2019.11.21. csütörtök
Nyomtatás

Fővárosi komplex rajzverseny 3. kategória

9-12. évfolyam
Művészetek

A verseny pedagógiai célja korunk művészeti irányzatainak elméleti és gyakorlati megismerése, az ismeretek önálló, alkotó alkalmazása megadott kortárs műalkotásra (műalkotásokra) történő reflektálással, valamint egy, a verseny helyszínén készült tanulmány segítségével a gyakorlati szakmai tudás bemutatása. A versenyfeladatok komplex értékelése segítséget jelent a résztvevőknek a további fejlődés irányvonalának, lehetőséginek kijelölésében.  A kollégák módszertani ismereteit, ill. a tanulók önálló vizuális kifejező erejét és alkotó képességét nagymértékben fejleszti. A verseny kapcsolódik a képző- ­és iparművészeti felsőoktatás felvételi követelményeihez. A verseny lehetőséget ad a képzőművészet iránt érdeklődő és már gyakorlati eredményeket is elért, magasabb óraszámban tanuló, vagy művészi pályára készülő versenyzők teljesítményének összevetésére, egymás munkáinak megismerésére és a tehetséggondozásra.
Az iskolákban a felkészülés során a nevezési feladathoz kapcsolódó közös gondolkodás, egy új alkotó folyamatot indít el. Itt lehetőség van a tanulók egyéniségének megfelelő többirányú fejlődésére, fejlesztésére. A vizuális asszociációk beépítése, absztrakciók, a kompozíciós kísérletek, az egyéniségnek megfelelő anyag használatának megválasztása, a megfelelő saját formanyelv alkalmazása. Előzetesen lehetőség van a Ludwig Múzeum kiállításán a megadott művek elemzésére, korunk különböző irányzatain a szín, a forma és a tér vizuális problémáinak felismerésére és ennek alkotó módon történő alkalmazására a feladatokban. A kortárs műelemzések nagymértékben fejlesztik a tanulók kreatív gondolkodását és a felkészítő tanárok módszertani kultúráját. Magyarország legnagyobb és világszínvonalú kortárs galériája hatalmas inspirációkat ad az ifjú alkotóknak.

A verseny kezdete:
2020.02.07-ig
helyszíne:
nevező iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
Tehetségháló
A(z) 1. forduló időpontja:
2020.02.07-ig
helyszíne:
nevező iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2020.03.04, 03.11, 03.18, 03.25
helyszíne:
Ludwig Múzeum
Eredmények közzététele:
2020.04.03.  14:00
helye:
Tehetségháló
A verseny meghirdetője:
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
szakmai felelőse:
Magyar József
elérhetősége:
magyarjo@gmail.com
koordinátora:
Lovász Tamás
elérhetősége:
+36-1-374-2237, lovasz.tamas@oh.gov.hu

A komplexitást a nevezési feladat alkotó, saját élményeken átszűrt, személyes hangvételű feladatmegoldása többféle anyag használatával, valamint a döntőben készülő stúdiumok és azok együttes pontozása adja.

Az értékelés során a művészekből, művésztanárokból álló zsűri egyértelmű jelzést ad a versenyző, ill. a felkészítő pedagógus felé az erősségekről, a fejlesztendő területekről és a jó gyakorlatokról.      

A hét pontozott terület (indikátor) átfogja és láthatóvá teszi egyénekre lebontva a további lehetséges fejlesztési feladatokat. A "technika" értékelése mellett jelen van a " kreativitás, önálló kifejezés" és az "összhatás" is, ahol leginkább figyelembe veheti a zsűri az alkotó egyéniséget.

Természetesen online felületen megtekinthető lesz a pontozás és a végeredmény. A hagyományoknak megfelelően mindenki számára elérhetővé teszünk egy összefoglaló videót a versenyről és a művekről, ezzel is segítve a tanulókat és a kollégák munkáját.

A versenyben részt vehetnek az emelt óraszámban vizuális kultúra tantárgyat tanulók, rajz tagozatos vagy művészeti iskolába járó középiskolások. A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ szolgáltatási területe alá tartozó településekről az állam, az önkormányzatok és az egyházak által fenntartott iskolák.

A verseny korcsoportjai

A versenyt négy korcsoportba osztva külön-külön pontozzuk és díjazzuk. Az iskolák évfolyamonként maximum 5 főt nevezhetnek.

A négy korcsoport:

 9. évfolyam
10. évfolyam
11. évfolyam
12. évfolyam

A verseny jellege: gyakorlati jellegű.

Nevezés módja: Az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ www.tehetseghalo.hu felületén történik a nevezés.

Nevezési határidő: 2020. február 07.

A nevezési feladatról készült fotót nem kell feltölteni online, csak a személyes adatokat. A nevezési feladatot a döntő helyszínén az évfolyamnak megfelelő versenynapon, a verseny helyszínén, az ott készült munkával együtt kell leadni a verseny rendezőjének. Felhívjuk a figyelmet, hogy a verseny napján az Oktatási Hivatal nevezési lapját és hozzájáruló nyilatkozatát a regisztrációkor le kell adni ( a nevezési lap a www.tehetseghalo.hu oldalról letölthető).

A verseny fordulói:

I. forduló: iskolai válogató (elődöntő)

Helye a versenyző iskolája. A tanulók az előzetes listáról kiválasztott a Ludwig Múzeum Gyűjteményében látható kortárs műalkotás parafrázisával (átírásával) nevezhetnek be a versenyre.

A válogatás tematikája a történetmesélés – vizuális kommunikációhoz kapcsolódik. Mit jelent a kiválasztott mű, hogyan kapcsolódik mindennapjainkhoz, személyiségünkhöz, különböző környezetünkhöz, korunkhoz?  Milyen folyamatokat tudunk kiemelni és ábrázolni a képzőművészet eszközeivel.

Feladat az alkotás továbbgondolása, új formai és technikai elemekkel, személyes hangsúlyokkal. Az anyaghasználat kötetlen. Sík, valamint kisplasztikai, téri konstrukciókat megadott méretig elfogadunk. Javasoljuk a színes eszközök alkalmazását. (Pl.: akvarell, pasztellkréta, akril festék, különféle vegyes technikák stb.)

Az alkotást a verseny helyszínén, az évfolyam versenynapján a versenyzőnek el kell hozni és az ott készült munkával együtt leadni.

II. forduló: döntő

Időpontjai:
2020. március   4. (szerda) 10:00-13:00      12. évfolyam
2020. március 11. (szerda) 10:00-13:00      11. évfolyam
2020. március 18. (szerda) 10:00-13:00      10 évfolyam
2020. március 25. (szerda) 10:00-13:00        9. évfolyam

Helye: Ludwig Múzeum (Budapest, 1095 Komor Marcell utca 1.)

Időbeosztása:
9:30 – Gyülekezés, regisztráció
10:00 – A verseny megnyitása, tájékoztató
10:30-13:15 – A feladat megoldása (3x45 perc, két 15 perces szünettel)

Helyben, a Ludwig Múzeumban, látvány után készítenek stúdiumot a versenyzők. A beállítások a korosz­tálynak megfelelő természetes és mesterséges formákból állnak 9-10. évfolyamon. A 10-11. évfolyamon, élő modell (portré, választható fél vagy teljes alak) ábrázolása a feladat.

A szervezők a formacsoportot illetve az élő modelleket a múzeumi térben helyezik el, így lehetőséget adnak a Ludwig Múzeum környezetének, illetve kiállított műtárgyainak képi bekapcsolására a kompo­zícióban. A zsűri a pontozás során figyelembe veszi az egyéni megoldásokat. Javasoljuk, hogy eltérő technikát válasszanak a nevezési munkához képest. Az eszközökről a versenyzőnek kell gondoskodnia. (pl. papír, rajztábla, festék, grafikai eszközök stb.) A felkészülést segítik a képzőművészeti technikákat taglaló kézikönyvek, kortárs képzőművészeti albumok, a Ludwig Múzeum könyvtára, honlapja és kiállításai.

Zsűrizés:Országosan elismert alkotóművészek és művészpedagógusok bevonásával történik.

A zsűrizés időpontjai: 
2020. március 11.     11-12. évfolyam
2020. március 18.     10. évfolyam
2020. március 25.     9. évfolyam

 A munkákat az alábbi pontozási rend szerint értékeljük:

 

Nevezési munka

Helyben készült mű

Anyaghasználat

10 pont

15 pont

Formakarakter

10 pont

15 pont

Térábrázolás

10 pont

15 pont

Szín-, tónusgazdagság

10 pont

15 pont

Kompozíció

10 pont

15 pont

Kreativitás, önálló kifejezés

10 pont

15 pont

Összhatás

15 pont

20 pont

Összesen: 185 pont

75 pont

110 pont

A zsűri a korosztály és a tagozatos szint figyelembe vételével, évfolyamonként értékeli a versenyzőket és évfolyamonként első, második és harmadik helyezést és teljesítménytől függően különdíjat ítél oda. A legjobb eredményt elérő felkészítő tanár külön tárgyjutalomban részesül.

A versennyel kapcsolatos tájékoztatások a Ludwig Múzeum/pedagógia/pályázataink, versenyeink oldalán megtalálható. Jelenleg is megtekinthető egy átfogó beszámoló (video, képek) az elmúlt évek versenyeiről. Az elkészült legjobb munkákról és a versenyről az idén is készül videó. Ez a dokumentáció mindenki számára elérhető lesz.

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom

Előzetes bejelentkezést követően az eredeti művek megtekinthetők a Ludwig Múzeum kiállításában, továbbá igény esetén a múzeumpedagógusok és a múzeum könyvtárosai is segítséget tudnak nyújtani a felkészülésben. A könyvtárban kikereshető a kiválasztott művészhez, alkotáshoz kapcsolódó szakirodalom. A műalkotások képei, amelyekből az átíráshoz választhatnak a versenyzők, a Ludwig Múzeum honlapján is megtalálhatók lesznek.

Kapcsolat: muzeumpedagogia@ludwigmuseum.hu

A 2018-2019 tanévi verseny videó dokumentációja megtalálható:

(youtube) Fővárosi Komplex Rajzverseny - tagozatos és művészeti középiskolák 2019
https://www.youtube.com/watch?v=i4Yd6TBFU7A&t=783s

 A verseny ütemterve

Határidő

Feladat

Felelős

2020. 02. 07.

regisztráció a versenyre

iskolák

2020. 03. 04.
2020. 03. 11.
2020. 03. 18.
2020. 03. 25.

12. évfolyam fővárosi döntő
11. évfolyam fővárosi döntő
10 évfolyam fővárosi döntő
 9. évfolyam fővárosi döntő

Budapesti POK és szervező iskola

2020. 03. 11.
2020. 03. 18.
2020. 03. 25.

zsűrizés
zsűrizés
zsűrizés

Budapesti POK és szakmai felelős

2020. 05.28.

központi Díjátadó ünnepség

Budapesti POK


A verseny szakmai felelősének és szervezőjének neve, címe, elérhetősége

Szakmai felelős:
Magyar József szaktanácsadó, képzőművész
Református Pedagógiai Intézet
1042 Budapest, Viola utca 3-5. I. emelet
E-mail: magyarjo@gmail.com

Kapcsolattartó:
Lovász Tamás versenyszervező
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
1088 Budapest, Vas u. 8.
E-mail: lovasz.tamas@oh.gov.hu
Tel: +36-1-374-2237

 

Kapcsolódó anyagok

Adatkezelési tájékoztató Fővárosi komplex rajzverseny 3 kategória (151KB)

Nevezési lap és szülői nyilatkozat (629KB)

komplex_rajzverseny_3_kategoria_segedanyag_2019-2020 (638KB)