2019.11.28. csütörtök
Nyomtatás

Montágh Imre emlékére rendezett „Mondd ki szépen!” fővárosi szépolvasási verseny

4. évfolyam
Magyar irodalom

A verseny pedagógiai célja: Az olvasás iránti érdeklődés felkeltése, az olvasás, mint élmény átéreztetése, a tehetségek felkutatása az anyanyelvi kommunikáció kulcskompetencia területén.

A verseny kezdete:
2019.11.12-ig
helyszíne:
tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
Tehetségháló
A(z) 1. forduló időpontja:
2019.11.12-ig
helyszíne:
tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2019.11.15-ig
helyszíne:
versenykoordinátor által megjelölt intézmény
A(z) 3. forduló időpontja:
2019.11.21.
helyszíne:
Budapesti Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Eredmények közzététele:
2019.11.28.  16:30
helye:
Tehetségháló
A verseny meghirdetője:
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
szakmai felelőse:
Csájiné Knézics Anikó
elérhetősége:
+36-20-914-5466, fazekas@fazekas.hu
koordinátora:
Pásztorné Acsai Anna
elérhetősége:
+36-1-374-2286, pasztorne.acsai.anna@oh.gov.hu vagy tehetseg.bppok@oh.gov.hu

A verseny korcsoportja: 4. évfolyam
A verseny jellege: szóbeli
A verseny fordulói

  • 1. forduló: iskolai válogató
  • 2. kerületi forduló
  • 3. forduló: fővárosi döntő

Iskolai válogató
Az iskolai fordulóról az iskola szaktanára nevezi be a kerületi fordulóra a tanulókat az adataik kerületi versenykoordinátornak való megküldésével 2019. november 12-ig.
A kerületi versenykoordinátorok elérhetősége a Tehetségháló weblapon megtalálható.

Kerületi forduló
A kerületi versenykoordinátor által rendezett forduló. Helyszíne a versenykoordinátor által megjelölt intézmény.
Időpontja: 2019. november 15-ig.

Fővárosi döntő
A fővárosi döntő időpontja: 2019. november 21. (csütörtök) 9:00 - körülbelül 12:00 óráig
A fővárosi döntő helyszíne: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. 

Kerületenként egy tanulót nevezhet a kerületi versenykoordinátor szaktanácsadó. A helyszínt biztosító Budapesti Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1 tanulója - a helyszínt adó intézmény jogán - is részt vehet.

Nevezés ideje és módja: 2019. november 17. online a www.tehetseghalo.hu honlapon.

A nevezéseket a kerületi versenykoordinátorok végzik.

Az Oktatási Hivatal nevezési lapját és a kitöltött szülői hozzájáruló nyilatkozatot a tanuló hozza magával a fővárosi döntőre, és a regisztrációkor adja le. A dokumentum a www.tehetseghalo.hu oldalról letölthető.

A verseny témája, ismeretanyaga
A versenyhez külön ismeretanyag nem szükséges.
A fővárosi döntőn kétféle szöveget olvasnak fel a versenyzők, melyet a szakmai zsűri választ ki.

a) Szépirodalmi szöveg párbeszédes részekkel - legalább három hosszabb megszólalást tartalmazó párbeszéddel.
Terjedelem: A/4-es lapon háromnegyed oldalnyi szöveg
Formátum: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret 

b) Ismerettartalmú, szerkesztett szöveg magyarázó és leíró részekkel.
Terjedelem: A/4-es lapon féloldalnyi szöveg
Formátum: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret 

Az értékelés szempontjai
a) Szépirodalmi szöveg:
- a szöveg pontos olvasása
- értő olvasás a jelentéstartalomnak és írásjeleknek megfelelően
- a szöveg hangulatának érzékeltetése (hangerő, hangszín, hanglejtés, hangsúly, tempó)
- kapcsolattartás a hallgatókkal

 b) Ismerettartalmú szöveg:
- a szöveg pontos olvasása
- értő olvasás a jelentéstartalomnak és írásjeleknek megfelelően
- kapcsolattartás a hallgatókkal

Jutalmazás

A döntő valamennyi résztvevője emléklapot kap.

Az értékelés és eredményhirdetés a verseny után történik. A Budapesti Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tárgyjutalomban, oklevélben részesíti a versenyzőket.

Az eredmények megtekinthetők: a www.fazekas.hu és www.tehetseghalo.hu honlapokon.

Az első három helyezett az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ Díjátadó ünnepségén oklevélben részesül.

A verseny ütemterve 

Határidő

Feladat

2019. november 12-ig

iskolai válogató lebonyolítása

2019. november 15-ig

kerületi forduló lebonyolítása

2019. november 17.

nevezés a Tehetségháló weboldalon

2019. november 21.

fővárosi döntő lebonyolítása

2020. május 28.

központi díjátadó ünnepség

A verseny szakmai felelősének és szervezőjének neve, címe, elérhetősége

Szakmai felelős:
Csájiné Knézics Anikó vezető tanító
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
Telefon: +36-20-914-5466

Kapcsolattartó:
Pásztorné Acsai Anna
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
1088 Budapest, Vas utca 8.
E-mail: pasztorne.acsai.anna@oh.gov.hu vagy tehetseg.bppok@oh.gov.hu
Telefon: +36-1-374-2286

Kapcsolódó anyagok

Nevezési lap és szülői nyilatkozat (629KB)

Adatkezelési tájékoztató Montágh Imre emlékére rendezett Mondd ki szépen fővárosi szépolvasási verseny (539KB)