2019.11.04. hétfő
Nyomtatás

Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 8. §-a előírja, hogy a pedagógiai-szakmai szolgáltatások keretében kell az Nkt. 19. § (2) bekezdés f) pontja szerinti tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyeket szervezni, tehát a pedagógiai oktatási központok feladata a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezésének koordinációja, zökkenőmentes lebonyolításának támogatása.
A versenyek fővárosi/Pest megyei fordulóinak koordinálója:
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központja 

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ versenyszervezéssel foglalkozó munkacsoportja koordinálja az országos, megyei és fővárosi versenyeket, kapcsolatot tart az érdekelt felekkel, a versenyek kiíróival, a versenyt lebonyolító és a versenyben részt vevő intézményekkel.

VERSENYSZABÁLYOK

I. Versenyszervezéssel kapcsolatos általános szabályok

A Tehetséghálón meghirdetett budapesti és Pest megyei versenyekre minden esetben csak a www.tehetseghalo.hu honlapon történt nevezéseket fogadjuk el.

 1. Nevezési határidőn túl a Tehetségháló rendszere lezár, ezt követően nevezést nem fogadunk be.
 2. Az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ szervezte fordulók eredményeit a Tehetséghálón tesszük közzé.
 3. Az online nevezés során az adatok valódiságáért és pontosságáért az adatot rögzítő felel. A téves adatok megadásából (névelírás stb.) felmerülő problémák miatt reklamációt nem fogadunk el.
 4. Az Oktatási Hivatal által rendszeresített kitöltött és aláírt Nevezési lapot a versenyző minden esetben hozza magával a verseny helyszínére, és a regisztráció során adja le! Abban az esetben, ha a nevezési lapot a versenyző nem tudja leadni, két munkanap áll rendelkezésére annak pótlására. Ha a nevezési lap pótlása nem történik meg, az a versenyből való kizárással járhat.

  Nevezési lap >>

 II. Rendkívüli esetek és elbírálásuk

 1. A verseny eredményével kapcsolatos jogorvoslat lehetősége
  Amennyiben arról az országos versenykiírás nem rendelkezik, a fővárosi/megyei fordulók szakmai kérdéseiben a versenybizottság/zsűri döntése az irányadó.
 2. Késés
  Az a versenyző kezdheti meg a versenyt, aki a verseny kezdetekor a verseny helyszínén megjelent, regisztrálta magát, és leadta a jelentkezési lapját. Indokolt esetben maximum 10 perc késéssel csatlakozhat a versenyhez a tanuló, ám a rendelkezésre álló idő nem hosszabbodik a késés idejével.
  A fentiek alól kivételt képeznek a helyesírási versenyek, amelyek esetében a verseny kezdete után érkezőknek nincs lehetőségük a bekapcsolódásra.
 3. Pontazonosság
  Valamennyi versenyre vonatkozóan törekedni kell a holtverseny elkerülésére. Abban az esetben, ha a verseny kiírója nem rendelkezik a pontazonosság esetén alkalmazható helyezési rangsorszám megállapításáról, akkor a prioritást élvező feladatokat, amelyek alapján a helyezési sorrend megállapítható, a fővárosi vagy megyei fordulót szervező versenyfelelős által felkért versenybizottság állapítja meg.
 4. A nem nevezett, vagy az Oktatási Hivatal Budapesti POK versenyszervező csoportja által be nem hívott tanulók versenyzése
  Amennyiben egy tanuló úgy jelenik meg a versenyen, hogy a Tehetséghálón nem nevezték be, vagy az iskolai/kerületi fordulón elért eredmény alapján a Budapesti POK versenyszervezője nem értesítette a továbbjutásról, a versenyen nem vehet részt.
  Kizárólag a Tehetséghálón megjelenő továbbjutó tanulók listáján, és az annak alapján készült JELENLÉTI ÍVEN szereplő tanulók kezdhetik meg a versenyzést.
 5. Személycsere
  A versenyen csak a benevezett és a jelenléti íven feltüntetett tanuló vehet részt. Személycserére a versenyszervezőkkel való előzetes egyeztetés alapján kerülhet sor.
 6. Meg nem engedett eszközök használata
  A versenykiírásban kizárólagosan megjelölt, a verseny megkezdésekor jelenlévő, a lebonyolítást végző szaktanácsadó vagy POK munkatárs által ismertetett segédeszközök kivételével bármilyen más eszköz használata TILOS. Meg nem engedett eszköz használatáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a verseny kiírójának, a versenyző iskolájának meg kell küldeni, és azt a versenydokumentáció részeként kell kezelni. Az esetet a versenybizottság/zsűri kivizsgálja, és határozatot hoz a tiltott eszközt használó versenyzővel kapcsolatos szankcióról. A határozatról a tanuló iskoláját, felkészítő tanárát tájékoztatni kell.
 7. Különleges/speciális igényű versenyző
  A versenyzők különleges igényeit a nevezéssel egyidejűleg a versenyszervezési csoportnak jelezni kell. A speciális igény fennállását hivatalos igazolással kell alátámasztani. Az előre nem jelzett igényeket nem áll módunkban figyelembe venni.

 

  A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ által koordinált tanulmányi/tehetségkutató
  versenyekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a versenyek.POKBudapest@oh.gov.hu
  elektronikus címen fogadjuk.