2013.11.27. szerda
Nyomtatás

Képregény 2014

9-10. évfolyam
Angol, német, informatika

9-10. évfolyamos középiskolásoknak angol és német nyelven országos képregénykészítő versenyt hirdetünk háromfős csapatokban.

A verseny kezdete:
2014. március 27. – május 7.
helyszíne:
A versenyző csapatok iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
on-line
A(z) 1. forduló időpontja:
2014. március 27. – május 7.
helyszíne:
A versenyző csapatok iskolája
Eredmények közzététele:
2014.06.11.  15:00
helye:
Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet
A verseny meghirdetője:
Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet
szakmai felelőse:
Török József
elérhetősége:
torok.jozsef@fppti.hu, 338 2156/119
koordinátora:
Bondzsér Zita
elérhetősége:
bondzser.zita@fppti.hu, 338 2156/152

A verseny pedagógiai célja a 9-10. évfolyamon tanuló középiskolások kompetenciafejlesztése.

A verseny azokra a készségekre koncentrál, amelyek a XXI. század felnőtt világában a legfontosabbak ahhoz, hogy a fiatalok sikeresen elinduljanak a karrierépítés területén. Az informatikai, az idegen nyelvi (angol, német), a kommunikációs, a művészeti és a társas készségek fejlesztését tűztük ki célul.

A versenyfeladat megvalósítása során a versenyzők problémamegoldó képessége erősödik, gyakorolják a csapatban történő tevékenység összehangolását, a törekvést a megegyezésre, együttműködésre.

A képregény idegen nyelven történő megalkotása és a munkanapló vezetése során idegen nyelvi szövegalkotói képességüket fejlesztik, hogy gondolataikat gördülékeny stílusban, megfelelően árnyalva és hatásosan felépítve tudják megformálni. Mivel a feladatot elektronikusan készítik el, így az informatikai ismereteiket is kipróbálhatják a gyakorlatban.

A döntőbe jutott csapatok megtapasztalhatják, hogy milyen a nagy közönség elé kiállni, beszélni, érvekkel meggyőzni a hallgatóságot a saját alkotásuk értékeiről egy világos, logikusan felépített, hiteles prezentációval.

A versenyre olyan a 9-10. évfolyamos tanulók jelentkezését várjuk háromfős csapatokban, akik nem éltek életvitelszerűen az adott nyelvterületen, és nem anyanyelvük a választott nyelv.

A verseny kategóriái:

I. német szakiskola, valamint szakközépiskola alapóraszám (heti 2-4 óra)

II. német szakközépiskola emelt óraszám (heti 5 óra és a fölött,)

III. német gimnázium alapóraszám (heti 3-4 óra)

IV. német gimnázium emelt óraszám (heti 5 óra és a fölött)

V. angol szakiskola, valamint szakközépiskola alapóraszám (heti 2-4 óra)

VI. angol szakközépiskola emelt óraszám (heti 5 óra és a fölött)

VII. angol gimnázium alapóraszám (heti 3-4 óra)

VIII. angol gimnázium emelt óraszám (heti 5 óra és a fölött)

Azok a 10. osztályos tanulók, akik 9. évfolyamon nyelvi előkészítő osztályban tanultak, de a 10. évfolyamon heti 3-4 órában tanulják az idegen nyelvet, az emelt szintű (páros sorszámú) kategóriákban indulhatnak.

A versenyen való részvétel kizáró okai: ha a fenti feltételek valamelyikének nem felel meg, vagy a benyújtott anyag nem önálló munka. Kategóriánként az első húsz beérkező munkát tudjuk elbírálni.

A verseny témája és menete

1. forduló (Elődöntő):

Ideje: 2014. március 27. – május 7.

Helyszíne: a versenyzők iskolája

A tanulók háromfős csoportokban minimum öt, maximum tíz diából/lapból álló képregényt készítenek otthon vagy saját iskolájukban. Egy dia/lap maximum négy panelt tartalmazhat. A képregény készülhet számítógépes grafikával vagy saját készítésű digitális fotókkal vagy kézi rajzzal, amelyet beszkennelnek, és elektronikusan képregénnyé összefűznek.

Az alapszituáció: A vihar elvonult, se áram, se net.

Ezzel a címmel alkotják meg képregényeiket a versenyzők. A hangsúly a kreativitáson, a fantázián van. A képregény szöveges részét a kategóriák szerint választott élő idegen nyelven (angol vagy német) kell megírni, a kommunikáció is ezen a nyelven zajlik a verseny alatt. A képregény mellé csatolni kell egy elektronikus Hálózati naplót, amely tartalmazza a szolgáltatói és kommunikációs hálózatokról végzett kutatómunkájuk összesítését képekkel, ábrákkal illusztrálva, és egy részletes munkanaplót, amelyben idegen nyelven dokumentálják a munkafolyamatot. Kategóriánként húsz képregényt és naplót tudunk befogadni. Az egyes képregényoldalakat JPG képként, 300 dpi felbontásban kérjük, a munkanaplót pedig Word vagy PDF formátumban.

Az elkészült képregényt, a Hálózati naplót és a Munkanaplót egyetlen fájlba tömörítve 2014. május 7-ig feltöltik a jelentkezést követően e-mailben megkapott címre a felhasználónév és jelszó segítségével. A beérkezett képregények közül a zsűri kiválasztja kategóriánként a legjobb nyolc-tíz alkotást, az eredményt 2014. május 19-én Tehetségháló és az intézeti honlapokon közzéteszi.

Díjazás: kategóriánként jutalmazzuk a legjobb képregényeket, naplókat és bemutatókat.

A nevezés módja: on-line a Tehetségháló honlapon, a nevezés díjmentes.

A nevezés határideje: 2014. április 30.

Ha a versenyre egy iskola több csapata is nevez, a tanuló neve után zárójelben írt római számmal kérjük jelezni, mely csapat tagja. / Pl.: Próba Dalma (I.)/

A jelentkezés menete:

  • A belépéshez szükséges névvel és jelszóval nem rendelkezők részére regisztráció a Tehetségháló weboldal Regisztráció felületen.

  • Bejelentkezés a regisztráció során megadott belépési név és jelszó segítségével.

  • A bejelentkezést követően válik elérhetővé a http://www.tehetseghalo.hu/versenyek felületen az egyes versenyekre történő jelentkezés online űrlapja.

  • Az online jelentkezési űrlap mezőinek pontos kitöltése (tanulónként egy űrlap)

  • A sikeres jelentkezést követően az adott verseny oldalán látható a versenyre jelentkezett iskolák, illetve a versenyre jelentkező tanuló neve.

A jelentkezéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő problémákat az info@tehetseghalo.hu e-mail címen kérjük jelezni.

A verseny eredményei
Forduló
1.Végeredmény