2014.01.09. csütörtök
Nyomtatás

Kaán Károly XXII. Országos Természet- és Környezetismereti verseny

A verseny célja a különböző iskolatípusban tanuló 5-6. osztályos gyerekeknek lehetőséget biztosítani környezetük önálló megfigyelésére, a terepmunka gyakorlására, a kutatómódszerek önálló alkalmazására, kiselőadásban mondanivalójuk kifejtésére.

A verseny tartalma:

A 4-5-6. évfolyamon feldolgozott tananyaghoz kapcsolódik. Természetismereti, környezetismereti, biológiai, földrajzi alapismeretek, vizsgálatok, kibővítve a lakóhelyi környezet élővilágának bemutatásával. Az ott végzett megfigyelésekkel, a verseny keretében szervezett terepgyakorlat tapasztalataival, a Fertő-Hanság Nemzeti Park és az Bükki Nemzeti Park alapvető ismeretével.

A verseny alapirodalma:

A tankönyvjegyzékben található, a természetismeret, a környezetismeret követelményeihez kapcsolódó tartalom. Kaán Károly élete és munkássága. Ajánlott irodalomként a TermészetBÚVÁR című lap 2013. 3-4-5-6. és a 2014. 1-2. számaiban lévő poszterek, virágkalendárium, útravaló, a Fertő-Hanság Nemzeti Park és az Bükki Nemzeti Park valamint a megjelölt írások. A versenyre való felkészítésben segít a versenybizottság által kiadott „Kaán Károly Természet-és Környezetismereti Verseny” című tanári segédanyag (megrendelhető: dr. Krizsán Józsefnétől: E-mail: kaankaroly@freemail.hu)

A verseny fordulói:

1. Az iskolai-házi versenyek lebonyolításának határideje: 2014. február 28.

A verseny anyagát az intézmény szaktanára állítja össze, amelyhez ajánlást készít a versenybizottság (2014. február 3-tól igényelhető a versenybizottságtól). A megyei (fővárosi) fordulóba jutott versenyzők adatait (név, iskola, felkészítő tanár, házi verseny résztvevőinek száma) 2014. március 7-ig kell eljuttatni a megyei versenyszervezőkhöz. A megyei szervezők 2014. március 14-ig továbbítják a nevezéseket a versenybizottság titkárának. A megyei/fővárosi döntő a nevezési díja 2.500,- Ft/fő, melyet szervezők által megjelölt címre kell befizetni. A megyei, fővárosi versenyszervezők a helyi sajátosságok figyelembevételével a megyei versenyt megelőzően járási, kerületi versenyeket, terepgyakorlatot szervezhetnek.

2. A megyei és fővárosi fordulók időpontja: 2014. április 25. (péntek) 10 óra

A verseny szakmai anyagait (feladatlapok, javítókulcs) a versenybizottság biztosítja, továbbá a versenyzőnek és a felkészítő tanárnak emléklapot ad.

3. Az országos forduló időpontja: 2014. május 23-24-25.

Helye: Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola Általános Iskola és Óvoda, 5400 Mezőtúr, Kossuth L. út 2.
Résztvevők: A megyei döntők legjobb 5. vagy 6. osztályos tanulója (megyénként egy fő, Budapestről 6 fő). A döntő írásbeli-, szóbeli fordulóból és terepgyakorlatból áll. A szóbeli fordulón kiselőadás keretében a versenyző öt percben beszámol a lakókörnyezete vagy tágabb környezete (megyéje, régiója) tájváltozásairól, átalakulásáról, például: tájkép, élővilág, őshonos növények és állatok, életmód, foglalkozás, gazdálkodás, illetve a környezetvédelmi hagyományokról, akciókról, megfigyelésekről vagy kutatásokról.
Demonstrációként felhasználható: poszter, fotó, videofilm, számítógépes prezentáció.

További részletek olvashatók honlapunkon január 28. után.