2013.09.18. szerda
Nyomtatás

„Tiszán innen – Dunán túl” fővárosi népdaléneklési minősítő verseny

9-12. évfolyam
Ének-zene

A felmenő rendszerű verseny célja: a népi kultúra, néphagyományok megismertetése, a népdaléneklés elterjesztése, a kodályi és bartóki hagyományok ápolása, az önálló előadásmód fejlesztése, a kreativitás növelése. A verseny nem követel lexikális tudást, sokkal inkább épít az évek során kialakított népdaléneklési módok bemutatására.

A verseny kezdete:
helyszíne:
Nevezés:
Lezárva
módja:
online
Eredmények közzététele:
2014.02.18.  18:00
helye:
Hagyományok Háza
A verseny meghirdetője:
Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet
szakmai felelőse:
Varga Ferenc
elérhetősége:
varga.ferenc@fppti.hu; 338-2156/107
koordinátora:
Bondzsér Zita
elérhetősége:
bondzser.zita@fppti.hu; 338-2156/152

A résztvevők köre: 9-12. évfolyamos fővárosi diákok.

Jelentkezők létszáma: 3 produkció /iskola. 

Nevezési határidő (a fővárosi döntőre): 2014.01.24.

A jelentkezés menete:

 1. A belépéshez szükséges névvel és jelszóval nem rendelkezők részére regisztráció a Tehetségháló weboldal Regisztráció felületen.

 2. Bejelentkezés a regisztráció során megadott belépési név és jelszó segítségével.

 3. A bejelentkezést követően válik elérhetővé a http://www.tehetseghalo.hu/versenyek felületen az egyes versenyekre történő jelentkezés online űrlapja.

 4. Az online jelentkezési űrlap mezőinek pontos kitöltése (tanulónként egy űrlap)

 5. A sikeres jelentkezést követően az adott verseny oldalán látható a versenyre jelentkezett iskolák, illetve a versenyre jelentkező tanulók neve.

A jelentkezéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő problémákat az info@tehetseghalo.hu e-mail címen kérjük jelezni.

Ha a versenyre egy iskola több csapata is nevez, a tanuló neve után zárójelben írt római számmal kérjük jelezni, mely csapat tagja. / Pl.: Próba Dalma (I.)/

Az intézet által szervezett fővárosi versenyek továbbra is díjmentesek.

A verseny meghirdetője: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet

A versenyt, az előző évekhez hasonlóan, felmenő rendszerben tervezzük. Az országos megmérettetéshez kapcsolódóan szeretnénk lebonyolítani, azonban az országos verseny pályázati eredményéről, amely anyagi támogatást nyújtana a döntő megrendezéséhez, a jelen kiírás időpontjában még nincs a rendezőknek információjuk. Így a fővárosi megmérettetést önálló versenyként hirdetjük meg szem előtt tartva az országos verseny céljait.

A verseny célja: a felmenő rendszerű verseny fővárosi fordulójának megtartása. Elsősorban a tehetséggondozás, tehetségnevelés, a népi kultúra, néphagyományok megismertetése, a népdaléneklés elterjesztése, a kodályi és bartóki hagyományok ápolása, az önálló előadásmód fejlesztése, a kreativitás növelése. A verseny nem követel lexikális tudást, sokkal inkább épít az évek során kialakított népdaléneklési módok bemutatására.

A versenyt az általánosan képző iskolák számára rendezzük, olyan gyerekeket és fiatalokat várunk, akik mind az általános, mind a középiskolában, tanórai keretekben sajátítják el a népdaléneklés hagyományait. Természetesen nem zárhatók ki a különórákon, magántanárnál gyakorló tanulók sem, azonban a versenyt nem a művészeti iskolák számára rendezzük, így támogatjuk az iskolai népdal, és népzeneoktatást.

A versenyt egy életkori és három műfaji kategóriában rendezzük meg:

I. életkori kategória: középiskolások

I. műfaji kategória: szóló

II. műfaji kategória: kisegyüttes, (maximum 4 fő)

III. műfaji kategória: énekegyüttes (5-10 fő)

A kisegyüttesek és énekegyüttesek kategóriájában a benevezett tanulók maximum 33%-a alacsonyabb életkorhoz is tartozhat, általános iskolás is lehet.

Szólóban az alacsonyabb életkori kategóriába tartozók is indulhatnak, azonban produkciójukat együtt értékelik a többi nevezővel.

A versenyzők hangszeres kíséret nélküli népdalcsokorral szerepelhetnek.

A műsoridő természetesen kötött kereteket jelent a produkciók számára: az előadások bármilyen kategóriában nem léphetik túl a 3 perces határt.

 • A műsor szerkesztéséhez javasoljuk, hogy:
 • azonos tájegységről válogatott dalokat,
 • saját tájegységük műveit adják elő a tanulók,
 • illetve egy témakörhöz tartozó népdalcsokorral készüljenek.

A jelentkezés és a részvétel feltételei

A versenyen valamennyi általános és középiskolai tanuló részt vehet, akit nem művészeti iskola nevez, és megfelel a korosztályi csoportok elvárásainak.

A verseny témájához, ismeretanyagához, a felkészüléshez ajánlott irodalom:

 • „Tiszán innen Dunán túl” –népdalgyűjtemény
 • Bodza Klára, Paksa Katalin, Vakler Anna: Magyar népi énekiskola I.-IV.
 • Reneszánsz motívumok a népművészetben

A nevezés módja, határideje

A kerületi fordulóba a kerületi intézetek, szolgáltatók versenyszervezőihez, az általuk meghatározott határidőre lehet jelentkezni, amennyiben részt kívánnak venni a kerületi szűrőn.

A fővárosi versenyre közvetlenül is nevezhetnek iskolánként minden műfajban egy produkcióval. A kerületi fordulón való részvétel tehát nem feltétele a fővárosi versenyre történő nevezésnek. A kerületi fordulón elért esetleges minősítést a fővárosi versenyre történő jelentkezéskor nem kell figyelembe venni.

Azonban ajánlott a középiskolásoknak is, a kerületi munkaközösségek által meghirdetett versenyen való részvétel gyakorlás céljából.

Nevezési díj: nincs

A verseny határidői:

I. forduló: a tanuló iskolájában 

A fővárosi versenybe jutottak jelentkezési lapját a kerületi felelősök a szólista és a csoportok nevének, létszámának, életkorának, iskolájának, felkészítő tanárának pontos feltüntetésével küldik meg a következő címre:

A II. (fővárosi) forduló/ döntő időpontja: 2014. február 18. (kedd) 14.00 óra
Regisztráció 13.30-tól.

Helyszíne: Hagyományok Háza (1011.Budapest, Corvin tér 8.)

Fordulók

I. forduló: a tanuló iskolája

II. nem kötelező forduló: kerületi (kerület által meghatározott időben)

III. A fővárosi döntő időpontja: 2014. február 18.(kedd) 14.00 óra

A verseny helyszíne:Hagyományok Háza (1011.Budapest, Corvin tér 8.)

Az eredmények közzétételének módja:

I. forduló eredményét a tanuló iskolája teszi közzé.

II. forduló: a (nem kötelező) kerületi forduló eredményeit a kerületi versenyszervezők/felelősök teszik közzé.

III. forduló (fővárosi) eredményeit a fővárosi versenyszervezők/felelősök teszik közzé.

Az eredmények közzététele intézetünk alábbi honlapjain történik:

Díjazás:

A fővárosi döntőn résztvevők mindegyike minősítő oklevelet (arany-ezüst–bronz) illetve emléklapot, tárgyjutalmat kap, a helyezettek kategóriánként oklevelet, könyvet, CD, CD-ROM-ot kapnak.
A verseny felmenő rendszerű, amennyiben az országos verseny döntőjét pályázati támogatásból sikerül megrendezni, a korábbi évekhez hasonlóan a kiemelkedő teljesítményt nyújtó produkciók továbbjutnak az országos döntőbe, melyet májusban rendezünk. (5 produkció kategóriánként.)
Korábbi versenyeinkről beszámolók megtekinthetők honlapunkon:
www.fppti.hu/Művészetek

A szervező elérhetősége:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet
(1088 Budapest, Vas utca 8.)

A verseny szervezője: Varga Ferenc pedagógiai szakértő
E-mail: varga.ferenc@fppti.hu
Tel: 338 2156/107 mellék

A verseny koordinátora: Bondzsér Zita tehetségfejlesztési szakértő
E-mail: bondzser.zita@fppti.hu
Tel/Fax: 338-2156/152