2013.09.18. szerda
Nyomtatás

Gondolattúra a Ludwigban

7-14.évfolyam
Művészetek

A verseny célja: hogy megismertesse az érdeklődő fiatalokat a jelenkor művészetével, felhívja a figyelmüket a kortárs alkotások sokszínű, izgalmas világára, illetve felkeltse az érdeklődésüket a környezetükben zajló művészeti folyamatok iránt.

A verseny kezdete:
2014. január
helyszíne:
a tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
online
A(z) 1. forduló időpontja:
2014. január
helyszíne:
a tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2014. január-február, tárlatvezetések
helyszíne:
Ludwig Múzeum
A(z) 3. forduló időpontja:
2014. március 6., 10.00 írásbeli
helyszíne:
Ludwig Múzeum
A(z) 4. forduló időpontja:
2014. március 27., 10.00 szóbeli
helyszíne:
Ludwig Múzeum
Eredmények közzététele:
2014.06.06.  00:00
helye:
online
A verseny meghirdetője:
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet
szakmai felelőse:
Varga Ferenc
elérhetősége:
varga.ferenc@fppti.hu; 338-2156/107
koordinátora:
Bondzsér Zita
elérhetősége:
bondzser.zita@fppti.hu; 338-2156/152

VERSENYFELHÍVÁS

Gondolattúra a Ludwigban - múzeum- és művészetbarát tanulók részére
Benyomások, élmények, felfedezések Magyarország legjelentősebb kortárs művészeti gyűjteményében

A 2013/2014. tanévben a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógia Intézet műelemző versenyt hirdet.

A verseny célja, hogy megismertesse az érdeklődő fiatalokat a jelenkor művészetével, felhívja a figyelmüket a kortárs alkotások sokszínű, izgalmas világára, illetve felkeltse az érdeklődésüket a környezetükben zajló művészeti folyamatok iránt.

A résztvevők köre: fővárosi általános és középiskolás tanulók, szakképzésben részt vevő fiatalok (7-14. évfolyam).

Mi is az a kortárs?

Használjuk, de nem biztos, hogy tudjuk is, mit jelent: a kortárs fogalma, a kortárs művészet valami olyasmi, ami itt van, egészen közel, de mégis többnyire idegennek és érthetetlennek hat.

Pedig ki tagadná, hogy a világ, amelyben él, a legotthonosabb a számára. Azok az épületek, tévéműsorok, filmek, ételek, sportesemények, amelyek a jelenünket meghatározzák, bizonyosan minden korábbinál közelebb állnak hozzánk. Kortárs lehet az, aki ugyanabban az évben születik, mint te. A barátaid az iskolában. De kortársad lehet egy nálad sokkal idősebb személy is, ha például azonos politikai rezsim vagy kormányzati rendszer alatt éltek. Nemcsak az idő tehát a meghatározó tényező.

Így van ez a képzőművészet esetében is. Kortárs lehet a művészet is, de nem csupán azért, mert ma készült. A kortárs művészet az, ami tükröt tart nekünk, amiben felfedezhetjük a ma és a holnap gondolatait. A kortárs mű láttán gyakran felkiáltunk: ”Ilyet én is tudok!”, de amikor alaposabban megnézzük, az is kiderülhet, hogy mégsem. A kortárs talán nem mindig szép, de gondolatokban bővelkedik, és ha egy kicsi időt szánsz rá, megéri felfedezni a közösséget a műtárgy és önmagad között.

Végre itt a lehetőség, hogy megbarátkozz vele, és értő, kíváncsi szemmel tégy egy felfedezőutat a kortárs művészet világában. Vágj bele, legyen a kortársad, a barátod, a gondolataid kifejezője a művészet! Kalandra fel, vár a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum!

A verseny kétfordulós, melyeket megelőzően a szervezők tárlatvezetésre, a gyűjtemény megismerésére invitálják a felkészítő pedagógusokat és a résztvevő diákokat.

Nevezés: 2014. február 19-ig

A jelentkezés menete:

 1. A belépéshez szükséges névvel és jelszóval nem rendelkezők részére regisztráció a Tehetségháló weboldal Regisztráció felületen.
 2. Bejelentkezés a regisztráció során megadott belépési név és jelszó segítségével.
 3. A bejelentkezést követően válik elérhetővé a http://www.tehetseghalo.hu/versenyek felületen az egyes versenyekre történő jelentkezés online űrlapja.
 4. Az online jelentkezési űrlap mezőinek pontos kitöltése (tanulónként egy űrlap)
 5. A sikeres jelentkezést követően az adott verseny oldalán látható a versenyre jelentkezett iskolák, illetve a versenyre jelentkező tanulók neve.

A jelentkezéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő problémákat az info@tehetseghalo.hu e-mail címen kérjük jelezni.

A tárlatvezetésekre és a verseny fordulóira a Ludwig Múzeumban (1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.) kerül sor.

I. forduló: a tanuló iskolája

I. forduló ideje: 2014. január

II. forduló/tárlatvezetések : Ludwig Múzeum (1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.)

II. forduló ideje: 2014. január vége, február eleje, később meghatározandó időpontban.
Találkozó a múzeum főbejáratánál.

III. forduló/írásbeli: 2014. március 6. (csütörtök) 10.00 – írásbeli

1. Írásbeli tesztfeladat

A megoldásra fordítható idő: 45 perc.

A felkészülésnél érdemes a második világháború utáni művészetet elemző könyvek mellett a múzeum tereiben látható műtárgyakat is alaposan tanulmányozni.

2. Egy műtárgy írásbeli elemzése. Rendelkezésre álló idő: 60 perc.

Az elemzendő műtárgy a múzeum raktárából való, az állandó kiállításon nem szerepel. 

IV. forduló/szóbeli: 2014. március 27. (csütörtök) 10.00 – szóbeli

Találkozó a múzeum főbejáratánál.A versenyzők 10 perces szóbeli műelemzést (kiselőadást) tartanak a Ludwig Múzeum termeiben elhelyezett alkotások segítségével. A mű kiválasztása a megadott listából, közvetlenül a szóbeli kiselőadás megtartása előtt történik.

A műtárgyakat a Ludwig Múzeum Gyűjteményéből összeállított gyűjteményi kiállítás anyagából válogatják a szervezők.
A listátkat a tárlatvezetések alatt teszik közzé a meghirdetők.

Változás az előző években lefolytatott versenyekhez képest, hogy párba állított művek összehasonlító elemzését várják el a rendezők a versenyzőktől A kiselőadást megelőzően összeállított, előre megadott műtárgy párokat tartalmazó kártyákból húznak a versenyzők. A kártyákon szereplő műveket kell elemezniük a tanulóknak. Az alkotásokat a szervezők átgondolt szempontrendszer szerint, tehát nem véletlenszerűen párosítják. A kettős elemzés lehetőséget biztosít a versenyző számára sokszínű felkészültségének bizonyítására. Így bemutathatja tudását az összehasonlító elemzés módszereinek alkalmazásában, a művek közös és eltérő tartalmainak feltárásában, valamint az alkotások struktúráinak mélyebb megértéshez segítheti hozzá a tanulókat.

További eltérés az idei szóbeli versenyen a korábbiakhoz képest, hogy a tanulók meghatározott számú kérdéseket tehetnek fel versenyző azonos életkori kategóriákban induló társaiknak a kiselőadást követően. Ezzel a kiírók szeretnék erősíteni a diákok vitakultúráját, érvelési képességét. A zsűri értékelésénél figyelembe veszi a feltett kérdések megfogalmazását, segítő jellegét, tartalmi pontosságát.

E tanévtől a diákok is értékelhetik a szóbeli verseny zárásaként társaik teljesítményét.

Szeretnénk felhívni az érdeklődő kollégák és diákok figyelmét a tárlatvezetésekre, ahol részletes tájékoztatást kaphatnak a változásokról.

Az első forduló írásbeli és a második forduló szóbeli elemzésének értékelési szempontsora:

 1. Anyaghasználat. A technikák ismerete.
 2. A mű formarendje. Formakapcsolódási módok. Formaellentétek.
 3. A sík és a tér viszonya az adott műben. Térrétegek. A mű viszonya a kiállítótérhez.
 4. A színek szerepe. Domináns szín- és tónuskontrasztok. Fény-árnyék hatások.
 5. Komponálásmód, formátum, figyelemvezetés. Egység, ellentét, egyensúly, alá- és mellérendeltség, kiemelés megjelenése az alkotásokban.
 6. A tartalom és a forma viszonya. A műtárgy tartalmi elemzésénél a következő problémafelvetések figyelembevételét ajánljuk:
  1. Munka és szabadidő
  2. Történelmi emlékezet
  3. Újrahasznosítás, újrafelhasználás (recycling)
  4. Múzeumi szerepvállalás, múzeumi emlékezet
  5. Személyesség a művészetben
 7. Előadásmód, szakkifejezések használata, kérdések megfogalmazása, az összehasonlító elemzés  tartalma.


  Fővárosi Komplex Rajzverseny - 2014

  A versenykiírásokhoz kapcsolódva, meghirdetjük azoknak a kortárs műveknek a listáját, melyek szabadon választott technikával készült parafrázisát kérjük a komplex rajzversenyre benyújtani.

  Ugyanezek a művészeti alkotások képzik a műelemző verseny tárgyát is.

  Az alábbiakban a Ludwig Múzeum munkatársainak levelét idézzük a témaválasztással kapcsolatban, mintegy vezérfonalként:

  Utca és művészet

  Az idén olyan műveket választottunk a Gondolattúrára, amelyek közvetlenül vagy éppen áttételesen kapcsolódnak az utca, a köztér, a közösségi kommunikáció tematikájához. Ahogy arra az előző években is ügyeltünk, igyekeztünk minél több műfajt, technikát, anyaghasználatot demonstrálni a kiválasztott tizenkét műtárggyal.

  A verseny és a kiválasztott művek – ahogy a tavalyi évben is – a Ludwig Múzeum Az égbolt másik fele című gyűjteményi kiállításához kapcsolódnak (III. emelet).
  A művek megtalálhatók a
  Ludwig Múzeum honlapján »:

  Farkas Rita múzeumpedagógus,
  Hemrik László a múzeumpedagógiai osztály vezetője 
  Ludwig Múzeum

  1. Beke László: Cseh, szlovák és magyar művészeti találkozó (Beke László kézfogási akciója) (1972)
  http://www.ludwigmuseum.hu/site.php?inc=mutargy&muId=87137&menuId=38

  2. Bódy Gábor, Odenbach, Marcel: Beszélgetés Kelet és Nyugat között (Köln-Párizs, 1978)

  3. Gasiorowski, Gérard: KÖZELÍTÉS. Íme én, akinek óriási fáradozásába kerül a dolgok szintjén tartani magát. (1970)

  4. Lady Pink, Holzer, Jenny: Cím nélkül (Ne lőj civilekre!) (1984)

  5. Nazarenko, Tatjana Grigorjevna: Reklám és információ (1983)

  6. Pinczehelyi Sándor: Az utcakő a proletariátus fegyvere (1974–1988)

  7. Rauschenberg, Robert: Sövény (1964)

  8. Stelzmann, Volker: Demonstráció II. (Diptych) (1974–75)

  9. Szombathy Bálint: Lenin Budapesten (1972-2010)

  10. Šwierkiewicz Róbert: Meteorológiai jelentés 7/9 (1984)

  11. Tót Endre: TÓTalJOYS (1975-76)

  12. Vostell, Wolf: Autóbaleset (1965–-67)

   
   
   

  Az úgynevezett II. fordulót – az iskolai fordulót követően – a Ludwig Múzeumban, a fent említett kiállításon rendezzük.

  A tárlatvezetések időpontja:

  2014. január 28., kedd, 15.00-17.00 óra

  2014. február 4., kedd, 15.00-17.00 óra

   

Ajánlott irodalom:

 • Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban. Független Pedagógiai Intézet Tankönyvcentruma, 2006.
 • Tatai Erzsébet: Művészettörténeti Ismeretek. Enciklopédia kiadó, Budapest, 2003.
 • Kortárs Művészeti Lexikon: http://artportal.hu/lexikon/fooldal/
 • Beke László: Műalkotások elemzése – A gimnázium I-III. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 • Sulinet, művészettörténet: http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/ttkuj/temuvtori.html
 • Imreh Zoltánné: Korok és Stílusok – Műalkotások elemzése, 3. kötet. Comenius Kiadó, Pomáz.
 • Pataki Gábor: Művészettörténet – A nyolcosztályos gimnáziumok VII. osztályának, a 17 éveseknek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.
 • Fekete Ilona, Radák Luca, Rákos Katalin: Műelemző 4. Az impresszionizmustól a kortárs képzőművészetig. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2007.

Az eredmények közzétételének módja: Intézetünk honlapján és elektronikus Hírlevelünkön  keresztül a regisztráció során megadott e-mail címre történik.

Ünnepélyes díjátadás: a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet által szervezett Tehetségnapon, 2014. június 6-án, pénteken 11.00 órakor lesz a Ludwig Múzeumban (1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.).

A Tehetségnapra a legjobb eredményt elért I., II. és III. helyezettet, kündíjasokat és felkészítő tanárát várjuk. Az eseményre névre szóló meghívót küldünk.

Kalandokkal teli, izgalmas utazást kívánunk a kortárs művészet világában! 

Szervezők:

Hemrik László
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum

Zele János
Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium

Varga Ferenc
Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet és munkatársaik