2013.09.24. kedd
Nyomtatás

Matematika a tudományokban és a művészetben

9-10. és 11-13. évfolyamok
Matematika

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet matematikaversenyt hirdet, melynek célja olyan matematikai témák feldolgozása középiskolai szinten, amelyek a diákok számára élményszerűvé teszik a matematikatanulmányokat, és egyben a kapcsolódó tudományágak szempontjából is fontos szerepet játszanak.

 

A verseny kezdete:
2014.02.04
helyszíne:
a tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
online
A(z) 1. forduló időpontja:
2014.02.04
helyszíne:
a tanuló iskolája
Eredmények közzététele:
2014.03.19.  18:00
helye:
Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum (1095 Budapest, Komor Marcell St 1.)
A verseny meghirdetője:
Mérei Ferenc fővárosi Pedagógiai Intézet
szakmai felelőse:
Póta Mária
elérhetősége:
1-338-21-56/110 pota.maria@fppti.hu
koordinátora:
Bondzsér Zita
elérhetősége:
1-338-21-56/152 bondzser.zita@fppti.hu

A résztvevők köre:A verseny kategóriái iskolatípusok szerint: középiskolaA verseny kategóriái korcsoportok szerint: 9-10. évfolyam és 11-13. évfolyamA jelentkezés és a részvétel feltételei: a versenyre max. 3 fős csapatok nevezhetnek. Jelentkezők létszáma: nincs korlátozva

Az I. forduló helye: a tanuló iskolája, a pályamű elkészítésének helyszíne

A II. forduló helye: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet, 1088 Budapest, Vas u. 8-10., Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, (Budapest, 1082 Horváth Mihály tér 8.), Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum (1095 Budapest, Komor Marcell St 1.) 

A verseny célja: olyan matematikai témák feldolgozása középiskolai szinten, amelyek a diákok számára élményszerűvé teszik a matematikatanulmányokat, és egyben a kapcsolódó tudományágak szempontjából is fontos szerepet játszanak. Kiemelt cél a matematikai tartalom mellett a tanulók tudományos és művészeti ismereteinek gyarapítása, fizikai, földrajzi, kémiai, történeti vonatkozások keresése, a versenyzők probléma-megoldási készségének és természettudományos kompetenciáinak fejlesztése, valamint az interneten fellelhető tudásanyag alkalmazására való figyelemfelhívás. 

Szakirodalom:Középiskolában használt tankönyvek (matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, irodalom, történelem, művészet tankönyvek), valamint bármely nyomtatott és internetes segédanyag a forrás pontos megjelölésével. 

A verseny lebonyolítása:Bemutató anyag készítése az alábbi formák egyikében: prezentáció, film vagy animáció, a matematika bármilyen tágabb értelemben is vett alkalmazási területéről, pl. tudományos-műszaki, művészeti (bármely művészeti ág), történeti, irodalmi témáról .Az önálló megfigyelést, kutatást, alkalmazást tartalmazó pályaműveket a bírálók előnyben részesítik.

A benyújtandó pályamű terjedelme:

a prezentáció terjedelme: 10-15 dia,

a film vagy az animáció hossza 1-2 perc.

Egy csapat több pályaművet is beküldhet, de ugyanazon téma különböző formájú (pl. film és prezentáció) feldolgozása nem számít két külön pályázatnak. A pályaműveket egy példányban nyomtatott formában (prezentáció, film esetén ez a rövid ismertetőt jelenti), és egy példányban elektronikus adathordozón (CD, DVD) kérjük eljuttatni Intézetünkbe: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet (1088 Budapest, Vas utca 8.) Póta Mária részére. A borítékon fel kell tüntetni a verseny megnevezését: „MATEMATIKA a tudományokban és a művészetben. 

A nevezés határideje: 2013. december 16. (hétfő).Az intézet által szervezett fővárosi versenyekre a jelentkezés (nevezés) ONLINE módon történik: a http://www.tehetseghalo.hu honlapon. Ha a versenyre egy iskola több csapata is nevez, a tanuló neve után zárójelben írt római számmal kérjük jelezni, mely csapat tagja. / Pl.: Próba Dalma (I.)/Az intézet által szervezett fővárosi versenyek továbbra is díjmentesek.

Az I. forduló, azaz a dolgozatok beküldési határideje: 2014. február 04. (postabélyegző kelte), a beküldött anyagok értékeléséről 2014. március 04-ig értesítjük a versenyzőket. A beérkezett pályamunkákat független  szakértők bírálják, egységes szempontrendszer alapján. A legjobb munkák alkotóit (kategóriánként 5-5 csapatot) hívjuk meg a szóbeli fordulóra.

Nevezési díj: nincs 

A szóbeli forduló (II. forduló):Helyszíne: Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium, (Budapest, 1082 Horváth Mihály tér 8.), Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum (1095 Budapest, Komor Marcell St 1.)Időpontja: 2014. március 19. szerda, 14 óraA szóbeli fordulón az első fordulóban elért eredmény alapján meghívott csapatok mutatják be pályaművüket max. 10 percben. A szóbeli forduló során az előadásmódot pontozza és szóban is értékeli a zsűri. 

Az eredmények közzétételének módja:Az első forduló eredményéről a részvevők írásbeli értesítést kapnak, és az értékelést Intézetünk honlapján is megjelentetjük.

A szóbeli verseny napján tartjuk az ünnepélyes eredményhirdetést is. Az eredményeket és a díjazott pályaművek elektronikus változatait az Intézet honlapján is megjelentetjük. 

Díjazás:A zsűri a legjobb eredményt elért csapatokat és felkészítő tanárukat oklevélben részesíti.A versenyen részt vevő összes csapat és felkészítő tanára emléklapot kap.