2013.12.05. csütörtök
Nyomtatás

33. Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

9-10. évfolyam
Fizika

A technika és a műszaki tudományok fejlődése napjainkban a fizika mély ismeretét igényli a későbbiekben e területekre kerülő tehetséges tanulóktól. Versenyünkkel – már tanulmányaik elején – igyekszünk a fizika felé fordítani e tanulók figyelmét, valamint elmélyíteni a tudásukat. A verseny hatékonyságát igazolja, hogy az azokon „felnövekvő” magyar fiatalok a Nemzetközi Diákolimpiákon rendszeresen kiemelkedően szerepelnek, megelőzve az iparilag fejlettebb országok tanulóit.

A verseny kezdete:
2014.02.11. 14,00-17,00
helyszíne:
a tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
e-mailen, a létszám kategóriánkénti megjelölésével
A(z) 1. forduló időpontja:
2014.02.11. 14,00-17,00
helyszíne:
a tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2014.03.18. 14,00-17,00
helyszíne:
szervezés alatt
A(z) 3. forduló időpontja:
2014.05.04-05.06.
helyszíne:
Gyöngyös, Pécs
Eredmények közzététele:
2014.05.06.  18:00
helye:
Gyöngyös, Pécs, a döntőt követően
A verseny meghirdetője:
Leőweyért Alapítvány
szakmai felelőse:
Póta Mária
elérhetősége:
1-338-2156/110 pota.maria@fppti.hu
koordinátora:
Bondzsér Zita
elérhetősége:
1-338-2156/152 bondzser.zita@fppti.hu

A verseny meghirdetője: Leőweyért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány)
Postacím: H-7621 Pécs Szent István tér 8-10.; Telefon: 72/518-460, Fax: 72/518-488
E-mail cím: leowey.gimnazium.pecs@gmail.com

Társrendezők és elérhetőségeik:

Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium, Gyöngyös: 9. évfolyam döntője Kiss Miklós és Kissné Császár Erzsébet szervezők

H-3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos u. 33.
Tel.: 37/505-265 Fax: 37/505-261 E-mail: kiss-m@chello.hu 

Leőwey Klára Gimnázium, Pécs: 10. évfolyam döntője
Simon Péter szervező
H-7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
Tel.: 72/518-460 Fax: 72/518-488 E-mail: sipet@freemail.hu

A versenyről információk a következő honlapokon érhetők el:

http://www.berze.hu/mikola/index.htm
http://www.leoweypecs.hu/mikola/default.html

A verseny célja:

A technika és a műszaki tudományok fejlődése napjainkban a fizika mély ismeretét igényli a későbbiekben e területekre kerülő tehetséges tanulóktól. Versenyünkkel – már tanulmányaik elején – igyekszünk a fizika felé fordítani e tanulók figyelmét, valamint elmélyíteni a tudásukat. A verseny hatékonyságát igazolja, hogy az azokon „felnövekvő” magyar fiatalok a Nemzetközi Diákolimpiákon rendszeresen kiemelkedően szerepelnek, megelőzve az iparilag fejlettebb országok tanulóit.

Fő célunk, hogy a legjobb tanulóink a felkészülés folyamán elmélyítsék fizikai ismereteiket, jártasságot szerezzenek a problémamegoldásban, tudjanak bánni a fizikai eszközökkel, képesek legyenek mérésből következtetéseket levonni, korszerűen megmagyarázni a látott jelenségeket, vagyis a 21. század követelményeinek megfelelő, kiemelkedő tudású alkotók legyenek, akik a fizikai ismeretanyagot kellő profizmussal tudják összekapcsolni a műszaki és természettudományok többi területével.

 A tanulók 4 kategóriában versenyeznek: 

  1. kategória: gimnázium 9. évfolyam

  2. kategória: gimnázium 10. évfolyam

  3. kategória: szakközépiskola 9. évfolyam

  4. kategória: szakközépiskola 10. évfolyam

A jelentkezés és a részvétel feltételei:

Minden tanuló benevezhet, aki gimnáziumi vagy szakközépiskolai tanterv szerint 9. vagy 10. évfolyamra jár. Elfogadjuk a jelentkezését azoknak a 11. évfolyamos tanulóknak is, akik 0. (illetve nyelvi előkészítő) évfolyam miatt a fizika tanulását egy évfolyammal később kezdték. A középiskolák utolsó két évfolyamára járó diákok, valamint általános iskolások nem indulhatnak a versenyen.

A versenyen való részvétel kizáró okai:

meg nem engedett eszközök használata

a felügyelő tanár utasításainak figyelmen kívül hagyása.

 A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

9. évfolyam:

1. forduló:

Tömegpont kinematikája: egyenes vonalú egyenletes, változó, egyenletesen változó mozgások leírása. Függőleges és vízszintes hajítás. Egyenletes körmozgás.

Tömegpont dinamikája: Newton törvényei, lendület fogalma, lendület-tétel. Jellegzetes erőhatások: nehézségi-, rugalmas-, kényszererő, súlyerő, súrlódási jelenségek, közegellenállási erő. A lejtőn mozgó tömegpont.

 2. forduló:

A 9. évfolyam 1. fordulójának tematikája, valamint:
Munka-energia: munka fogalma, eredő erő munkája, emelési, nyújtási, súrlódási munka. Mechanikai energiafajták: mozgási, helyzeti, rugalmas. Munkatétel. Mechanikai energia-megmaradás törvénye. Pontrendszer dinamikája.

 3. forduló:

A 9. évfolyam 1-2. fordulójának tematikája, valamint:

Tömegvonzás, bolygómozgás. Pontszerű és merev test egyensúlya.

10. évfolyam:

1. forduló:

A 9. évfolyam tematikája, valamint

Ferdehajítás. A hidrosztatikai nyomás ismerete. Hőtágulás, gáztörvények, ideális gáz állapotegyenletei. Ideális gáz kinetikus modellje. A hőtan I. és II. főtétele.

2. forduló:

A 9. évfolyam és a 10. évfolyam 1. fordulójának tematikája, valamint:

Körfolyamatok. Halmazállapot-változások. Az elektrosztatika alapfogalmai: Coulomb-törvény, térerősség, erővonalak, fluxus. Centrális és homogén térben az előző fogalmak. 

3. forduló:

A 9. évfolyam és a 10. évfolyam 1-2. fordulójának tematikája, valamint:

Elektrosztatika: munka, feszültség, potenciál, potenciális energia, síkkondenzátor, az elektromos tér energiája.

Ajánlott irodalom: a Vermes Alapítvány által ötévente kiadott Mikola versenyfeladatok és megoldások című könyvei; az évente kiadott Vermes évkönyvek, valamint a forgalomban lévő középiskolai fizika tankönyvek és feladatgyűjtemények. 

A nevezés módja, határideje:

Minden iskola igazgatója 2013. december 13-ig e-mailen jelenti a székhely szerinti megyei pedagógiai intézet versenyfelelősének az iskolájából a Mikola Versenyen indulók létszámát kategóriánkénti bontásban. A versenyfelelősök listája a kiírás végén olvasható.

Az 1. fordulón történő részvétel díjtalan!

A megyei/fővárosi versenyfelelősök 2013. december 20-ig megküldik az összesített megyei jelentkezéseket az Alapítvány címére: leowey.gimnazium.pecs@gmail.com, vagy sipet@freemail.hu

A verseny fordulói: 

1. forduló: 2014. február 11. (kedd) 14 – 17 h-ig, a tanulók iskoláiban

 Az első fordulóban a versenybizottság által készített feladatlapokat töltenek ki a versenyzők. Ebben a fordulóban bármilyen segédeszköz használható.

Az első forduló feladatlapját 2014. február 6-ig kapják meg e-mailen a megyei/fővárosi versenyfelelősök. A forduló feladatlapját a megyei pedagógiai intézetek versenyfelelősei és a fővárosi versenyfelelős e-mailen küldik tovább az érintett iskolák központi e-mail címére a 2014. február 11-én 10 óráig. A feladatok megoldását másnap délelőtt 10 óráig küldik ki, illetve letölthető lesz a verseny honlapján.

A második fordulóra az a diák nevezhető, aki az első forduló feladatlapját legalább 50%-os eredménnyel teljesítette, valamint befizette a 2.000 Ft/tanuló részvételi díjat. A részvételi díjakat az iskolák képviselői gyűjtsék össze, és egy összegben utalják át a Leőwey Kulturális Egyesület Szigetvári Takarékszövetkezetnél vezetett 50800111-15248877 számú bankszámlára. Az átutaláson kérjük feltüntetni a versenyző tanuló(k) nevét és iskoláját! Ezzel egyidejűleg az iskolából továbbjutott diákok és felkészítő tanáraik névsorát kérjük megküldeni az Alapítvány címére, valamint a megyei/fővárosi versenyfelelősöknek is. Az első fordulós dolgozatokat nem kell továbbküldeni.

A nevezési határidő 2014. március 01.

2. forduló: 2014. március 18. (kedd) 14–17 h-ig a versenyfelelősök által felkért iskolákban 

A második fordulóban a versenybizottság által készített feladatlapokat töltenek ki a versenyzők. Ebben a fordulóban csak íróeszközök, függvénytáblázatok és zsebszámológép használható.

A második forduló feladatlapjait a a megyei/fővárosi versenyfelelősök a fordulót követő napon ajánlott levélben elsőbbségi jelzéssel továbbítják az alábbi címre:

Leőweyért Alapítvány, 7621 Pécs, Szent István tér 8-10.

A második forduló eredményét a verseny honlapjain tesszük közzé:

http://www.berze-nagy.sulinet.hu/mikola/index.htm

http://www.leoweypecs.hu/mikola/default.html

A második fordulóból a harmadik fordulóba évfolyamonként legfeljebb az első 50-50 megfelelő szintű dolgozatot írt diák jut be. 

3. forduló: 2014. május 4 –6. (Az írásbeli érettségik időpontjában)

9. évfolyam: Gyöngyös, Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium

10. évfolyam: Pécs, Leőwey Klára Gimnázium

A harmadik fordulóban az elméleti fordulón feladatlapon kiadott feladatok megoldása, míg a mérési fordulón egy mérési feladatlap alapján eszközhasználat és mérési jegyzőkönyv előállítása a feladat. Ebben a fordulóban csak íróeszközök, függvénytáblázatok és zsebszámológép használható.

A harmadik forduló eredményeit az említett honlapokon ismertetjük. A verseny zárásakor eredményhirdetést tartunk, a versenyzők már ott megismerhetik a feladatok megoldásait, eredményeiket és helyezéseiket. A második és harmadik forduló eredményei alapján megyei eredményeket is hirdetünk.

Díjazás:

A verseny döntőjében résztvevő minden tanuló oklevelet és jutalomkönyveket, illetve tárgyjutalmat kap. Az első helyezett Mikola-érmet is kap.