2012.08.27. hétfő
Nyomtatás

Gondolattúra a Ludwigban

7-14. évfolyam
Művészetek

 A verseny célja, hogy megismertesse az érdeklődő fiatalokat a jelenkor művészetével, felhívja a figyelmüket a kortárs alkotások sokszínű, izgalmas világára, illetve felkeltse az érdeklődésüket a környezetükben zajló művészeti folyamatok iránt.

A verseny kezdete:
2013. január
helyszíne:
A tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
online
A(z) 1. forduló időpontja:
2013. január
helyszíne:
A tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2013.03.07. 14:00
helyszíne:
Ludwig Múzeum
A(z) 3. forduló időpontja:
Szóbeli: 2013. 03. 28. 10:00
helyszíne:
Ludwig Múzeum
Eredmények közzététele:
2013.06.05.  11:00
helye:
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum
A verseny meghirdetője:
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet
szakmai felelőse:
Varga Ferenc
elérhetősége:
varga.ferenc@fppti.hu; 338-2156/107
koordinátora:
Bondzsér Zita
elérhetősége:
bondzser.zita@fppti.hu; 338-2156/152

Gondolattúra a Ludwigban - múzeum- és művészetbarát tanulók részére

Benyomások, élmények, felfedezések Magyarország legjelentősebb kortárs művészeti gyűjteményében

A versenykiírásban az előző évi felhíváshoz képest új elemeket találhatnak a jelentkezők, melyeket, valamint a módosított dátumokat kiemeltük. Kérjük, hogy tanulmányozzák figyelmesen a megújult felhívást!

A 2012/2013. tanévben a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, a Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógia és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet műelemző versenyt hirdet.

A verseny célja, hogy megismertesse az érdeklődő fiatalokat a jelenkor művészetével, felhívja a figyelmüket a kortárs alkotások sokszínű, izgalmas világára, illetve felkeltse az érdeklődésüket a környezetükben zajló művészeti folyamatok iránt.

A résztvevők köre: fővárosi általános és középiskolás tanulók, szakképzésben részt vevő fiatalok (7-14. évfolyam).

Mi is az a kortárs?

Használjuk, de nem biztos, hogy tudjuk is, mit jelent: a kortárs fogalma, a kortárs művészet valami olyasmi, ami itt van, egészen közel, de mégis többnyire idegennek és érthetetlennek hat.

Pedig ki tagadná, hogy a világ, amelyben él, a legotthonosabb a számára. Azok az épületek, tévéműsorok, filmek, ételek, sportesemények, amelyek a jelenünket meghatározzák, bizonyosan minden korábbinál közelebb állnak hozzánk. Kortárs lehet az, aki ugyanabban az évben születik, mint te. A barátaid az iskolában. De kortársad lehet egy nálad sokkal idősebb személy is, ha például azonos politikai rezsim vagy kormányzati rendszer alatt éltek. Nemcsak az idő tehát a meghatározó tényező.

Így van ez a képzőművészet esetében is. Kortárs lehet a művészet is, de nem csupán azért, mert ma készült. A kortárs művészet az, ami tükröt tart nekünk, amiben felfedezhetjük a ma és a holnap gondolatait. A kortárs mű láttán gyakran felkiáltunk: ”Ilyet én is tudok!”, de amikor alaposabban megnézzük, az is kiderülhet, hogy mégsem. A kortárs talán nem mindig szép, de gondolatokban bővelkedik, és ha egy kicsi időt szánsz rá, megéri felfedezni a közösséget a műtárgy és önmagad között.

Végre itt a lehetőség, hogy megbarátkozz vele, és értő, kíváncsi szemmel tégy egy felfedezőutat a kortárs művészet világában. Vágj bele, legyen a kortársad, a barátod, a gondolataid kifejezője a művészet! Kalandra fel, vár a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum!

A verseny kétfordulós, melyeket megelőzően a szervezők tárlatvezetésre, a gyűjtemény megismerésére invitálják a felkészítő pedagógusokat és a résztvevő diákokat.

Nevezés: 2013. február 15-ig (péntek). 

A jelentkezés menete:

 1. A belépéshez szükséges névvel és jelszóval nem rendelkezők részére regisztráció a Tehetségháló weboldal Regisztráció felületen.

 2. Bejelentkezés a regisztráció során megadott belépési név és jelszó segítségével.

 3. A bejelentkezést követően válik elérhetővé a http://www.tehetseghalo.hu/versenyek felületen az egyes versenyekre történő jelentkezés online űrlapja.

 4. Az online jelentkezési űrlap mezőinek pontos kitöltése (tanulónként egy űrlap)

 5. A sikeres jelentkezést követően az adott verseny oldalán látható a versenyre jelentkezett iskolák, illetve a versenyre jelentkező tanulók neve.

A jelentkezéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő problémákat az info@tehetseghalo.hue-mail címen kérjük jelezni.

Tárlatvezetések: 2013. január 24. 15.00-16.30 , 2013. február 7. 15.00-16.30 között.
A két nyílt nap pontos dátumát 2012. decemberében tesszük közzé honlapunkon.

A tárlatvezetésekre és a verseny fordulóira a Ludwig Múzeumban (1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.) kerül sor. 

I. forduló: a tanuló iskolája

I. forduló ideje: 2013. január

II. forduló/írásbeli : Ludwig Múzeum (1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.)

II. forduló ideje: 2013. március 7 . (csütörtök) 10.00 – írásbeli

Találkozó a múzeum főbejáratánál.

1., Írásbeli tesztfeladatok. A megoldásra fordítható idő: 45 perc.

A felkészülésnél érdemes a második világháború utáni művészetet elemző könyvek mellett a múzeum tereiben látható műtárgyakat is alaposan tanulmányozni.

2., Egy műtárgy írásbeli elemzése. Rendelkezésre álló idő: 60 perc.

Az elemzendő műtárgy a múzeum raktárából való, az állandó kiállításon nem szerepel. 

III. forduló/szóbeli: 2013. március 28. (csütörtök) 10.00 – szóbeli

Vigaszági fordulót rendezünk a megelőző évhez hasonlóan. A vigaszági versenyre azok a tnulók kerülhetnek be, akiket a zsűri kiválaszt az írásbeli fordulóban elért eredményük alapján. Avigaszágra külön értesítés alapján, tehát a verseny szóbeli fordulájába be nem jutó versenyzők közül a legjobbakat hívják be a rendezők.

Időpont: 2013. április 11., 14.00-17.00 között a múzeumban. 

Találkozó a múzeum főbejáratánál.A versenyzők 10 perces szóbeli műelemzést (kiselőadást) tartanak a Ludwig Múzeum termeiben elhelyezett alkotások segítségével. A mű kiválasztása a megadott listából, közvetlenül a szóbeli kiselőadás megtartása előtt történik.

A műtárgyakat a Ludwig Múzeum Gyűjteményéből összeállított gyűjteményi kiállítás anyagából válogatják a szervezők.
A kiállítás címe:
„ Az égbolt másik fele.”

Az elemzésre szánt művek listája:
1. Gulyás Gyula: Hordozható utcakő (1972)
2. St.auby: Csehszlovák rádió
3. Jasper Johns: Holttest és tükör (1976–77)
4. Lakner László: Gyapotszedők Kazahsztánban (1972)
5. Estes: Rappaport patika (1976)
6. Spoerri: Az Hőpital Ephémère szomszédos műtermének fiatal művészei által fogyasztott desszert (1991)
7. Gnoli: Nadrágzseb (1969)
8. Csákány: Szellemtartás (2012)
9. Csujkov: Panoráma I-II. (1976)
10. Hendricks: Az én létrám (1993)
11. Tót Endre:
12. Immendorf: Kapu II. (1980–81)
13. Rainer: Halotti maszkok (1-5) (1978)
14. Jirí Dvid: Rejtett kép (Peter Ludwig) (1995)

Változás a megelőző évi versenyekhez képest, hogy párba állított művek összehasonlító elemzését várják el a rendezők a versenyzőktől A kiselőadást megelőzően összeállított, előre megadott műtárgy párokat tartalmazó kártyákból húznak a versenyzők. A kártyákon szereplő műveket kell elemezniük a tanulóknak. Az alkotásokat a szervezők átgondolt szempontrendszer szerint, tehát nem véletlenszerűen párosítják.
A kettős elemzés lehetőséget biztosít a versenyző számára sokszínű felkészültségének bizonyítására. Így bemutathatja tudását az összehasonlító elemzés módszereinek alkalmazásában, a művek közös és eltérő tartalmainak feltárásában, valamint az alkotások struktúráinak mélyebb megértéshez segítheti hozzá a tanulókat.

További eltérés az idei szóbeli versenyen a korábbiakhoz képest, hogy a tanulók meghatározott számú kérdéseket tehetnek fel versenyző azonos életkori kategóriákban induló társaiknak a kiselőadást követően. Ezzel a kiírók szeretnék erősíteni a diákok vitakultúráját, érvelési képességét. A zsűri értékelésénél figyelmbe veszi a feltett kérdések megfogalmazását, segítő jellegét, tartalmi pontosságát.

E tanévtől a diákok is értékelhetik a szóbeli verseny zárásaként társaik teljesítményét.

Szeretnénk felhívni az érdeklődő kollégák és diákok figyelmét a tárlatvezetésekre, ahol részletes tájékoztatást kaphatnak a változásokról.

Az első forduló írásbeli és a második forduló szóbeli elemzésének értékelési szempontsora:

A. Anyaghasználat. A technikák ismerete.

B. A mű formarendje. Formakapcsolódási módok. Formaellentétek.

C. A sík és a tér viszonya az adott műben. Térrétegek. A mű viszonya a kiállítótérhez.

D. A színek szerepe. Domináns szín- és tónuskontrasztok. Fény-árnyék hatások.

E. Komponálásmód, formátum, figyelemvezetés. Egység, ellentét, egyensúly, alá- és mellérendeltség, kiemelés megjelenése az alkotásokban.

F. A tartalom és a forma viszonya. A műtárgy tartalmi elemzésénél a következő problémafelvetések figyelembevételét ajánljuk:

 1. Munka és szabadidő
 2. Történelmi emlékezet
 3. Újrahasznosítás, újrafelhasználás (recycling)
 4. Múzeumi szerepvállalás, múzeumi emlékezet
 5. Személyesség a művészetben

G. Előadásmód, szakkifejezések használata, kérdések megfogalmazása, az összehasonlító elemzés tartalma.

Ajánlott irodalom:

 • Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban. Független Pedagógiai Intézet Tankönyvcentruma, 2006.
 • Tatai Erzsébet: Művészettörténeti Ismeretek. Enciklopédia kiadó, Budapest, 2003.
 • Kortárs Művészeti Lexikon: http://artportal.hu/lexikon/fooldal/
 • Beke László: Műalkotások elemzése – A gimnázium I-III. osztálya számára.Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 • Sulinet, művészettörténet: http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/ttkuj/temuvtori.html
 • Imreh Zoltánné: Korok és Stílusok – Műalkotások elemzése, 3. kötet. Comenius Kiadó, Pomáz.
 • Pataki Gábor: Művészettörténet – A nyolcosztályos gimnáziumok VII. osztályának, a 17 éveseknek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.
 • Fekete Ilona, Radák Luca, Rákos Katalin: Műelemző 4. Az impresszionizmustól a kortárs képzőművészetig. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2007.

Az eredmények közzétételének módja: Intézetünk honlapján és elektronikus Hírlevelünkön  keresztül a regisztráció során megadott e-mail címre történik.

Ünnepélyes díjátadás: a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet által szervezett Tehetségnapon, 2013. június 6-án, 11 órakor lesz a Ludwig Múzeumban (1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.).

A Tehetségnapra a legjobb eredményt elért I., II. és III. helyezettet és felkészítő tanárát várjuk. Az eseményre névre szóló meghívót küldünk.

Kalandokkal teli, izgalmas utazást kívánunk a kortárs művészet világában! 

Szervezők:

Hemrik László 
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum

Zele János 
Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium

Varga Ferenc 
Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet és munkatársaik