2013.11.27. szerda
Nyomtatás

"Írd újra!" angol és német nyelvű kreatív íróverseny

11-13. évfolyam
Angol és német nyelv

A verseny célja, hogy a budapesti és a Pest megyei tanulók gyakorlatot szerezzenek a szövegalkotásban, és képesek legyenek az írásukat gördülékeny stílusban, megfelelően árnyalva és hatásosan felépítve megformálni.

A verseny kezdete:
2014.április 25.
helyszíne:
A versenyző csapatok iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
on-line
A(z) 1. forduló időpontja:
2014.április 25.
helyszíne:
A versenyző csapatok iskolája
Eredmények közzététele:
-
helye:
A verseny meghirdetője:
Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet
szakmai felelőse:
Török József
elérhetősége:
torok.jozsef@fppti.hu; 338-2156/119
koordinátora:
Bondzsér Zita
elérhetősége:
bondzser.zita@fppti.hu; 338-2156/152

A  versenyen részt vevő háromfős csapatok egy rövid, angol, illetve német nyelvű irodalmi alkotást kapnak, amelyet elolvasnak, majd képzeletük és kreativitásuk segítségével − a versenykiírásnak megfelelő terjedelemben − új történetet alkotnak.

I. kategória angol: 11-13. osztályos tanulók, akik heti 5 órában vagy annál  nem magasabb óraszámban tanulják a nyelvet, nem éltek huzamosabb ideig angol nyelvterületen, és szüleik nem angol anyanyelvűek.

II. kategória német: 11-13. osztályos tanulók, akik heti 5 órában vagy annál  nem magasabb óraszámban tanulják a nyelvet, nem éltek huzamosabb ideig német nyelvterületen, és szüleik nem német anyanyelvűek.

III. kategória angol: 11-13. osztályos tanulók, akik heti 6 órában vagy annál magasabb óraszámban tanulják a nyelvet, vagy két tannyelvű oktatásban vesznek részt, vagy angol nyelvterületen éltek, vagy valamelyik szülőjük angol anyanyelvű.

IV. kategória német: 11-13. osztályos tanulók, akik heti 6 órában vagy annál magasabb óraszámban tanulják a nyelvet, vagy két tannyelvű oktatásban vesznek részt, vagy német nyelvterületen éltek, vagy valamelyik szülőjük német anyanyelvű.

Nevezés: 2014. április 11-ig.

A jelentkezés menete:

  • A belépéshez szükséges névvel és jelszóval nem rendelkezők részére regisztráció a Tehetségháló weboldal Regisztráció felületen.
  • Bejelentkezés a regisztráció során megadott belépési név és jelszó segítségével.
  • A bejelentkezést követően válik elérhetővé a http://www.tehetseghalo.hu/versenyek felületen az egyes versenyekre történő jelentkezés online űrlapja.
  • Az online jelentkezési űrlap mezőinek pontos kitöltése (tanulónként egy űrlap)
  • A sikeres jelentkezést követően az adott verseny oldalán látható a versenyre jelentkezett iskolák, illetve a versenyre jelentkező tanulók neve.

A jelentkezéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő problémákat az info@tehetseghalo.hu e-mail címen kérjük jelezni.

Ha a versenyre egy iskola több csapata is nevez, a tanuló neve után zárójelben írt római számmal kérjük jelezni, mely csapat tagja. / Pl.: Próba Dalma (I.)/ 

A verseny menete:

2014. április 25. (péntek) 14:30-16:30 a versenyzők iskolájában (120 perc)

Szótár (egy és kétnyelvű) használata megengedett.

A versenyző csapatok egy megadott történet átiratát készítik el  a szereplők megváltoztatása nélkül, 300-350 szavas szövegben. A terjedelemben 5% eltérés lehetséges. Az a csapat, amelyik nem éri el vagy túllépi a megadott kereteket, nem juthat a döntőbe.

A részt vevő iskolák szaktanárai értékelik a szövegeket, és a legjobbakat (iskolánként és kategóriánként maximum öt írást) 2014. április 30-ig beküldik a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézetbe (1088 Budapest, Vas utca 8.) Bondzsér Zita versenykoordinátor e-mail címére bondzser.zita@fppti.hu PDF- és eredeti word formátumban egyaránt.

A verseny zsűrije a beküldött dolgozatok közül választja ki kategóriánként a győztes csapatot. Kizáró ok az elektronikus szövegkereséssel való ellenőrzés során 10 szónál hosszabb szövegszerű megegyezés.

A győztes csapatok névsorát 2014. május 30-ig közöljük a honlapon, és levélben elektronikusan is kiküldjük az érintett iskoláknak.

Figyelem!

Tanulmányozásra ajánlott on-line és papíralapú irodalom:

A verseny szervezője: Török József, pedagógiai szakértő
Tel: 338-2156/119 mellék
E-mail: torok.jozsef@fppti.hu

A verseny koordinátora: Bondzsér Zita, tehetségfejlesztési szakértő
E-mail: bondzser.zita@fppti.hu
Tel/Fax: 338-2156/152 mellék