2014.01.24. péntek
Nyomtatás

Országos történelem tanulmányi verseny 7-8. évfolyamos tanulók számára

Szakmai felelősMarosi Beatrix
(06 1 338 21 56/169; marosi.beatrix@fppti.hu)

A verseny meghirdetője: Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

A verseny célja: A verseny célja, hogy a tehetséges diákok számára lehetőséget biztosítson egyes történelmi korszakokban való elmélyülésre, a képességek újszerű fejlesztésére. Ezek közül is kiemelt szerepet szán a források használatának, a források segítségével ismeretek szerzésének, a szaknyelv helyes használatának, a térben és időben való tájékozódás képességeinek, a kommunikációs képességek fejlesztésének, a problémamegoldó és kritikai gondolkodás kialakításának. A verseny különösen fontos feladatának tekinti a nemzeti és európai identitástudat elmélyítésének segítését. Mindehhez figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: nincs

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: nincs

A jelentkezés és a részvétel feltételei: A versenyre jelentkezhet és a versenyen részt vehet a történelem iránt érdeklődő valamennyi 7-8.évfolyamos általános iskolai vagy a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok megfelelő életkorú tanulói.

A versenyen való részvétel kizáró okai: A versenyen nem indulhat nem 7-8.évfolyamos tanuló. A verseny lebonyolításában olyan személy nem vehet részt, akit az országos vagy a megyei szervező ettől eltilt. Eltiltásra csak összeférhetetlenség vagy szabálytalanság esetén kerülhet sor.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

Európa és Magyarország története 1815-tól 1849-ig 

A felkészüléshez felhasználható irodalom:

- Az iskolai fordulóra: a forgalomban lévő általános iskolai tankönyvek, atlaszok, különös tekintettel a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó (Helméczy Mátyás és Horváth Péter tankönyvei) valamint a Mozaik Kiadó történelemkönyveinek (és digitális tananyagainak) 1815-től 1849. október 6-ig tartó fejezeteire.

- A megyei fordulóra: Az iskolai forduló anyaga és Závodszky Géza – Hermann Róbert: Nemzet születik. Magyarország története 1815-1849. Magyar Könyvklub - Helikon Kiadó. Bp. 1997. 14-15.,18-43., 50-51., 56-65., 68-102. o. Új képes történelem.

- Az országos döntőre: A megyei forduló anyaga és Závodszky Géza – Hermann Róbert: Nemzet születik. Magyarország története 1815-1849. Magyar Könyvklub - Helikon Kiadó. Bp. 1997. 5 -102.o. Új képes történelem.

A nevezés módja, határideje (levélcím, e-mail cím): A versenyre a területileg illetékes pedagógiai intézeteknél, Budapesten a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumnál kell nevezni írásban az induló létszám, a nevező iskola postai és elektronikus címe megjelölésével 2013. november 15-ig. A megyei versenyfelelős a létszámot 2013. november 22-ig megküldi az NymE RPSzKK-hoz.

Fordulók (időpontok, helyszínek, esetleg a fordulók feladatainak rövid ismertetése):

- 1. forduló: 2013. december 12. 14-15.30 óra A forduló anyagát az NymE RPSzKK elektronikus úton juttatja el a megyei pedagógiai intézetekhez, akik azt továbbítják az iskolák felé. Az iskolák a feladatlapot a tanulólétszámnak megfelelően sokszorosítják. A forduló feladatlapját a hozzá tartozó útmutató alapján a szaktanár értékeli (az útmutató a versenyt követően letölthető a honlapról), majd a legalább 80%-os eredményt, ha ilyen nincs, akkor a két legjobb eredményt elérő tanuló dolgozatát felterjeszti a területileg illetékes pedagógiai intézethez 2014. január 10-ig. A pedagógiai intézetek a megyei fordulón részvevők létszámát 2014. január 15-ig megküldik az NymE RPSzK -hoz.

- 2. forduló: 2014. február 20. 14-15.30 óra A fordulót a megyei pedagógiai intézetek, Budapesten a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium szervezik. A forduló anyagát az NymE RPSzKK juttatja el az intézetekhez. A megyei forduló dolgozatait a szaktanácsadók vagy szaktanárok javítják ki és értékelik, majd az eredményeket eljuttatják az NymE RPSzKK -hoz 2014. március 4-ig.

- 3. forduló: 2014. április 11-12. Az országos döntőn a megyei fordulókon országosan legjobb teljesítményt nyújtó 15-20 tanuló vehet részt, akiket közvetlenül az NymE RPSzKK értesít. Az országos döntőt csak abban az esetben áll módunkban megszervezni, amennyiben a verseny támogatása biztosított lesz.

A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból: Az iskolai fordulóban legalább 80%- os teljesítményt, ha ilyen nincs, akkor a két legjobb eredményt elérő tanuló juthat be a megyei/fővárosi fordulóba.

Az országos döntőn országosan a megyei fordulókon legjobb teljesítményt nyújtó 15-20 tanuló vehet részt.

A megyei fordulók és az országos döntő eredményeit, illetve a feladatsorokat az NymE RPSzKK honlapján teszi közzé: http://pszk.nyme.hu

Díjazás: Az országos döntőn részvevő versenyzők könyvjutalomban részesülnek.

A szervezők elérhetősége: Bakó Balázs, Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Tel.: 94/519- 604; e-mail: bako@pszk.nyme.hu illetve a megyei versenyfelelősök