2012.08.27. hétfő
Nyomtatás

"Éneklő Ifjúság" minősítő kórustalálkozó és hangverseny

középiskolások
Ének-zene

A fővárosi középiskolai kórusok hagyományos találkozója, melyet az MFPI és a KÓTA közösen szervez. A díjazottak gálahangversenyen mutatják be tudásukat.

A verseny kezdete:
2013. 02.11.
helyszíne:
A tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
Külön nevezési lap
A(z) 1. forduló időpontja:
2013. 02.11.
helyszíne:
A tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2013. 03. 21-22.
helyszíne:
Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium
Eredmények közzététele:
2013.03.22.  17:00
helye:
Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium
A verseny meghirdetője:
MFPI-KÓTA
szakmai felelőse:
Varga Ferenc
elérhetősége:
varga.ferenc@fppti.hu; 338-2156/107
koordinátora:
Bondzsér Zita
elérhetősége:
bondzser.zita@fppti.hu; 338-2156/152

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége - KÓTA közreműködésével ebben az évben is megrendezi az „Éneklő Ifjúság” minősítő hangversenyét a középiskolai kórusok számára. 

Az Éneklő Ifjúság minősítő hangverseny központi rendezvénye 2013. március 21-22-én – csütörtök, péntek – lesz a Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium dísztermében 15.00 órától (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.).

Gyülekezés, helyszíni próba: 14.00 órától.

Nevezés: Bondzsér Zita versenykoordinátor címére tehetik meg, Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (1088 Budapest, Vas utca 8.) vagy e-mailen: bondzser.zita@fppti.hu

Nevezési határidő: 2013. február 18. (péntek)

Kérjük, hogy a jelentkező kórusok  ismételjék át a következő zeneműveket:

Bartók – Kodály: Magyar népdalok-ból „Ablakomba, ablakomba” és „Által mennék én a Tiszán…”;

Gebhardi: Gloria szálljon a mennybe fel és az „Ó, jertek énekeljünk kánont”.

Az Éneklő Ifjúság 75 éves fennállásához méltóan a hangversenyt kezdjük és fejezzük be közös énekléssel!

 

ÚTMUTATÓ

Az iskolai énektanítás és a karének helyzete az elmúlt években változott, ebből adódóan a minősítés rendszere is bizonyos mértékben átalakult. Ez az útmutató a minősítés új szemléletéhez kíván segítséget adni az énektanár - karnagy kollégáknak. 

A minősítés szempontjai: 

Mindenekelőtt legfontosabb maga az éneklés, a megszólaló zenemű. A tiszta intonáció, homogén, dinamikailag árnyalt, kifejező produkció, az érthető szövegmondás a legfontosabb feltételek közé sorolandó. A precíz ritmus, jó tempó, a harmóniai egység, az adott szólamarányok kialakítása - mely az illető műtől, de még az előre kipróbált hangversenyterem akusztikájától is függhet - a zene által igényelt hangszín is a hatás alkotóeleme. 

Összefoglalóan: a stílusos zenei hangzás a minősítés mindenkori alapja. 
A kórus és karnagy együttes teljesítménye nem csupán a hangzásélményből fakad, hanem a látvány is nagyon fontos. Az árnyalt minősítéshez a külsőségek is hozzájárulnak. Az esztétikus megjelenés, fegyelmezett magatartás, a ki- és bevonulás jó értelemben vett szertartásossága, de leginkább az őszinte, átélt éneklés mind részét képezi az összhatásnak, befolyásolhatja a minősítést.

A minősítés fontos szempontjai a műsor szerkesztése. Különböző korok, stílusok művei a kórus sokoldalúságáról tehetnek tanúságot. Lehetőség szerint különböző szerzők műveiből álljon a műsor és mindenképpen kívánatos a karakterbeli változatosság. 
Szem előtt kell tartani a kíséretes és a cappella művek arányát is. Minősülő kórusok esetében legfeljebb a műsoridő felében szerepelhetnek kíséretes művek! 
Ajánlatos zenei anyanyelvünk, a népzene felkarolása és magyar szerző művének előadása.

Lehetőleg kapjon helyet a műsorban egy - valamilyen rendezőelv szerint összeállított - népdalcsokor is, melyet hangnemileg egyeztetve, valóban "csokorszerűen" (folyamatosan, hangadás nélkül) ad elő a kórus.

"A" TÍPUSÚ MINŐSÍTÉS

A minősítést kérő kórusok műsorának időtartama az életkor és iskolatípus függvényében minimálisan 8 perc, de legfeljebb 15 perc legyen.


Az "A" minősítés fokozatai: 
BRONZ 
EZÜST 
ARANY 
ARANY, DIPLOMÁVAL 
"ARANY DIPLOMÁVAL" MINŐSÍTÉSHEZ JÁRULHAT MÉG: 
ORSZÁGOS DICSÉRŐ OKLEVÉL 
ÉV KÓRUSA CÍM 
Különdíj: 
ELISMERŐ OKLEVÉL 
A kórus esetleges különösen jól sikerült részprodukciójáért (pl.: a legszebben sikerült népdalcsokorért vagy a legjobban felépített műsorért, stb.) adható. Az ilyen jellegű külön eredményt az értékelés során a zsűri a jelentkezési lapon is köteles feltüntetni. 
Az oklevél csak bármilyen fokozatot elnyert minősülő kórusnak adható (tehát karnagynak, zenei kísérőknek is), amit a helyszínen kap a minősített együttes. 
A három eredeti kategória: bronz, ezüst és arany fölött szerepel az arany, diplomával. A zsűri feladata, hogy az egyes fokozatok odaítélésénél a kórus teljesítményét objektív mércével mérlegelje. Az adott minősítésnek tehát országosan azonos színvonalat kell jelentenie. Csak így lehet megadni a minősítés, illetve a megfelelő kategóriák valódi rangját. 
Lehetőségek vannak az egyes produkciók külön jutalmazására: 
Amelyik kórus teljesítménye még az "Arany diplomával" fokozatnál jobb, az a minősítés mellé "Országos Dicsérő oklevelet" kaphat. 
A legkiemelkedőbb teljesítmény az "Év kórusa" címet kaphatja.

Ezen kívül bármilyen minősítési fokozat mellé "Elismerő oklevelet" kaphat a kórus.

 

"B" TÍPUSÚ MINŐSÍTÉS

Ennek minősítő típusnak három kategóriája lenne, min. 5, max. 12 perc terjedelemben.

1. NÉPDAL KATEGÓRIA 
melyben egyszólamú népdalokat, népdalcsokrot, vagy népdalfeldolgozásokat lehet énekelni 
(bicinium, egy vagy több szólamú kíséretes, vagy a cappella, népdalon alapuló kompozíciókat )

2. KÓRUS KATEGÓRIA 
melyben tetszőleges kórusműveket, egy vagy többszólamú kíséretes vagy a cappella kompozíciókat lehet előadni, minden korlátozás, vagy előírás nélkül - de az Éneklő Ifjúság mozgalom szellemében - jeles zeneszerzők értékes műveiből.

3. EGYHÁZI ÉNEK KATEGÓRIA 
melyben olyan egyházi iskolák kórusai léphetnek fel, ahol elsősorban a liturgiához kapcsolódó szolgálati éneklés folyik. Lehet gregorián, vagy népének, vagy ami az illető iskola felekezeti éneke. Felléphetnek nem egyházi iskolák kórusai is, de hasonló műsorral.


A "B" kategóriás minősítés fokozatai: 
OKLEVÉL A DICSÉRETES SZEREPLÉSÉRT A B (népdal vagy kórus vagy egyházi) KATEGÓRIÁBAN 
OKLEVÉL KIEMELKEDŐEN DÍCSÉRETES SZEREPLÉSÉRT A B (népdal vagy kórus vagy egyházi) KATEGÓRIÁBAN

Különdíj: 
ELISMERŐ OKLEVÉL 
A kórus esetleges különösen jól sikerült részprodukciójáért (pl.: a legszebben sikerült népdalcsokorért vagy a legjobban felépített műsorért, stb.) adható. Az ilyen jellegű külön eredményt az értékelés során a zsűri a jelentkezési lapon is köteles feltüntetni. 
Az oklevél csak bármilyen fokozatot elnyert minősülő kórusnak adható (tehát karnagynak, zenei kísérőknek is), amit a helyszínen kap a minősített együttes.

Azok a kórusok, akik nem kérnek minősítést, EREDMÉNYESEN SZEREPELT OKLEVELET kapnak az aktuális évi Éneklő Ifjúság Hangverseny alkalmából. 
Kérésükre a zsűri szóban értékelheti a produkciójukat.

Valamennyi kórusvezető figyelmébe ajánljuk, hogy a magyar zenekultúra és az értékek védelmében, az 1934-ben elindult Éneklő Ifjúság mozgalom szellemét megőrizendő jeles zeneszerzők értékes darabjait tűzzék műsorra. Amennyiben könnyűzenei feldolgozás kerül előadásra, kérjük, hogy ez lehetőleg csak egy mű legyen, és a műsor többi részében egyéb változatos stílusokból is válogassanak. Mindannyiunk nemes kötelessége az ifjúság sokoldalú zenei nevelése, melynek nagyszerű eszköze a kóruséneklés!

A minősítés önkéntes! 

Felhívjuk kórusaink figyelmét, hogy minden évadban kérhetnek minősítést! 
Egy évadban viszont csak egyszer lehet minősülni! 
Ha a minősítés esetén a karnagy vagy a szervezők a teljes zsűri vagy egyes tagok munkájával nem értenek egyet (szakmai indoklás színvonala, hangvétel, stb.) akkor a következő évben kérjenek más összetételű zsűrit! 
A zsűri feladatai közé tartozik az Éneklő Ifjúság hangversenyein nem minősülő kórusok értékelése is. Ezt az értékelést a jelentkezési lap hátoldalán rögzíteni kell ugyanúgy, mint a minősültek esetében. A nem minősült kórusok munkáját "Eredményesen szerepelt oklevéllel" jutalmazza a bizottság. 

A minősítés szervezése: 

Rendkívül fontos a kórushangversenyek magas színvonalú szervezése. A szereplési körülmények körültekintő megszervezése - pl. a kísérő hangszer megfelelő állapota, helyszíni próbalehetőség, beéneklési lehetőség stb. - is feltétele a szereplés sikerének. A siker a további gyümölcsöző munka feltétele, minden szép élménnyel újabb énekeseket nyerünk az Éneklő Ifjúság számára! 

A főváros 23 kerületét átfogó szervező és lebonyolító munkát a kerületek ének-zenei munkaközösség vezetőinek (tantárgygondozóinak, koordinátorainak) segítségével a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet ének-zenei szakcsoportja végzi. A KÓTA e folyamatban ellenőrző és jóváhagyó szerepet tölt be.

(A teljes útmutató megtalálható és letölthető a KÓTA honlapjáról iswww.kota.hu)

Sok szép élményt, sikert kívánunk, és mindenkor, minden körülmények között egymás segítése, összefogás és a kóruséneklésbe vetett töretlen hit vezéreljen valamennyiünket! 
Tisztelettel: 
Varga Ferenc

Kapcsolódó anyagok

Jelentkezési lap 2013 (92KB)