2012.12.05. szerda
Nyomtatás

A 37. Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny

9-10.évfolyam
Biológia

A 37. Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Versenyt

             az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet, a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kara Mosonmagyaróvár, a TermészetBÚVÁR folyóirat, az Élet és Tudomány hetilap Szerkesztőségei  gondozásában hirdetik meg a verseny szervezői.

A verseny kezdete:
2013. 02. 4-8.
helyszíne:
a tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
online a www.tehetseghalo.hu honlapon
A(z) 1. forduló időpontja:
2013. 02. 4-8.
helyszíne:
a tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2013. 03. 20. 14-16.00
helyszíne:
Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium
A(z) 3. forduló időpontja:
2013. 05. 10-12.
helyszíne:
Mosonmagyaróvár
Eredmények közzététele:
-
helye:
az MFPI által szervezett tehetségnapon
A verseny meghirdetője:
Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kara
szakmai felelőse:
Bondzsér Zita
elérhetősége:
bondzser.zita@fppti.hu; 06-1-338-2156/152
koordinátora:
Bondzsér Zita
elérhetősége:
bondzser.zita@fppti.hu; 06-1-338-2156/152

A verseny célja:

Harminckét évvel ezelőtt a Győr-Moson-Sopron megyei kezdeményezők körültekintő bölcsességgel döntöttek, amikor A biológiai tárgyú tehetségkutató tanulmányi versenyt Kitaibel Pál nevében hirdették meg. A mostoha körülmények között dolgozó polihisztor természetkutató a Kárpát-medence természeti értékeit, sokirányú kultúráját tárta fel, sikeresen igyekezett annak megismertetését, megbecsülését európai rangra emelni. Kiemelkedő érdeme, hogy a tanulók és tanárok közös tevékenységét – az önálló megfigyelés igényével – széleskörű kapcsolatokra, folyamatos olvasásra, tájékozódásra építi, a szomszédos országok magyar anyanyelvű középiskolásainak bekapcsolásával.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:

I. korcsoport (9. évfolyam)

II. korcsoport (10. évfolyam)

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:

Gimnázium (4 – 6 – 8 osztályos)

Szakközépiskola, Szakiskola

A jelentkezés és a részvétel feltételei:

A versenyen a hazai gimnáziumok, szakközépiskolák, technikumok kilenc és tizedik osztályos (a 14. életév feletti évfolyam) tanulói. Amennyiben a tanuló nyelvi előkészítősként nem indult a versenyben, akkor 11. évfolyamos tanulóként is indulhat. Egy tanuló legfeljebb két alkalommal (korcsoportban) vehet részt a versenyen.

A versenyen való részvétel kizáró okai:

Eltérő iskola és korcsoportba tartozás

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

            Az iskolai, a megyei (fővárosi, külföldi) selejtezők és a szóbeli döntő kérdéseit, a TermészetBÚVÁR valamint az Élet és Tudomány lapoknak, a tanév során megjelenő biológiai, egészségügyi, környezet-, és természetvédelmi tárgyú közleményeiből kell összeállítani. Mindkét lap a tanév kezdetén felhívást közöl és folyamatosan megjelöli a versenyen számításba jövő cikkeket. Valamennyi forduló kérdései között szerepelhetnek a verseny névadójának - Kitaibel Pál - tevékenységére; a szóbeli döntőben pedig a természeti folyamatokra, értékekre, a természetvédelemre (kiemelten hazánk, illetve a részt vevők országaira vonatkozó védett területek és fajok) vonatkozó kérdések.

            Az iskolai fordulóig a jelentkezőknek vázlatot kell bemutatniuk a szaktanáruknak, az alábbi két feladatkör egyikében tervezett vizsgálódásukról:

  • Lakóhelyem, iskolám vagy annak közelében lévő terület természetvédelmi értékeinek bemutatása

  • Lakóhelyem, iskolám  vagy  annak  közelében  lévő terület környezetvédelmi gondjai, megoldási lehetőségei.

A mosonmagyaróvári országos döntőbe jutó tanulók a kidolgozott megoldásokról, megfigyeléseikről - maximális 5 perces időtartamú - kiselőadásban számolnak be. Az előadás értékelési szempontjai: témaválasztás, tartalom - egyéni munka, teljesség, szerkesztő és kifejezőkészség, szemléltetés. Normál méretű diaképek, kazettán lévő videó felvételek és írásvetítői fóliák, digitális felvételek projektorral történő bemutatására van lehetőség. A döntőben minden tanulónak meg kell oldania fajismereti - diaképes feladatokat, valamint egy tesztkérdésekből álló feladatlapot a versenyre kijelölt ismeretanyag meghatározott részéből. A versenybizottság e tanévben is meghirdeti a kiselőadást bemutató poszterek versenyét, jutalmazva a legjobbakat. Ez azonban független a verseny pontozási menetétől.

            A kiselőadásokra való felkészüléshez a szaktanárokon kívül a környezet-, és a természetvédelem munkatársai, valamint különböző intézmények (pl. múzeumok, állat- és növénykertek, kutatóintézetek) szakemberei is adhatnak segítséget. Jól hasznosíthatók a meghirdető lapok korábbi írásai, a környezet-, és természetvédelem alapfogalmait és országos gondjait bemutató szakkönyvek.

A nevezés módja, határideje (levélcím, e-mail cím):

            A tanulók a versenyre 2013. január 10-ig jelentkezhetnek iskolájukban a biológia tantárgyat tanító szaktanáruknál vagy az igazgatónál.

Nevezési díj: nincs                 

Fordulók:

       1. forduló: Az iskolai selejtezőt a szaktanári  kérdéssor alapján kell lebonyolítani

       2013. február 4-8. között az iskola által kitűzött időpontban.

       2. forduló: A megyei (fővárosi, külföldi) fordulót, központilag készített és eljuttatott feladatsor alapján kell lebonyolítani, a megyei pedagógiai intézet, vagy az általa megbízott szervező által kijelölt helyszínen, az OKTV szabályai szerint.

A fővárosi tanulók részére a versenyt a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szervezi Bondzsér Zita tehetségfejlesztési szakértő koordinálásával.

A verseny helyszíne:

Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium
1088 Budapest,Horváth Mihály tér 8.

A verseny időpontja:  2013. március 20-án 14.00-16.00 óra között.

Regisztráció: 13.30 -tól

A verseny szakmai felelőse: Nagy Péter, Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium, pedagógia szakértő, biológia szakterület

A verseny eredményétTehetségháló honlapon tesszük közé 2013 március 25-én.

       3. forduló: A megyei forduló eredményei alapján a megyei pedagógiai intézetek (a szomszédos országokban a versenyfelelősök) jelölik ki a döntőbe jutó tanulókat. Budapesten a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (1088 Budapest,Vas utca 8.). Számuk megyénként és évfolyamonként a gimnáziumokból 2-2 (Budapestről 6-6). Az iskolatípusok és évfolyamok keretei nem cserélhetők. A szóbeli döntőben 8-8 gimnáziumi  és 5-5 szakközépiskolai tanuló szerepelhet. A nemzetközi döntőt az első bekezdésben felsorolt intézmények szervezik és bonyolítják le, biztosítva a tanulók és felkészítő tanáraik legjobbjainak jutalmazását: oklevél, folyóirat előfizetések, könyvek, természetvédelmi táborozás, stb. A verseny e szakaszának színhelye a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kara Mosonmagyaróváron.

 2013. május 10-12. Mosonmagyaróvár.

A tanulók valamint a kísérő tanárok utazási, szállás- és étkezési költségeit az iskolák fedezik.