2012.10.10. szerda
Nyomtatás

Savaria országos történelem verseny

Megjelent a Savaria országos történelem verseny előzetes kiírása.

 

A verseny meghirdetője: Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

A verseny célja: a tehetséges diákok számára lehetőséget biztosítson egyes történelmi korszakokban való elmélyülésre, a képességek újszerű fejlesztésére. Ezek közül is kiemelt szerepet szán a források használatának, a források segítségével történő ismeretszerzésnek, a szaknyelv helyes használatának, a térben és időben való tájékozódás képességeinek, a kommunikációs képességek fejlesztésének, a problémamegoldó és kritikai gondolkodás kialakításának. A verseny különösen fontos feladatának tekinti a nemzeti és európai identitástudat elmélyítésének segítését. Mindehhez figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait.

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
I. kategória 9. évfolyamos tanulók és a nyelvi előkészítő évfolyamok tanulói, ideértve azokat is, akik ebben a tanévben a 9. évfolyam tananyagát tanulják.
II. kategória 10. évfolyamos tanulók ideértve azokat a 11. évfolyamos tanulókat is, akik ebben a tanévben a 10. évfolyam tananyagát tanulják.

A jelentkezés és a részvétel feltételei: a versenyre jelentkezhet és a versenyen részt vehet a történelem iránt érdeklődő valamennyi 9-10.évfolyamos tanuló. A nyelvi előkészítő osztályba járó tanulók is nevezhetnek a versenyre, amennyiben az adott évben a 9. vagy a 10. évfolyam tananyagát tanulják.

A versenyen való részvétel kizáró okai: a verseny lebonyolításában olyan személy nem vehet részt, akit az országos vagy a megyei szervező ettől eltilt. Eltiltásra csak összeférhetetlenség vagy szabálytalanság esetén kerülhet sor.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

I. kategória
Egyetemes és magyar történelem Kr.e. II. évezredtől a XI. századig
Kiemelt korszakok a döntőn: Róma története Augustus hatalomra jutásától 476-ig; Pannonia története; a magyarok honfoglalása, letelepedése és az államalapítás

Iskolai forduló: Kr.e. II. évezredtől Kr. e.44-ig

 1. Az érvényben lévő történelem tankönyvek, olvasókönyvek, középiskolai atlaszok

 2. Barbotin, C. – Bovot, C. – Delange, E. (1991): Az ókori Egyiptom és Hellasz története Bp. Larousse –Officina Nova Kiadó. p.26-27. p.46-47. p.80-89. (Új képes történelem sorozat) (Egyiptomi istenek, A tudományok, A görög templom, A görög színház, A görög istenek, Attikai ünnepek, A hétköznapi élet című fejezetek)

Megyei/fővárosi forduló: Kr.e. VIII. századtól a IV. századig

 1. Az érvényben lévő történelem tankönyvek, olvasókönyvek, középiskolai atlaszok

 2. Kertész István (1985): Ókori hősök, ókori csaták. 2. kiad. Bp. Tankönyvkiadó. p.11-30. (a Miltiádészról szóló rész)

 3. Cornell, T. – Matthews, J. (1999): A római világ atlasza. Bp. Helikon Kiadó. p.88-92. (Róma a köztársaság idején, Róma a korai császárság idején)

Országos forduló: Kr.e. V. századtól XI. századig

 1. Az érvényben lévő történelem tankönyvek, olvasókönyvek, középiskolai atlaszok
 2. Cornell, T. – Matthews, J. (1999): A római világ atlasza. Bp. Helikon Kiadó. p.94-98., p.98-114., p.140-147., p.182-201. (Az államvallás ünnepei, A keleti kultuszok, A császárok Augustustól Justinianusig, Traianus serege, A Duna-vidék, A mindennapi élet, Malmok és a műszaki ismeretek, Szórakoztató látványosságok)

 3. Bertényi Iván (2000): Szent István és öröksége. Magyarország története az államalapítástól a rendiség kialakulásáig. Bp. Vince Kiadó. p.11-22.(Szent István életműve)

II. kategória
Egyetemes és magyar történelem Kr. e. VIII. századtól 1686-ig
Kiemelt korszak a döntőn: Magyarország története a XV. századtól – 1686-ig
A verseny ismeretanyaga a témához illetve a kijelölt korhoz tartozó középiskolai tananyagból és a javasolt szakirodalomból áll.

Iskolai forduló: Kr.e. 800-tól – 1222-ig

 1. Az érvényben lévő történelem tankönyvek, olvasókönyvek, középiskolai atlaszok

 2. Rácz Árpád (szerk.) (1999): Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. Bp. Rubicon-Aquila. p.1-5., p.21-23. (Kristó Gyula: Szent István), (Bellus Ibolya: Szent Margit)

 3. Bertényi Iván (2000): Szent István és öröksége. Magyarország története az államalapítástól a rendiség kialakulásáig. Bp. Vince Kiadó. p.55-60. (Magyarország a XIII. században fejezetből)

Megyei/fővárosi forduló: Kr.e. V. sz-tól – 1526-ig

 1. Az érvényben lévő történelem tankönyvek, olvasókönyvek, középiskolai atlaszok

 2. Rácz Árpád (szerk.) (1999): Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. Bp. Rubicon-Aquila. p.56-59. (Mezey Barna: Werbőczy István)

 3. Bertényi Iván (2000): Szent István és öröksége. Magyarország története az államalapítástól a rendiség kialakulásáig. Bp. Vince Kiadó. p. 145-157. (Magyarország Zsigmond uralkodása idején)

 4. Draskóczy István (2000): A tizenötödik század története. Budapest. Pannonica Kiadó. p.50- 90. (A városok világa)

Országos forduló:
Írásbeli: Magyarország története 1000-től – 1686-ig
Szóbeli: Magyarország története 1446 -1686 között 

 1. Az érvényben lévő történelem tankönyvek, olvasókönyvek, középiskolai atlaszok

 2. Draskóczy István (2000): A tizenötödik század története. Budapest. Pannonica Kiadó. p. 116-134. (A templomok és kolostorok világa)

 3. Rácz Árpád (szerk.) (1999): Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. Bp. Rubicon-Aquila. p. 63-66. (Oborni Teréz: Fráter György)

 4. Romsics Ignác (főszerk.) (2007): Magyarország története. Akadémiai Kiadó. p.370-378., p.378-388 (Pálffy Géza: Hitkeresők: vallásváltó Magyarország), (Pálffy Géza: Humanista és reneszánsz nyelvkeresők: a művelődés aranykora)

 5.  Oborni Teréz (2002): Erdély fejedelmei. Budapest. Pannonica Kiadó.

A nevezés módja, határideje (levélcím, e-mail cím): a versenyre a területileg illetékes megyei szakmai szolgáltató intézeteknél, Budapesten a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézetnél kell nevezni írásban az induló létszám, a felkészítő tanár, a nevező iskola postai és elektronikus címe megjelölésével 2012. október 25-ig. A megyei versenyfelelős a létszámot 2012. november 12-ig megküldi az NymE RPSzKK -hoz.

Nevezési díj: az országos szervező nem állapít meg nevezési díjat.

Fordulók:
1. forduló: 2012. december 13. 14-16 óra. A forduló anyagát az NymE RPSzKK elektronikusan juttatja el a megyei szakmai szolgáltatókhoz, akik azt az iskoláknak továbbítják. Az iskolák a feladatlapot a tanulólétszámnak megfelelően sokszorosítják. A forduló feladatlapját a hozzá tartozó útmutató alapján a szaktanár értékeli (az útmutató a versenyt követően letölthető a honlapról), majd a legalább 80%-os eredményt, ha ilyen nincs, akkor a két legjobb eredményt elérő tanuló dolgozatát felterjeszti a területileg illetékes szakmai szolgáltató intézethez 2013. január 10-ig. A szakmai szolgáltató intézetek a megyei fordulón részvevők létszámát 2013. január 15-ig megküldik az NymE RPSzKK -hoz.
2. forduló: 2013. február 14. 14-16 óra. A fordulót a megyei pedagógiai intézetek, bázisiskolák, Budapesten a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szervezik. A forduló anyagát az NymE RPSzKK juttatja el az intézetekhez. A megyei forduló dolgozatait a szaktanácsadók javítják ki és értékelik, majd az eredményeket eljuttatják az NymE RPSzKK -hoz 2013. március 1-ig.
3. forduló, országos döntő: várhatóan 2013. április 19-20. Az országos döntőn a megyei fordulókon kategóriánként országosan legjobb teljesítményt nyújtó 15-15 tanuló vehet részt, akiket közvetlenül az NymE RPSzKK értesít.


A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból: az iskolai fordulóban legalább 80%-os teljesítményt, ha ilyen nincs, akkor a két legjobb eredményt elérő tanuló juthat be a megyei/fővárosi fordulóba.
Az országos döntőn a megyei fordulókon kategóriánként legjobb teljesítményt nyújtó 15-15 tanuló vehet részt.

Az eredmények közzétételének módja: a megyei fordulók és az országos döntő eredményeit az NymE RPSzKK honlapján teszi közzé: http://pszk.nyme.hu

Díjazás: Az országos döntőn részvevő versenyzők könyvjutalomban részesülnek.

A szervezők elérhetősége:
Bakó Balázs,
Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
Tel.: 94/519-641;
e-mail: bako@pszk.nyme.hu Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.

a fővárosban:
Bondzsér Zita, koordinátor
bondzser.zita@fppti.hu