2019.11.04. hétfő
Nyomtatás

Versenyszabályzat

2018/2019. tanév

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett versenyekre a jelentkezés díjmentes, és ONLINE módon történik a Tehetségháló  honlapon.

A jelentkezés menete:

  1. A belépéshez szükséges névvel és jelszóval nem rendelkezők részére regisztráció a Tehetségháló weboldal Regisztráció felületen.
  2. Bejelentkezés a regisztráció során megadott belépési név és jelszó segítségével.
  3. A bejelentkezést követően válik elérhetővé a http://www.tehetseghalo.hu/versenyek felületen az egyes versenyekre történő jelentkezés online űrlapja.
  4. Az online jelentkezési űrlap mezőinek pontos kitöltése (tanulónként egy űrlap)
  5. A sikeres jelentkezést követően az adott verseny oldalán látható a versenyre jelentkezett iskolák, illetve a versenyre jelentkező tanulók neve.

Értékelés, zsűrizés:
A fővárosi /megyei fordulók szakmai kérdéseiben a versenybizottság/zsűri dönt.
A verseny lebonyolításával kapcsolatos kérdésekben az adott verseny versenyszabályzata a mérvadó.

Az eredmények közzétételének helye: www.tehetseghalo.hu honlap

 

VERSENYSZABÁLYOK

I.  Versenyszervezéssel kapcsolatos általános szabályok

1. A Tehetséghálón meghirdetett budapesti és Pest megyei versenyekre minden esetben csak a www.tehetseghalo.hu honlapon történt nevezéseket fogadjuk el.

2. Nevezési határidőn túl a Tehetségháló rendszere lezár, ezt követően nevezést nem fogadunk be.

3. Az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ szervezte fordulók eredményeit a Tehetséghálón tesszük közzé.

4. Az online nevezés során az adatok valódiságáért és pontosságáért az adatot rögzítő felel. A téves adatok megadásából (névelírás stb.) felmerülő problémák miatt reklamációt nem fogadunk el.

5. Az Oktatási Hivatal által rendszeresített kitöltött és aláírt Nevezési lapot a versenyző minden esetben hozza magával a verseny helyszínére, és a regisztráció során adja le! Abban az esetben, ha a nevezési lapot a versenyző nem tudja leadni, két munkanap áll rendelkezésére annak pótlására. Ha a nevezési lap pótlása nem történik meg, az a versenyből való kizárással járhat.

 

II. Rendkívüli esetek és elbírálásuk

1. A verseny eredményével kapcsolatos jogorvoslat lehetősége

Amennyiben arról az országos versenykiírás nem rendelkezik, a fővárosi/megyei fordulók szakmai kérdéseiben a versenybizottság/zsűri döntése az irányadó.

2. Késés

Az a versenyző kezdheti meg a versenyt, aki a verseny kezdetekor a verseny helyszínén megjelent, regisztrálta magát, és leadta a jelentkezési lapját. Indokolt esetben maximum 10 perc késéssel csatlakozhat a versenyhez a tanuló, ám a rendelkezésre álló idő nem hosszabbodik a késés idejével.

A fentiek alól kivételt képeznek a helyesírási versenyek, amelyek esetében a verseny kezdete után érkezőknek nincs lehetőségük a bekapcsolódásra.

3. Pontazonosság

Valamennyi versenyre vonatkozóan törekedni kell a holtverseny elkerülésére. Abban az esetben, ha a verseny kiírója nem rendelkezik a pontazonosság esetén alkalmazható helyezési rangsorszám megállapításáról, akkor a prioritást élvező feladatokat, amelyek alapján a helyezési sorrend megállapítható, a fővárosi vagy megyei fordulót szervező versenyfelelős által felkért versenybizottság állapítja meg.

4. A nem nevezett, vagy az Oktatási Hivatal Budapesti POK versenyszervező csoportja által be nem hívott tanulók versenyzése

Amennyiben egy tanuló úgy jelenik meg a versenyen, hogy a Tehetséghálón nem nevezték be, vagy az iskolai/kerületi fordulón elért eredmény alapján a Budapesti POK versenyszervezője nem értesítette a továbbjutásról, a versenyen nem vehet részt.

Kizárólag a Tehetséghálón megjelenő továbbjutó tanulók listáján, és az annak alapján készült JELENLÉTI ÍVEN szereplő tanulók kezdhetik meg a versenyzést.

5. Személycsere

A versenyen csak a benevezett és a jelenléti íven feltüntetett tanuló vehet részt. Személycserére a versenyszervezőkkel való előzetes egyeztetés alapján kerülhet sor.

6. Meg nem engedett eszközök használata

A versenykiírásban kizárólagosan megjelölt, a verseny megkezdésekor jelenlévő, a lebonyolítást végző szaktanácsadó vagy POK munkatárs által ismertetett segédeszközök kivételével bármilyen más más eszköz használata TILOS. Meg nem engedett eszköz használatáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a verseny kiírójának, a versenyző iskolájának meg kell küldeni, és azt a versenydokumentáció részeként kell kezelni. Az esetet a versenybizottság/zsűri kivizsgálja, és határozatot hoz a tiltott eszközt használó versenyzővel kapcsolatos szankcióról. A határozatról a tanuló iskoláját, felkészítő tanárát tájékoztatni kell.

7. Különleges/speciális igényű versenyzők

A versenyzők különleges igényeit a nevezéssel egyidejűleg a versenyszervezési csoportnak jelezni kell. A speciális igény fennállását hivatalos igazolással kell alátámasztani. Az előre nem jelzett igényeket nem áll módunkban figyelembe venni.

Az Oktatási Hivatal által támogatott tanulmányi/tehetségkutató versenyekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a versenyek.POKBudapest@oh.gov.hu e-mail- címen fogadjuk.

 

Kapcsolódó anyagok

OH nevezési lap és hozzájáruló nyilatkozat (649KB)