2012.01.30. hétfő
Nyomtatás

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny

Magyar Nyelvtudományi Társaság meghirdette  a 2011/2012 tanévre szóló Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyt.

A verseny célja: anyanyelvünk ápolása, a nyelvhasználat iránt érzett felelősségtudat és az anyanyelv szeretetének az erősítése, valamint a továbbtanuláshoz, az informatikai eszközök használatához, a munkavégzéshez szükséges helyesírási kompetencia mérése, fejlesztése.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: az általános iskolák és a középiskolák 5–8. évfolyamos tanulói.

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: 5. évfolyam, 6. évfolyam, 7. évfolyam és 8. évfolyam.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyen azoknak az iskoláknak a tanulói vehetnek részt, amelyek 2012. február 10-ig elküldik jelentkezésüket a regionális (fővárosi kerületi és megyei) versenyszervezőknek. Minden továbbjutó tanuló csak a saját iskolájához területileg tartozó fővárosi kerületi és megyei fordulón vehet részt. A válogatóversenyeket csak a központilag megadott napon és órában, központi versenyanyaggal lehet megrendezni. A versenyanyagot a központi javítási útmutató alapján kell kijavítani.

A versenyen való részvétel kizáró okai:

  • Ha az iskola nem küldi el nevezését a regionális (fővárosi kerületi vagy megyei)   válogatóversenyt szervező intézménynek, versenyfelelősnek 2012. február 10-ig.

  • Ha a regionális versenyszervező nem küldi el nevezését a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak 2012. február 20-ig.

  • Ha a magyarországi válogatóversenyen nem a Magyar Nyelvtudományi Társaság által megadott versenyanyagot és javítókulcsot használják.

  • Ha a válogatóversenyt nem a központilag megadott napon és órában szervezik meg.

  • Ha a tanuló nem az iskolájához területileg tartozó válogatóversenyen vesz részt.

  • Ha a válogatóversenyt szervező intézmény nem küldi el a továbbjutó diákok adatait a megadott határidőig a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak.

  • Ha a válogatóversenyt szervező intézmény a meghatározott létszámnál több diák nevezését küldi el.

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom:
A helyesírási verseny tananyaga a Nemzeti alaptantervnek az évfolyamonként meghatározott követelményeire épül. Az 1. forduló anyaga a megelőző évfolyam tantervi követelményein alapul. A versenyhez való felkészüléshez ajánljuk a tantervi követelményeknek megfelelő magyar nyelvi tankönyveket, valamint A magyar helyesírás szabályai 11. kiadását (Akadémiai Kiadó). Az egyes fordulók tananyaga, valamint az előző évek versenyanyagát tartalmazó könyvek jegyzéke a verseny honlapján olvasható.

A nevezés módja, határideje:

Az iskolák elküldik nevezésüket a regionális (kerületi és megyei) versenyszervezőknek. A magyarországi és a határon túli regionális versenyszervezők névsora a verseny honlapján olvasható.
Határidő: 2012. február 10.
A regionális (kerületi és megyei) versenyszervezők elküldik nevezésüket a főszervezők által megadott adatlapon a simonyi-verseny@btk.elte.hu címre.
Határidő: 2012. február 20.
A határon túli versenyszervezők elküldik a Kárpát-medencei döntőre továbbjutó tanulók névsorát, valamint a szállást igénylő tanulók és kísérők adatait a főszervezőknek a honlapról letölthető adatlapon a simonyi-verseny@btk.elte.hu címre.
Határidő: 2012. május 5.
A magyarországi regionális versenyszervezők elküldik a Kárpát-medencei döntőre továbbjutó tanulók névsorát, valamint a megyékből minden évfolyamról az I–III. helyezett, a fővárosból az I–IV. helyezett tanulók adatait és pontszámát a honlapról letölthető adatlapon a simonyi-verseny@btk.elte.hu címre.
Határidő: 2012. május 5.

A versenyző (vagy intézménye) által fizetett díjak:
A Kárpát-medencei döntőn a részvétel ingyenes. A versenyzők útiköltségével és a kísérő tanárok költségével kapcsolatos kiadásokat a szervezők nem tudják megtéríteni. A regionális versenyeket szervező intézmények nevezési díjat kérhetnek, erről 2012. február 6-ig kötelesek tájékoztatni a területükhöz tartozó iskolákat.

Fordulók (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatai):

1. forduló: 2012. március 7. (szerda 14 óra)
A fővárosban kerületi forduló. Magyarországon a megyékben egységesen iskolai forduló. A határon túli magyarlakta területeken iskolai vagy területi forduló.
A versenyanyag megérkezésének határideje a regionális szervezőkhöz: 2012. február 27.
Az 1. forduló eredményéről az iskolák értesítésének a határideje: 2012. március 26.

2. forduló: 2012. április 21. (szombat 12.00 óra)
Magyarországon fővárosi és megyei válogatóverseny. A határon túli magyarlakta területeken országos forduló. A fővárosi döntő helyszíne: 1171 Budapest, Szabadság sugárút 32. A megyei versenyek helyszíne a regionális versenyszervezők által kijelölt hely.
A versenyanyag megérkezésének határideje a regionális szervezőkhöz: 2012. április 16.
A 2. forduló eredményéről az iskolák, a tanulók és a főszervezők értesítésének a határideje: 2012. május 5.

3. forduló: 2012. május 26. (szombat 10.00 óra)
Kárpát-medencei döntő. A döntő helyszíne: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (1088 Budapest, Múzeum körút 4.)
A meghívó elküldésének határideje a döntőre továbbjutó tanulóknak: 2012. május 10.

Minden fordulóban a tanulók évfolyamonként eltérő helyesírási feladatlapot töltenek ki, és más-más tollbamondást írnak. A főszervezők a regionális versenyek szervezőinek minden évfolyam számára feladatlapot, tollbamondásszöveget, részletes javítási útmutatót és javítókulcsot küldenek.

A továbbjutás feltétele az egyes fordulókból, a továbbjutottak értesítésének a módja:
A magyarországi és a határon túli válogatóversenyekre a regionális versenyszervezők által megadott módon és a megadott pontszám alapján lehet továbbjutni. A regionális versenyekre továbbjutó tanulókat a regionális versenyszervezők értesítik.

A Kárpát-medencei döntőre Magyarországon minden megyéből az 5–8. évfolyamról 1-1 fő I. helyezett, a fővárosból az I–III. helyezett tanulók juthatnak tovább. A határon túli magyarlakta területekről a döntőn a válogatóversenyek legjobb helyezést elérő diákjai vehetnek részt: a Felvidékről 8 fő, Kárpátaljáról 8 fő, Erdélyből 12 fő, a Vajdaságból 8 fő, a Muravidékről 4 fő. A Kárpát-medencei döntőre a főszervezők további 10 főt meghívnak az 5–8. évfolyamos magyarországi megyei és fővárosi helyezett diákok közül. A plusz 10 fő továbbjutó diákot a főszervezők 2012. május 10-ig értesítik ímélben és a verseny honlapján.

A főszervezők 2012. május 10-ig ímélben meghívót küldenek a Kárpát-medencei döntőre továbbjutó tanulók és magyartanáruk számára. A Simonyi Zsigmond-serleggel jutalmazott iskolákat és az Arany Oklevéllel kitüntetett pedagógusokat 2012. május 20-ig értesítik.

Helyesírási pályázat:
A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny indulásának 15. évfordulója alkalmából a Magyar Nyelvtudományi Társaság szógyűjtő pályázatot hirdet az 5–8. évfolyamos tanulók számára. A pályázat részletes leírása a honlapon (http://simonyi.mnyt.hu) olvasható.

Az eredmények közzétételének a módja:
A válogatóversenyek eredményéről a regionális fordulókat szervező intézmények értesítik az iskolákat. A Kárpát-medencei döntő és a Szógyűjtő pályázat eredményét a Magyar Nyelvtudományi Társaság a verseny honlapján (http://simonyi.mnyt.hu) teszi közzé.

Díjazás:
A megyei és fővárosi helyesírási versenyeken a legeredményesebb diákok oklevelet és könyvjutalmat kapnak. A Kárpát-medencei döntőn a szervezők a következő díjakat osztják ki:
emléklap és jutalomkönyv minden részt vevő diáknak és magyartanárának;
oklevél és könyvcsomag, egyéb ajándékok az I–X. helyezett diáknak minden évfolyamon (összesen 40 diáknak);
oklevél és könyvcsomag a Szógyűjtő pályázaton I–X. helyezést elérő diákoknak;
különdíj a legeredményesebb 10 határon túli versenyzőnek;
Arany Oklevél és könyvcsomag a legeredményesebb felkészítő tanároknak;
Simonyi Zsigmond-serleg a legeredményesebb iskoláknak.

A szervezők elérhetősége:
A zsűri elnöke: dr. Keszler Borbála
Felelős szervező: Antalné dr. Szabó Ágnes
Kapcsolattartó: Boda Annamária

Postacím: Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A
Telefon: 06-1-411-6700/5065
Fax: 06-1-411-6700/5067
E-mail cím: simonyi-verseny@btk.elte.hu 
Honlap: http://simonyi.mnyt.hu/