2012.08.28. kedd
Nyomtatás

FIZIKA a tudományokban és a művészetben

9-10. és 11-13. évfolyamok
Fizika

A verseny célja: olyan természettudományos, elsősorban fizikai, biofizikai, csillagászati kísérletek, mérések és kutatási eredmények feldolgozása középiskolai szinten, amelyek a diákok számára élményszerűvé teszik a fizikatanulmányokat, és egyben a környezetvédelem és a környezettudatos magatartás szempontjából is fontos szerepet játszanak. Kiemelt cél a fizikai tartalom mellett a tanulók csillagászati-űrkutatási, részecskefizikai ismereteinek gyarapítása, földrajzi, kémiai, matematikai, történeti-művészeti vonatkozások keresése, a versenyzők probléma-megoldási készségének és természettudományos kompetenciáinak fejlesztése, valamint az interneten fellelhető tudásanyag alkalmazására való figyelemfelhívás.

A verseny kezdete:
2013. 02.04.
helyszíne:
A tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
online
A(z) 1. forduló időpontja:
2013. 02.04.
helyszíne:
A tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2013.03.27.
helyszíne:
MFPI
Eredmények közzététele:
-
helye:
A verseny meghirdetője:
Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és PályaválasztásiTanácsadó Intézet
szakmai felelőse:
Póta Mária
elérhetősége:
pota.maria@fppti.hu; 338-2156/110
koordinátora:
Bondzsér Zita
elérhetősége:
bondzser.zita@fppti.hu; 338-2156/152

A résztvevők köre:

A verseny kategóriái iskolatípusok szerint: középiskola 
A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 9-10. évfolyam és 11-13. évfolyam, a fizikatanulmányok középiskolai kezdetétől függően. 
A jelentkezés és a részvétel feltételei: a versenyre max. 3 fős csapatok nevezhetnek. 
Jelentkezők létszáma: nincs korlátozva

Az I. forduló helye: a tanuló iskolája, a pályamű elkészítésének helyszíne

A II. forduló helye: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (1088 Budapest, Vas utca 8.) és Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.) 

A verseny témája:

A verseny célja: olyan természettudományos, elsősorban fizikai, biofizikai, csillagászati kísérletek, mérések és kutatási eredmények feldolgozása középiskolai szinten, amelyek a diákok számára élményszerűvé teszik a fizikatanulmányokat, és egyben a környezetvédelem és a környezettudatos magatartás szempontjából is fontos szerepet játszanak. Kiemelt cél a fizikai tartalom mellett a tanulók csillagászati-űrkutatási, részecskefizikai ismereteinek gyarapítása, földrajzi, kémiai, matematikai, történeti-művészeti vonatkozások keresése, a versenyzők probléma-megoldási készségének és természettudományos kompetenciáinak fejlesztése, valamint az interneten fellelhető tudásanyag alkalmazására való figyelemfelhívás.

Szakirodalom:

Középiskolában használt tankönyvek (fizika, kémia, biológia, földrajz tankönyvek), valamint 
bármely nyomtatott és internetes segédanyag a forrás pontos megjelölésével.

A verseny lebonyolítása:

 • Bemutató anyag készítése (I. forduló) az alábbi formák egyikében: prezentáció, film vagy animáció a fizika bármilyen alkalmazási területéről, pl. műszaki, biofizikai, orvostudományi alkalmazási, művészeti, történeti, csillagászati, vagy környezetvédelmi témából. Az önálló megfigyelést, kísérletet vagy kutatást, mérést tartalmazó pályaműveket a bírálók előnyben részesítik.

 • A benyújtandó pályamű terjedelme:  
          
  o   a prezentáció terjedelme: 10-15 dia,  
          
  o   a film vagy az animáció hossza 1-2 perc. 

 • Egy csapat több pályaművet is beküldhet, de ugyanazon téma különböző formájú (pl. esszé és prezentáció) feldolgozása nem számít két külön pályázatnak. 

 • A pályaműveket egy példányban nyomtatott formában (prezentáció, film esetén ez a rövid ismertetőt jelenti), és egy példányban elektronikus adathordozón (CD, DVD) kérjük eljuttatni Intézetünkbe. Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (1088 Budapest, Vas utca 8.) Póta Máriarészére.

 • A borítékon fel kell tüntetni a verseny megnevezését: „FIZIKA a tudományokban és a művészetben”.

A nevezés határideje2012. november 30. (péntek).

A jelentkezés menete:

 1. A belépéshez szükséges névvel és jelszóval nem rendelkezők részére regisztráció a Tehetségháló weboldal Regisztráció felületen.

 2. Bejelentkezés a regisztráció során megadott belépési név és jelszó segítségével.

 3. A bejelentkezést követően válik elérhetővé a http://www.tehetseghalo.hu/versenyek felületen az egyes versenyekre történő jelentkezés online űrlapja.

 4. Az online jelentkezési űrlap mezőinek pontos kitöltése (tanulónként egy űrlap)

 5. A sikeres jelentkezést követően az adott verseny oldalán látható a versenyre jelentkezett iskolák, illetve a versenyre jelentkező tanulók neve.

A jelentkezéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő problémákat az info@tehetseghalo.hu e-mail címen kérjük jelezni.

Ha a versenyre egy iskola több csapata is nevez, a tanuló neve után zárójelben írt római számmal kérjük jelezni, mely csapat tagja. / Pl.: Próba Dalma (I.)/

Az I. forduló, azaz a pályaművek beküldési határideje: 2013. február 04. (postabélyegző kelte), a beküldött anyagok értékeléséről 2013. március 04-ig értesítjük a versenyzőket. A beérkezett pályamunkákat független szakértők bírálják, egységes szempontrendszer alapján. A legjobb munkák alkotóit (kategóriánként maximum 5-5 csapatot) hívjuk meg a szóbeli fordulóra

A szóbeli forduló (II. forduló):

Helyszíne: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, (Budapest, 1088 Vas u. 8.) és Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.)

Időpontja: 2013. március 27. szerda, 14 óra

A szóbeli fordulón az első fordulóban elért eredmény alapján meghívott csapatok mutatják be pályaművüket max. 10 percben.

A szóbeli forduló során az előadásmódot pontozza és a tartalmat szóban is értékeli a zsűri.

Pedagógiai szakértő/ szakértők neve:

Elérhetősége:

tantárgyi szakértő: Póta Mária 
e-mail: pota.maria@fppti.hu
telefon: 338-2156/110

versenykoordinátor: Bondzsér Zita 
e-mail: bondzser.zita@fppti.hu

Az eredmények közzétételének módja:

Az első forduló eredményéről a részvevők írásbeli értesítést kapnak, és az értékelést Intézetünk honlapján is megjelentetjük.

A szóbeli verseny napján tartjuk az ünnepélyes eredményhirdetést is. Az eredményeket és a díjazott pályaművek elektronikus változatait az Intézet honlapján is megjelentetjük.

Díjazás:

 • A zsűri a legjobb eredményt elért csapatokat és felkészítő tanárukat oklevélben részesíti.

 • A versenyen részt vevő összes csapat és felkészítő tanára emléklapot kap.