2011.09.29. csütörtök
Nyomtatás

Polgár az európai demokráciában országos tanulmányi verseny

A Civitas Egyesület a 2011/2012.tanévben is megrendezi a

Polgár az európai demokráciában című országos tanulmányi versenyt.

A verseny meghirdetője a Civitas Egyesület

A verseny célja:
A Civitas Egyesület hitvallása szerint a magyarországi demokrácia és hazánk Európai Uniós tagsága szempontjából döntően fontos a tudatos, művelt és aktív polgárság megerősödése. Ezt a nemes célt kívánja szolgálni egy, a középiskolások számára rendezendő országos vetélkedő-sorozat megszervezésével.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
A verseny egy kategóriás, első (helyi) fordulója egy lexikális tudást mérő teszt megírásából áll, a regionális elődöntőkön és az országos döntőn azonban hangsúlyosabban szerepelnek a kreativitást igénylő, készségfejlesztő szóbeli feladatok.

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
A verseny iskolaszintek szerint is egykategóriás. Benne együtt vesznek részt a gimnáziumok, szakközépiskolák és szakiskolák tanulói.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A vetélkedő négyfős csapatok között zajlik. Egy iskola akár több csapattal is nevezhet. A részvétel feltétele a nevezési lap megadott határidőig történő beérkezése. A nevezési lapot megtalálhatják a Civitas Egyesület honlapján. A versenyen a 14-18 éves korosztályhoz tartozó diákok vehetnek részt.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
A verseny tartalma tükrözi a szervezők ama meggyőződését, mely szerint Magyarország felemelkedését hosszú távon kizárólag az erős, aktív és büszke polgárság tudja biztosítani. Ennek előfeltétele a valós ismereteken nyugvó tudás és a demokratikus érdekérvényesítés módszereinek ismerete. A kérdések és feladatok e szándéknak megfelelően négy nagy résztéma köré csoportosulnak: 1. alkotmányosság, 2. emberi és kisebbségi jogok, 3. politika, 4. Európai Uniós tagság

Kötelező olvasmányok:
Kukorelli: Állampolgári Ismeretek,
Az Országgyűlés, az Alkotmánybíróság és az Ombudsmani Hivatal, valamint az EU hivatalos honlapjának aktuálisan megadott részei

A nevezés módja, határideje

A meghirdetést követően a jelentkezési lap kitöltésével postai úton, vagy a Civitas Egyesület honlapján keresztül elektronikus formában lehet jelentkezni. (Levélcím: 1061 Budapest, Király u. 16., Honlap címe: www.civitas.hu) E-mail cím: tibor@civitas.hu

Nevezési díj: nincs

Jelentkezési határidő: 2011. október 26.

Fordulók

         1. forduló: 2012. január 16.

         2. forduló: 2012. március első hete

         3. forduló: 2012. április harmadik hete

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az 1. forduló esetében a továbbjutás feltétele az írásbeli tesztfeladatok megfelelő megoldása.
A 2. fordulóba az 1. forduló legjobb 40 csapat jut be.
A 2. forduló esetében a szóbeli és az írásbeli feladatok megoldása után a regionális döntő legjobb 10 csapata jut tovább az országos döntőbe.

Az eredmények közzétételének módja: honlap: www.civitas.hu

A szervezők elérhetősége

Civitas Egyesület, 1061 Budapest, Király utca 16.
Tel/fax: 411-0570, illetve 06-20-9718-453; honlap: www.civitas.hu; E-mail: tibor@civitas.hu

Kapcsolódó anyagok

Verseny leírása 2011. (91KB)

Jelentkezési lap 2011. (32KB)

Versenykiírás 2011. (59KB)