2020.02.25. kedd
Nyomtatás

Horváth Mihály középiskolai történelemverseny

9-12. évfolyam
Történelem

A verseny pedagógiai célja: A tanulók végezzenek önálló kutatómunkát a megadott szakirodalomban, legyenek képesek különböző típusú források összegyűjtésére és feldolgozására, azok értő alkalmazására, ismerjék meg egy adott korszak fontosabb történelmi eseményeit, legyenek képesek azokból összefüggéseket, következtetéseket levonni, legyenek képesek ismereteik önálló megfogalmazására.

A verseny kezdete:
2019.12.04.
helyszíne:
tanulók iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
Tehetségháló
A(z) 1. forduló időpontja:
2019.12.04.
helyszíne:
tanulók iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2020.01.29.
helyszíne:
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
A(z) 3. forduló időpontja:
2020.03.28.
helyszíne:
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Eredmények közzététele:
2020.04.03.  16:30
helye:
Tehetségháló
A verseny meghirdetője:
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
szakmai felelőse:
Foki Tamás
elérhetősége:
foki@fazekas.hu, +36-1-210-10-30/217
koordinátora:
Hajdu-Tóth Irén
elérhetősége:
hajdutoth.iren@oh.gov.hu; tehetseg.bppok@oh.gov.hu, +36-1-374-2142

A verseny meghirdetője: Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ

A versenyen részt vehetnek: Az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ budapesti és Pest megyei szolgáltatási területe alá tartozó településekről (Budapest, Pest megye járásai: Aszód, Budakeszi, Dunakeszi, Érd, Gödöllő, Pilisvörösvár, Ráckeve, Szentendre, Szigetszentmiklós, Szob, Vác) az állam, az önkormányzatok és az egyházak által fenntartott középfokú nevelési intézmények 9-12 évfolyamos tanulói.

A verseny szakmai felelőse: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

A verseny kategóriái

I. kategória: A fővárosi és Pest megyei gimnáziumok 9-10-11. évfolyamai részére. Ötéves képzés esetében a 12. évfolyamos tanulók is jelentkezhetnek.
II. kategória: A fővárosi és Pest megyei szakgimnáziumok 9-10-11. évfolyamai részére. Ötéves képzés esetén a 12. évfolyamos tanulók is jelentkezhetnek.

A verseny jellege, részei

A háromfordulós verseny első és második fordulója írásbeli jellegű. Az első forduló teszt jellegű feladatsorát elektronikusan kapják meg az iskolák közvetlenül a forduló előtt, és sokszorosítják a szükséges példányszámban. A feladatsor titkosságáért az egyes iskolák intézményvezetői felelősek.
A második fordulóban az első fordulóban elért eredmény alapján továbbjutott versenyzők az erre kijelölt intézményben esszé jellegű feladatot oldanak meg.
A harmadik forduló szóbeli jellegű.
A második és harmadik fordulóban a részt vevő diákok a forduló eredménylistájának elkészítéséig csak kódszámmal azonosíthatók. 

A verseny fordulói

 • Az első forduló (elődöntő): 2019. december 4. (szerda) 15.00 – 16.00
  Helyszíne: a tanuló iskolája.
 • A második forduló (középdöntő) időpontja: 2020. január 29. (szerda) 15.30 – 17.30
  Helyszíne: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.)
 • A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2020. március 28. (szombat) 8.00 – kb. 16.00
  Helyszíne: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.)
  A verseny egyes fordulóinak feladatsorait csak a versenykiírás szerinti időpontban és helyszínen lehet megoldani. Ezektől eltérni nem lehet.

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom

A versenyzők a következő két témakörből választhatnak: 

1. témakör: Játék az ókorban és a középkorban

 • Németh György: Ókori gyermekjátékok. Anno Kiadó 2016. Oldalszámok: 5-94. oldal·     
 • Endrei Walter-Zolnai László: Társasjáték és szórakozás a régi Európában. Corvina. Oldalszámok: 5-84. oldal

A kijelölt szakirodalom digitálisan is elérhető a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium iskolai könyvtárában (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.). 

2. témakör: Anjou uralkodók Magyarországon 

A középiskolai tankönyvek és középiskolai atlasz Anjou uralkodóinkra vonatkozó ismeretei mellett az alábbi szakirodalom:

 • Bertényi Iván–Gyapay Gábor: Magyarország rövid története, Maecenas kiadó, 1993. oldalszámok: 100-122
 • Engel Pál-Kristó Gyula- Kubinyi András: Magyarország története 1301-1526, Osiris kiadó, 2005. oldalszámok: 55-63, 87-103, 112-116,
 • Bertényi Iván: A tizennegyedik század története, Pannonica kiadó (Magyar századok sorozat), 2000. oldalszámok: 48-56,
 • Bertényi Iván: Magyarország az Anjouk korában, Gondolat kiadó, 1987.         oldalszámok: 61-109, 164-183, (a képek nem kellenek)
 • Kristó Gyula: Az Anjou-kor háborúi, Zrínyi kiadó, 1988. oldalszámok: 181-212,
 • A Tolnai világtörténelme sorozatból (hasonmás kiadás), Kassák kiadó, 1992. - a Középkor története/ 2. kötet (A keresztes háborúktól a renaissance koráig)         oldalszámok: 195-218, 

A kijelölt szakirodalom digitálisan is elérhető a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium iskolai könyvtárában (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.). 

A fordulók feladatainak rövid ismertetése

Az első fordulóban a választott témakörhöz kapcsolódó, teszt jellegű feladatlapot töltenek ki a versenyzők, melyre 60 perc áll a rendelkezésükre, és 50 pontot szerezhetnek.
A második fordulóban 120 percben esszéfeladatot oldanak meg a tanulók, amelyre 50 pont kapható. Az esszé maximális terjedelme négy kipontozott A/4-es oldal lehet.
A döntőbe jutott tanulóknak képesnek kell lenniük arra, hogy belehelyezkedjenek egy-egy adott történelmi szituációba, illetve történelmi személyiség szerepébe.
A szóbeli fordulóban a versenyzők egy forrásokat tartalmazó tétellapot húznak, és a tétellapon leírt szituációba helyezkedve kell feleletüket előadniuk. A felkészülési idő után maximum 15 perc áll a versenyzők rendelkezésére a feleletre. Ebből legfeljebb 10 percben fejthetik ki válaszukat, majd ezt követően a szakmai zsűri kérdéseire válaszolnak. A döntőben a diákok 50 pontot szerezhetnek.

Az egyes fordulók feladatait a versenyzők különböző típusú források és forrásszemelvények felhasználásával oldják meg. A feladatok megoldásához a megadott szakirodalom és a témákra vonatkozó középiskolai tananyag értő alkalmazása szükséges, ezért a mellékelt források egyaránt származhatnak a kijelölt szakirodalomból és egyéb, a témához kapcsolódó forrásból, publikációból. A feladatok megoldásához más segédeszköz nem használható. 

A verseny pontszámítási módja

Az elérhető maximális pontszám: (50+50)/2+50=100 pont
(elődöntő írásbeli pontszáma+középdöntő írásbeli pontszáma)/2+szóbeli forduló pontszáma

Az összpontszám azonossága estén a szóbeli fordulóban kapott pontszám dönt a végső rangsorról. Amennyiben ez a pontszám is azonos, úgy a zsűri elnökének pontszáma dönt a végleges helyekről. 

A nevezés határideje és módja: 2019. november 18. hétfő, online, a Tehetségháló weblapon.
A nevezésért, az adatok pontosságáért a tanuló iskolája felelős.
A nevezéssel és a verseny lebonyolításával kapcsolatos egyéb kérdésekben a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ általános versenyszabályzata az iránymutató, amely a www.tehetseghalo.hu oldalon elérhető.
A második fordulóba továbbjutó diákok kötelesek a forduló helyszínén leadni a szülői nyilatkozatot is tartalmazó nevezési lapot. 

A továbbjutás feltételei, a továbbjutott versenyzők értesítésének módja, határideje

Az első forduló feladatlapjait az iskolák szaktanárai központi útmutató alapján javítják ki. A legalább 50 %-ot elért, illetve ha ilyen nincs, a legjobb kettő dolgozatot 2019. december 13-ig kell eljuttatni (postai úton vagy személyesen) a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központba (1088 Budapest Vas utca 8.)
A beérkezett dolgozatok eredménye alapján a versenybizottság megállapítja a második fordulóba jutáshoz kategóriánként szükséges pontszámot, és kiválasztja a továbbjutókat, akik részt vehetnek a középdöntőben. 

A második fordulóba (középdöntőbe) jutott tanulók névsorát a Tehetségháló weblapon 2020. január 10-ig tesszük közzé.
A második fordulóban írt esszéket a versenybizottság értékeli, és az első és a második forduló eredménye alapján megállapítja a döntőbe jutáshoz kategóriánként szükséges pontszámot. A döntőbe jutott tanulók névsora a Tehetségháló oldalán 2020. február 28-tól lesz látható.
A második fordulóban (középdöntőben) részt vevő diákok maximális létszáma: 120 fő

A harmadik fordulóban (szóbeli döntő) részt vevő diákok maximális létszáma: 40 fő. 

Nevezési díj nincs.

A verseny díjazása

A döntő valamennyi résztvevője emléklapot vehet át, a helyezettek témakörönként és kategóriánként oklevelet és jutalmat (könyvet vagy könyvutalványt) kapnak. 

A verseny szervezőjének és szakmai felelősének neve, címe, elérhetősége

Szakmai felelős:
Foki Tamás
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
E-mail: foki@fazekas.hu
Tel/Fax: +36-1-210-10-30/217

Kapcsolattartó:
Hajdu-Tóth Irén 
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
E-mail: hajdutoth.iren@oh.gov.hu vagy tehetseg.bppok@oh.gov.hu
Tel: +36-1-374-2142

 

Kapcsolódó anyagok

Adatkezelési tájékoztató a Horváth Mihály középiskolai történelemversenyre (536KB)

Nevezési lap és szülői nyilatkozat (629KB)