor alaposabban megnézzük, az is kiderülhet, hogy mégsem. A kortárs talán nem mindig szép, de gondolatokban bővelkedik, és ha egy kicsi időt szánsz rá, megéri felfedezni a közösséget a műtárgy és önmagad között.

Végre itt a lehetőség, hogy megbarátkozz vele, és értő, kíváncsi szemmel tégy egy felfedezőutat a kortárs művészet világában. Vágj bele, legyen a kortársad, a barátod, a gondolataid kifejezője a művészet! Kalandra fel, vár a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum!

A verseny kétfordulós, melyeket megelőzően a szervezők tárlatvezetésre, a gyűjtemény megismerésére invitálják a felkészítő pedagógusokat és a résztvevő diákokat.

Nevezés: 2015. február 20-ig

A jelentkezés menete:

 • A belépéshez szükséges névvel és jelszóval nem rendelkezők részére regisztráció a Tehetségháló weboldal Regisztráció felületen.
 • Bejelentkezés a regisztráció során megadott belépési név és jelszó segítségével.
 • A bejelentkezést követően válik elérhetővé a http://www.tehetseghalo.hu/versenyek felületen az egyes versenyekre történő jelentkezés online űrlapja.
 • Az online jelentkezési űrlap mezőinek pontos kitöltése (tanulónként egy űrlap)
 • A sikeres jelentkezést követően az adott verseny oldalán látható a versenyre jelentkezett iskolák, illetve a versenyre jelentkező tanulók neve.

A jelentkezéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő problémákat az info@tehetseghalo.hu e-mail címen kérjük jelezni.

Tárlatvezetések:

2015. január 20., kedd 15-17 óra között.

2015. február 5., csütörtök 15-17 óra között.

A tárlatvezetésekre és a verseny fordulóira a Ludwig Múzeumban (1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.) kerül sor. 

I. forduló: a tanuló iskolája

I. forduló ideje: 2014. december

II. forduló/tárlatvezetések : Ludwig Múzeum (1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.)

II. forduló ideje:

 

2015. január 20., kedd 15-17 óra között.

2015. február 5., csütörtök 15-17 óra között.

 

Találkozó a múzeum főbejáratánál.

III. forduló/írásbeli: 2015. március 5. (csütörtök) 10.00 – írásbeli

1. Írásbeli tesztfeladat

A megoldásra fordítható idő: 45 perc.

A felkészülésnél érdemes a második világháború utáni művészetet elemző könyvek mellett a múzeum tereiben látható műtárgyakat is alaposan tanulmányozni.

2. Egy műtárgy írásbeli elemzése. Rendelkezésre álló idő: 60 perc.

Az elemzendő műtárgy a múzeum raktárából való, az állandó kiállításon nem szerepel. 

IV. forduló/szóbeli: 2015. március 26. (csütörtök) 10.00 – szóbeli

Találkozó a múzeum főbejáratánál.A versenyzők 10 perces szóbeli műelemzést (kiselőadást) tartanak a Ludwig Múzeum termeiben elhelyezett alkotások segítségével. A mű kiválasztása a megadott listából, közvetlenül a szóbeli kiselőadás megtartása előtt történik.

A műtárgyakat a Ludwig Múzeum Gyűjteményéből összeállított gyűjteményi kiállítás anyagából válogatják a szervezők. 
A listátkat a tárlatvezetések alatt teszik közzé a meghirdetők.

Változás az előző években lefolytatott versenyekhez képest, hogy párba állított művek összehasonlító elemzését várják el a rendezők a versenyzőktől A kiselőadást megelőzően összeállított, előre megadott műtárgy párokat tartalmazó kártyákból húznak a versenyzők. A kártyákon szereplő műveket kell elemezniük a tanulóknak. Az alkotásokat a szervezők átgondolt szempontrendszer szerint, tehát nem véletlenszerűen párosítják. A kettős elemzés lehetőséget biztosít a versenyző számára sokszínű felkészültségének bizonyítására. Így bemutathatja tudását az összehasonlító elemzés módszereinek alkalmazásában, a művek közös és eltérő tartalmainak feltárásában, valamint az alkotások struktúráinak mélyebb megértéshez segítheti hozzá a tanulókat.

További eltérés az idei szóbeli versenyen a korábbiakhoz képest, hogy a tanulók meghatározott számú kérdéseket tehetnek fel versenyző azonos életkori kategóriákban induló társaiknak a kiselőadást követően. Ezzel a kiírók szeretnék erősíteni a diákok vitakultúráját, érvelési képességét. A zsűri értékelésénél figyelembe veszi a feltett kérdések megfogalmazását, segítő jellegét, tartalmi pontosságát.

E tanévtől a diákok is értékelhetik a szóbeli verseny zárásaként társaik teljesítményét.

Szeretnénk felhívni az érdeklődő kollégák és diákok figyelmét a tárlatvezetésekre, ahol részletes tájékoztatást kaphatnak a változásokról.

Az első forduló írásbeli és a második forduló szóbeli elemzésének értékelési szempontsora:

 • Anyaghasználat. A technikák ismerete.
 • A mű formarendje. Formakapcsolódási módok. Formaellentétek.
 • A sík és a tér viszonya az adott műben. Térrétegek. A mű viszonya a kiállítótérhez.
 • A színek szerepe. Domináns szín- és tónuskontrasztok. Fény-árnyék hatások.
 • Komponálásmód, formátum, figyelemvezetés. Egység, ellentét, egyensúly, alá- és mellérendeltség, kiemelés megjelenése az alkotásokban.
 • A tartalom és a forma viszonya. A műtárgy tartalmi elemzésénél a következő problémafelvetések figyelembevételét ajánljuk:
  • Munka és szabadidő
  • Történelmi emlékezet
  • Újrahasznosítás, újrafelhasználás (recycling)
  • Múzeumi szerepvállalás, múzeumi emlékezet
 • Személyesség a művészetben
 • Előadásmód, szakkifejezések használata, kérdések megfogalmazása, az összehasonlító elemzés  tartalma.

Az alábbiakban a Ludwig Múzeum munkatársainak levelét idézzük a témaválasztással kapcsolatban, mintegy vezérfonalként: 

Műelemző műtárgylista 2015

 1. Jovánovics György: Ostgiebel (1998)

 2. Nádler István: Hommage à Néray Katalin (2007)

 3.  Szabó Ágnes: Szabadság-szobor sziluett (2000)

 4. Benczúr Emese: Ha száz évig élek is (Should I live to be a hundred) (1997)

 5. El-Hassan Róza: Feszített szék a Stretched Objects-sorozatból (1995)

 6.  Nedko Solakov : Kastély (1993)

 7. Perjovschi, Dan: Glass-nost (1997)

 8. Nemes Nemes Csaba: Remake I-X. (2007)

 9. Ciprian Mureşan: Kommunizmus sosem volt (2006)

 10. Société Réaliste: Greater Europa, 2008-2009

 11. Szacsva y Pál: Reprojekció XXXIV (2002)

 12. Tehnica Schweiz: Ingázó tüzérek I-VIII (2006)

 13. Pauer Gyula: AZ EZERKILENCSZÁZÖTVENHATOS FORRADALOM EMLÉKÉRE (2006)

 14. Roman Ondák: Meghosszabbított álom (1996)

 15. Birkás Ákos: Férfiak 1. (64) (2006)

 16. Sugár János: Az analfabéta írógépe (2001)

 Az úgynevezett II. fordulót – az iskolai fordulót követően – a Ludwig Múzeumban, a fent említett kiállításon rendezzük.

Ajánlott irodalom:

 • Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban. Független Pedagógiai Intézet Tankönyvcentruma, 2006.
 • Tatai Erzsébet: Művészettörténeti Ismeretek. Enciklopédia kiadó, Budapest, 2003.
 • Kortárs Művészeti Lexikon: http://artportal.hu/lexikon/fooldal/
 • Beke László: Műalkotások elemzése – A gimnázium I-III. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 • Sulinet, művészettörténet: http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/ttkuj/temuvtori.html
 • Imreh Zoltánné: Korok és Stílusok – Műalkotások elemzése, 3. kötet. Comenius Kiadó, Pomáz.
 • Pataki Gábor: Művészettörténet – A nyolcosztályos gimnáziumok VII. osztályának, a 17 éveseknek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.
 • Fekete Ilona, Radák Luca, Rákos Katalin: Műelemző 4. Az impresszionizmustól a kortárs képzőművészetig. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2007.

Az eredmények közzétételének módja: Intézetünk honlapján és elektronikus Hírlevelünkön  keresztül a regisztráció során megadott e-mail címre történik.

Ünnepélyes díjátadás: a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet által szervezett Tehetségnapon, 2015. június 3-án, szerdán 11.00 órakor lesz a Ludwig Múzeumban (1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.).

A Tehetségnapra a legjobb eredményt elért I., II. és III. helyezettet, kündíjasokat és felkészítő tanárát várjuk. Az eseményre névre szóló meghívót küldünk.

Kalandokkal teli, izgalmas utazást kívánunk a kortárs művészet világában! 

Szervezők:

Hemrik László 
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum

Zele János 
Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium

Varga Ferenc 
Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet és munkatársaik