2020.04.07. kedd
Nyomtatás

Horváth Mihály tehetséggondozó és múzeumbarát történelemverseny általános iskolásoknak

5-8. évfolyam
Történelem

A verseny pedagógiai célja: A tantárgy, illetve tudományág iránt kiemelt érdeklődést mutató tanulók ismeretszerző, rendszerező, alkalmazó, írásbeli és szóbeli szövegalkotó képességének fejlesztése, valamint a tehetséggondozás a verseny fő célja. Szervesen felhasználva és építve a cél elérésében a Hadtörténeti Intézet és Múzeum által őrzött és kapcsolódó forrásokra, amivel pedig az általános műveltség bővítése és a magyar történelem szélesebb körű megismertetése a cél.

Így válhatik a Magyar Hadimúzeum azzá, aminek lennie kell:
hadimúltunk tudós ismertetőjévé, hőseinknek és tetteiknek kegyeletes dicsőítőjévé
 s a jövő nemzedékek lelkesítő tanítójává!”
(Aggházy Kamill alezredes 1928.)

A verseny kezdete:
2019.11.13-14.
helyszíne:
Hadtörténeti Múzeum
Nevezés:
Lezárva
módja:
Tehetségháló
A(z) 1. forduló időpontja:
2019.11.13-14.
helyszíne:
Hadtörténeti Múzeum
A(z) 2. forduló időpontja:
2020.04.23.
helyszíne:
Hadtörténeti Múzeum
Eredmények közzététele:
2020.04.30.  16:30
helye:
Tehetségháló
A verseny meghirdetője:
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
szakmai felelőse:
Ádámné Laczkó Melinda
elérhetősége:
melinda@fazekas.hu, +36-1-210-10-30/243
koordinátora:
Hajdu-Tóth Irén
elérhetősége:
hajdutoth.iren@oh.gov.hu; tehetseg.bppok@oh.gov.hu, +36/1/374-2142

A verseny kategóriái korcsoportok és témakörök szerint:
A versenyt két korcsoport számára, 3-3 kategóriában hirdetjük meg. 

I. kategória: A fővárosi általános iskolák 5-6. évfolyamai részére. 
I/a kategória: A szabadságharc hadserege
I/b kategória: Rákóczi hadnagya
I/c kategória: Egy francia követ Rákóczi udvarában 

II. kategória: A fővárosi általános iskolák 7-8. évfolyamai részére.
II/a kategória: Légy Te is tárlatvezető! Egy elrejtett hadsereg
II/b kategória: Ostromnapló: Budapest, mint erőd
II/c kategória: Maradni vagy átállni? Tábornokok a magyar-német fegyverbarátságról 

Hat- és nyolcosztályos gimnáziumok esetén az azonos korosztályú tanulók jelentkezését is elfogadjuk. 

A verseny jellege, részei:
A verseny két fordulóból áll.

Az első fordulóban a versenyzőknek aktívan részt kell venniük a Hadtörténeti Múzeum korcsoportnak megfelelő foglalkozásán. Ezután a látott, tapasztalt ismereteket és az egyéni kutatás eredményeit, maximum 5 oldal terjedelmű dolgozatban kell összefoglalni.

 A második forduló szóbeli jellegű: a Hadtörténeti Múzeumban egy szakmai zsűri előtt szóban is bizonyítani kell a témában való jártasságot, megszerzett ismereteket.

A verseny fordulói:

Az első forduló:

Helyszíne: Hadtörténeti Múzeum
Időpontja:
5-6. osztályosok: 2019. november 13. (szerda) 14:00–17:00
7-8. osztályosok: 2019. november 14. (csütörtök) 14:00–17:00

A pályamunka beadásának időpontja: 2020. február 17.

Helyszíne: Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.), e-mail-cím: horvathmihalyverseny@gmail.com

A második forduló (döntő):

Időpontja: 2020. április 23. (csütörtök) 10:00–16:00
Helyszíne: Hadtörténeti Múzeum (1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.) 

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom: 

„Vedd a zászlót, vedd szellemkezedbe,
S vidd előttünk, mint hajdan vivéd,”
(Petőfi Sándor: Rákóczi)

I/a kategória: A szabadságharc hadserege
Mutasd be a szabadságharc kuruc haderejének létrejöttét, felépítését. Dolgozatodban térj ki a kuruc kor fegyverzetének, felszerelésének és harcmodorának ismertetésére is! Munkádba beépítheted összehasonlításként a Rákóczi katonáival szembenálló labanc haderő bemutatását is.

I/b kategória: Rákóczi hadnagya
Éld bele magad egy kuruc katona mindennapjaiba, aki naplószerűen számol be II. Rákóczi Ferenc mellett töltött szolgálatáról. Dolgozatodban visszaemlékezve mutasd be fejedelem személyét, végig kísérve őt ifjúkorától a harcok végéig és a törökországi száműzetéséig. 

I/c kategória: Egy francia követ Rákóczi udvarában

Egy Magyarországra látogató francia megbízott szemüvegén keresztül mutasd be a szabadságharc fő eseményeit, annak kiváltó okait és a fejedelem külpolitikai kapcsolatait. Írásod tartalmazza a Rákóczi-kor államának ismertetését is, hiszen jelentésedet a Napkirálynak, XIV. Lajos francia királynak kell megküldened! 

II. kategória: A fővárosi általános iskolák 7-8. évfolyamai részére. 

„A siker nem döntő, a kudarc nem végzetes:
a bátorság, hogy folytasd, ez az, ami számít."
(Churchill)

II/a kategória: Légy Te is tárlatvezető! Egy elrejtett hadsereg

Az 1920. június 4-i trianoni békediktátum aláírása katasztrofális helyzetbe hozta a magyar haderőt, hiszen nemcsak annak létszámát és fegyverzetét korlátozta, de lehetetlen helyzetbe hozta a hadianyaggyártást és a kutatás-fejlesztést is. A magyar katonai felső vezetés az 1920 és 1938 időszakban hatalmas erőfeszítéseket tett, egy, az ország védelmére alkalmas hadsereg létrehozására a Szövetséges Katonai Ellenőrző Bizottság 1927-ig rendszeres majd eseti ellenőrzései mellett. A téma célja a békeszerződés, a magyar haderőre gyakorolt hatása, valamint a tilalmak kijátszását célzó törekvések elemző bemutatása, egy múzeumi tárlatvezetés formájában. A felkészüléshez a szakirodalmon túl, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum „Piavétól a Donig, Dontól a Dunáig” című kiállítása nyújt segítséget.

II/b kategória: Ostromnapló: Budapest, mint erőd

Magyarország második világháborús szerepvállalásának nemzetközileg legismertebb eseménye az ún. „Budapest Festung” vagyis az erődvárossá nyilvánított magyar főváros 1944/1945-ös ostroma. A szovjet csapatok 1944 karácsonyán mintegy 79000 főnyi magyar és német katonát kerítettek be. Az esemény külön tragédiája, hogy a budapesti és a környékről ide menekült polgári lakosságnak is a városban kellett átvészelnie a harcokat. A téma célja megemlékezni a katonák és civilek áldozatvállalásáról. Ostromnapló címen az ajánlott irodalomra, köztük a visszaemlékezésekre alapozott, fiktív naplókat várunk német, szovjet, magyar katona vagy civil szereplő szemszögéből. 

II/c kategória: Maradni vagy átállni?

Tábornokok a magyar-német fegyverbarátságról
A magyar állam revíziós törekvései a második világháború kitörésekor csak a nemzetiszocialista Németország és a fasiszta Olaszország támogatásával voltak realizálhatók. Az 1938 és 1941 között visszatért területeknek azonban minden alkalommal megvolt az ára: a Népszövetségből való kilépés, a Háromhatalmi Egyezményhez való csatlakozás, végül a háborúba való belépés. A Tengelyhatalmak melletti elköteleződés azonban a háború későbbi szakaszában egyre inkább terhessé vált, folyamatos meghasonulásra kényszerítve a magyar államot. A magyar katonai elit egyes tagjai viszonya szövetségeseihez korántsem volt olyan felhőtlen, mint a korabeli filmhíradók, vagy sajtótermékek bemutatták. A téma célja egy tábornok (Nagybaczoni Nagy Vilmos, Lakatos Géza és Szombathelyi Ferenc), német-magyar szövetségről, az ország háborús helyzetéből és az abból való kilépés lehetőségeiről alkotott gondolatai és tetteinek feldolgozása, fiktív napló vagy esszé formájában.

A pályamunkák elkészítéséhez ajánlott irodalomjegyzék korcsoportonként és témakörönként:

5-6. osztályosok számára:

I/a kategória: A szabadságharc hadserege
Bánkúti Imre: A Rákóczi-szabadságharc (1703–1711). In: Nagy Képes Milleniumi Hadtörténet. Budapest, 2008. 215 – 229.
Czigány István: A Rákóczi-szabadságharc hadserege. A gyors siker titka. = Rubicon, 2004. (15. évf.) 1. sz. 13–19.
Czigány István: A katonaság és az ónodi országgyűlés. = Hadtörténelmi Közlemények, 2007. (120. évf.) 4. sz. 1175–1194.
https://epa.oszk.hu/00000/00018/00068/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_2007_04_1175-1194.pdf
Gebei Sándor: A Rákóczi-szabadságharc 1703–1711. Budapest, 2009.
Kis Domokos Dániel – R. Várkonyi Ágnes: A Rákóczi-szabadságharc. Budapest, 2004.
Magyari András: II. Rákóczi Ferenc erdélyi hadserege. Budapest, 1994.
Mészáros Kálmán: A trencséni csata, 1708. augusztus 3. = Rubicon, 2002. (13. évf.) 1. sz. 40–42.
Mészáros Kálmán: II. Rákóczi Ferenc tábornokai és brigadérosai: a kuruc felső vezetés létrejötte és hierarchiája, 1703–1711. Budapest, 2006.
R. Várkonyi Ágnes: A kuruc kor hősei. Budapest, 2006.
Somogyi Győző: A Rákóczi-szabadságharc hadserege 1703-1711. Budapest, 2018.

I/b kategória: Rákóczi hadnagya
Gebei Sándor: A Rákóczi-szabadságharc 1703–1711. Budapest, 2009.
Gebei Sándor: Sorsfordítók a magyar történelemben. 5.: II. Rákóczi Ferenc. Budapest, 2018.
Heckenast Gusztáv: Ki kicsoda a Rákóczi-szabadságharcban? Budapest, 2005.
II. Rákóczi Ferenc emlékiratai a magyarországi háborúról 1703-tól annak végéig.  https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Szoveggyujtemeny-szoveggyujtemeny-1/a-kuruc-kor-irodalma-A2A/ii-rakoczi-ferenc-1676-1735-A2C/emlekiratok-reszletek-A2D/rakoczi-ferenc-fejedelem-emlekiratai-a-magyarorszagi-haborurol-1703-tol-annak-vegeig-A36/
II. Rákóczi Ferenc válogatott levelei. https://mek.oszk.hu/08300/08339/08339.htm
Köpeczi Béla – R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc. Budapest, 2004.
Köpeczi Béla: A bujdosó Rákóczi. Budapest, 1991. 334 – 351; 450 – 463.
Mészáros Kálmán: A trencséni csata, 1708. augusztus 3. = Rubicon, 2002. (13. évf.) 1. sz. 40–42.
Mikes Kelemen: Törökországi levelek. https://mek.oszk.hu/00800/00880/html/
R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc 1711–2011. Budapest, 2011.
R. Várkonyi Ágnes: A kuruc kor hősei. Budapest, 2006.
R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc, 1676 – 1735. Vaja, 2004.
Tarján M. Tamás: 1708. augusztus 3. | Rákóczi vereséget szenved Trencsénnél. http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1708_augusztus_3_rakoczi_vereseget_szenved_trencsennel/
Tarján M. Tamás: 1711. április 30. | Majténynál a kurucok leteszik a fegyvert. http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1711_aprilis_30_majtenynal_a_kurucok_leteszik_a_fegyvert/ 

I/c kategória: Egy francia követ Rákóczi udvarában
II. Rákóczi Ferenc válogatott levelei. https://mek.oszk.hu/08300/08339/08339.htm
Barta János, ifj.: Nyugat-Európa és Rákóczi. = História, 2003. (25. évf.) 3. sz. 7–12.
Gebei Sándor: A Rákóczi-szabadságharc 1703–1711. Budapest, 2009.
Gebei Sándor: Sorsfordítók a magyar történelemben. 5.: II. Rákóczi Ferenc. Budapest, 2018.
Heckenast Gusztáv: Ki kicsoda a Rákóczi-szabadságharcban? Budapest, 2005.
Köpeczi Béla: A bujdosó Rákóczi. Budapest, 1991. 114–134. 169–178.
Köpeczi Béla: Rákóczitükör. Naplók, jelentések, emlékiratok a szabadságharcról. 1– 2. köt. Budapest, 1973.
R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc 1711–2011. Budapest, 2011. 

7-8. osztálysosok számára:

II/a kategória: Légy Te is tárlatvezető! Egy elrejtett hadsereg
ABLONCZY Balázs: Trianon legendák. Jaffa Kiadó Budapest, 2010.
DOMBRÁDY Lóránd - Germuska Pál - Kovács Géza Péter - Kovács Vilmos: A magyar hadiipar története.  A kezdetektől napjainkig 1880-2015. Zrínyi kiadó, Budapest. 2016.
DOMBRÁDY Lóránd-TÓTH Sándor: A Magyar Királyi Honvédség 1919-1945. Zrínyi Kiadó, Budapest. 1987.
Dr. KOVÁCS Vilmos: A trianoni békediktátum hatása a magyar hadiiparra 1920-1932. In: A honi hadiipar és külkapcsolatai századunkban. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest. 1998.
ROMSICS Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris Kiadó, Budapest. 1999.
ROMSICS Ignác: A trianoni békeszerződés. Osiris Kiadó, Budapest 2007.
TÓTH László: A Magyar Királyi Honvédség egyenruhái. Huninform könyvek, Budapest. 2009.
ZEIDLER Miklós (szerk.): Trianon. Osiris, Budapest. 2003. 

II/b kategória: Ostromnapló: Budapest, mint erőd
FARKAS Jenő: Budapesti ostromnapló - 1944. december 10. - 1945. május 4. Attraktor könyvkiadó, Budapest. 2017.
GOSZTONYI Péter: Budapest lángokban 1944-1945. Móra, Budapest. 1998.
Juhász Eszter: Ostromnapló Budapest 1944-1945. Mécses. In: https://mek.oszk.hu/18200/18256/18256.pdf (utolsó elérés: 2019. szeptember 12.)
UNGVÁRY Krisztián: Budapest ostroma. Corvina Kiadó. Budapest 2009.
UNGVÁRY Krisztián: Légüres térben. In: Rubicon 2012/4.
UNGVÁRY Krisztián: A kitörés. In: Rubicon 2012/4.
MIHÁLYI Balázs (szerk.): A Várnegyed ostroma: Buda 1944-45. Budavári Önkormányzat, Litea könyvesbolt. Budapest. 2018.
STARK Tamás: A civil lakosság részleges elhurcolása Budapestről, 1944-1945 In: KISS Réka;
SIMON István (szerk.): Gulag-Gupvi : A szovjet fogság Európában. Nemzeti Emlékezet Bizottsága. 2017.
SZABÓ Péter – SZÁMVÉBER Norbert: A keleti hadszíntér és Magyarország 1943 – 1945. Puedlo Kiadó, Debrecen 2009. 
SZABÓ Péter: Magyar honvédalakulatok Budapest védelmében. In: Markó, Gy (szerk.) Az Elsodort város: emlékkötet a Budapestért folytatott harcok 60. évfordulójára 1944-45. PolgART, Budapest. 2005.
SZÁMVÉBER Norbert: Páncélosok a budapesti csatában. Jaffa Kiadó.2018.
SZEBENY Klára (szerk.): 103 el nem küldött levél Buda ostromáról. Gondolat, Budapest. 2015. 

II/c kategória: Maradni vagy átállni?
Tábornokok a magyar-német fegyverbarátságról
DOMBRÁDY Lóránd: Szombathelyi Ferenc a népbíróság előtt. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest.2007.
DOMBRÁDY Lóránd: Szombathelyi Ferenc vezérezredes. Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára, Budapest. 2012.
GOSZTONYI Péter (szerk.): Szombathelyi Ferenc visszaemlékezése. Zrínyi Kiadó, Budapest. 1990.
LAKATOS Géza: Ahogyan én láttam. Európa–História, Budapest. 1992.
NAGY Vilmos: Végzetes esztendők. Gondolat Kiadó, Budapest. 1986.
SZABÓ Péter – Számvéber Norbert: A keleti hadszíntér és Magyarország 1943 – 1945.Puedlo Kiadó, Debrecen 2009.
SZAKÁLY Sándor: A ​magyar katonai felső vezetés 1938-1945. Magvető Kiadó, Budapest. 1987.
SZAKÁLY Sándor: Nagy Vilmos Az emberséges tábornok. In: Faggyas, Sándor (szerk.) Protestáns hősök 2. Press-Pannonica-Media, Amfipressz. Budapest, 2017. 

A fordulók feladatainak rövid ismertetése:

Az előzetesen a www.tehetseghalo.hu oldalon és a  horvathmihalyverseny@gmail.com címen regisztrált diákok vehetnek részt az első fordulóban.
Az első forduló a versenyre felkészítő múzeumpedagógiai foglalkozásból és az ezt követő résztéma választásból, valamint az előzetesen közölt feltételeknek megfelelően elkészített pályamunkából áll, amelyet határidőre, papíralapon, valamint a 7-8. osztályos versenyzők részéről elektronikus formában is, kérünk benyújtani.
A második fordulóban, a Hadtörténeti Múzeumban egy szakmai zsűri előtt szóban is bizonyítani kell a témában való jártasságot, megszerzett ismereteket. 

A nevezés módja és határideje:

Online  a www.tehetseghalo.hu weboldalon határidő: 2019. november 8.
A nevező diákok adatait a felkészítő tanáraik rögzítik a Tehetségháló online jelentkeztető felületén.
A részvételi szándékot a horvathmihalyverseny@gmail.com címre küldött e-mailben, meg kell erősíteni.

A döntőbe jutott tanulókat az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központjának versenyszervezője e-mailban értesíti 2020.március 30-ig.

A döntőre meghívott diákok az Oktatási Hivatal nevezési lapját és a szülői beleegyező nyilatkozatot a döntő helyszínén regisztrációkor adják le. 

A döntőbe jutás feltételei, a továbbjutott versenyzők értesítésének módja és határideje:

A múzeumi foglalkozás és saját kutatómunka alapján elkészített és határidőig 2020. február 17-ig benyújtott dolgozatokat a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium szaktanárai és a Hadtörténeti Múzeum dolgozói javítják ki. A javítás eredményét és a döntőbe jutottak névsorát 2020. március 30-ig hozzuk nyilvánosságra a www.tehetseghalo.hu a www.fazekas.hu, www.militaria.hu/muzeumpedagogia weboldalakon. A döntőbe jutott dolgozatok közül a javítóbizottság kiválasztja témánként a legjobb dolgozat íróját is.

A döntőben részt vevő diákok maximális létszáma 70 fő (korcsoportonként 35-35 fő)

A versenyen részvételi díj nincs.

A verseny díjai: A döntő valamennyi résztvevője emléklapot kap. Korcsoportonként és témakörönként az első három helyezett az Oktatási Hivatal Díjátadó ünnepségén oklevelet kap és jutalomban részesül.

A verseny ütemterve:

Határidő

Feladat

Felelős

2019.11.08.        

nevezés a versenyre

nevező intézmények
felkészítő tanárok

2019.11.13-14.

első forduló a Hadtörténeti Múzeumban

szakmai felelősök

2020.02.17.

pályamunkák beadása

nevező versenyzők, felkészítő tanárok

2020.03.30.

döntőbe behívott tanulók listájának közzététele

Budapesti POK

2020.04.23.

 

szóbeli döntő a Hadtörténeti Múzeumban,

Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Budapesti POK

2020.05.28.

központi díjátadó ünnepség

Budapesti POK

 

A szakmai felelősök neve, címe, elérhetősége:

Szakmai felelős:

Ádámné Laczkó Melinda
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
E-mail: melinda@fazekas.hu
Tel/Fax:+36-1-210-1030/243 

Hidvégi András
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
E-mail: hidvegi.andras@mail.militaria.hu
Tel: +36-1-325-1691 

Kapcsolattartó:

Hajdu-Tóth Irén
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
E-mail: hajdutoth.iren@oh.gov.hu; tehetseg.bppok@oh.gov.hu
Tel: +36-1-374-2142

Kapcsolódó anyagok

Adatkezelési tájékoztató a Horváth Mihály tehetséggondozó és múzeumbarát történelmi vetélkedőre (536KB)

Nevezési lap és szülői nyilatkozat (629KB)