2012.11.12. hétfő
Nyomtatás

Az Öveges József Kárpát-medencei fizikaverseny kiírása

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat ez évben is meghirdeti az Öveges József Kárpát-medencei Fizika Versenyt a 2012/2013. tanévre.

A verseny célja:
Tehetségnevelés (problémamegoldó, megfigyelő, kísérletező, szövegértési, lényeglátó képességek fejlesztése, stb.), a fizikatanulás népszerűsítése, kapcsolatok kialakítása az anyaországi és a határon túli résztvevők (tanárok, tanulók) között.

A verseny hivatalos nyelve:
magyar

A verseny kategóriái:
az 1-2. forduló egységes,
a 3. fordulóban általános- és középiskolai kategória (az értékelésben)

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
Részt vehet minden, legfeljebb 8. osztályos tanuló.

A versenyen való részvétel kizáró okai:
meg nem engedett eszközök használata,
a felügyelőtanár utasításainak figyelmen kívül hagyása,
a verseny helyszínének elhagyása.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
A magyarországi 7. és 8. évfolyam fizika kerettantervi tananyaga. A versenyre való felkészüléshez felhasználható bármely Magyarországon forgalomban levő fizikatankönyv és ismeretterjesztő könyv.
A fizikatörténeti feladat feltételezi Michael Faraday életútjának, munkásságának ismeretét.

A felkészüléshez javasolt irodalom:
Internet (pl. Google-ról a következők):

  1.       Wikipédia: Michael Faraday (A tartalomjegyzék 1-6 rész)
  2.       Faraday kalitka.
  3.       Faraday
  4.       Faraday törvényei (Sulinet Tudásbázis)
  5.       Michael Faraday – Személyek – Energiapédia.
  6.       História – Tudástár – Faraday, Michael.
  7.       Faraday: a legnagyobb kísérletező.

Nevezési díj:
Magyarországi versenyzőknek 1000 Ft/tanuló.
A nevezési díjat részben vagy egészben átvállalhatja az iskola, alapítvány, illetve bármely más szervezet vagy magánszemély. A nevezési díj feladásához november 1-jétől csekk igényelhető vagy utaláshoz számla kérhető (a honlapon történt regisztrációnál megadott névre és címre) az ELFT Titkárságán (06 1 2018682, elft@elft.hu). A banknál teljesíthető készpénzbefizetési megbízást a kiíró kéri mellőzni. A befizetést igazoló dokumentumot nevezéskor kell elektronikusan feltölteni a nevezési honlapon, az iskola adatainál, a nevezési határidő végéig.  Bármilyen elektronikus formátum (pl.: jpg, png, pdf) elfogadott.

A határon túli magyar anyanyelvű tanulók versenyeztetése az előző évhez hasonlóan történik.

A nevezés módja:
csak online módon, a http://www.ovegesverseny.samfules.hu/ honlapon keresztül.

A nevezés határideje: 2012. november 30. Ezt követően a nevezési felület nem működik. A nevezés elfogadásáról a honlapon és e-mailben értesítést küldenek, melynek feltétele a határidőre nevezés és a fizetés igazolása.

1. (iskolai) forduló: 2013. február 12. (kedden) 14.00 – 16.00
Az 1. fordulóban számolásos feladatokat és tesztfeladatokat kell megoldaniuk a tanulóknak. (Elektromosság a kapcsolásokkal bezárólag.)
A feladatlapokat a verseny napján, 12 órától lehet letölteni a http://www.ovegesverseny.samfules.hu/ honlapról. A feladatok szükséges számban való sokszorosítását az iskolák végzik.
A javítási útmutató 2013. február 12-én 16 órától lesz letölthető a fenti honlapról.
A feladatok javítása helyben történik, a megírt dolgozatokat nem kell beküldeni, de meg kell őrizni a tanév végéig.
A tanulók által elért pontszámokat a http://www.ovegesverseny.samfules.hu/ honlap megfelelő részébe kell beírni, legkésőbb 2013. február 28-ig. A statisztikai felületre feltöltött versenyzők száma nem lehet több a benevezett tanulók számánál!
Akik a megadott határidőig nem töltik ki a statisztikai lapot, a további versenyből kizárják magukat (a rendszer nem enged belépést az adott menüpontba).
A 2. fordulóba bekerültek nevét (a benevezettek kb. 35%-át), a forduló helyszínét a kiírók honlapjaikon teszik közzé 2013. március 10-ig.

2. (megyei/fővárosi) forduló: 2013. április 9. (kedd) 14.00 – 16.00
A 2. fordulóban számolásos-, teszt- és fizikatörténeti (Michael Faraday élete és munkássága) feladatokat kell megoldaniuk a tanulóknak.
A feladatsor zárt borítékban érkezik a megyei (budapesti) versenyt rendező iskolákhoz 2013. április 5-ig.
A dolgozatokat legkésőbb másnap, április 10-én, szerdán kérik postára adni Szénási Istvánné titkár (Újbudai Pedagógiai Intézet, 1117 Budapest Erőmű u 4.) címére.
A döntőbe kerültek nevét a kiírók honlapjaikon teszik közzé 2013. május 6-ig. (Innen lesz letölthető a döntőbe jutott versenyző adatlapja. Ennek visszaérkezése után a szervezők visszaigazolásként küldik a döntő programját és a kísérőszállás és étkezés megrendelőjét.)

3. forduló (országos döntő): 2013. május 24-25-26.
Helyszín: Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium.
A döntőben a versenyzőknek számolással megoldható feladatok mellett számolást nem igénylő, fizikai összefüggéseket megállapító (teszt típusú) „gondolkodtató” feladatokat kell megoldaniuk. Önállóan kell elvégezniük és értékelniük egy mérőkísérletet, fizikatörténeti (Michael Faradayélete és munkássága) kérdésekre kell válaszolniuk, továbbá egy bemutatott fizikai jelenségre kell magyarázatot adniuk.
 

A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból:
A II. fordulóba az online kitöltött statisztikai lapon szereplő legjobbak közül, az összes benevezett kb. 35%-a kap meghívást.
A III. fordulóban a legjobb, várhatóan 70 versenyző vesz részt. 

Az eredmények közzétételének módja:
Az egyes fordulók és a döntő eredményeit a http://www.ovegesverseny.samfules.hu/ , a www.kfki.hu/elftaisk honlapon és a http://www.fizika.hu/ Öveges Verseny linkjén teszik közzé.

Az országos döntőről

  • külön kiadvány készül (többek között a következő évek felkészülését segítő céllal),

  • a Fizikai Szemlében és/vagy a Fizika Tanításában közlik a verseny feladatait, és az elért eredményeket.

Díjazás:
Az országos döntő valamennyi résztvevője és felkészítő tanára emléklapot, a legjobb megoldók (számolásos feladatok, fizikai mérő kísérleti, fizikai jelenség elemző feladat, fizikatörténeti feladat kategóriákban) oklevelet kapnak.
A helyezetteket külön díjazzák általános iskolai és középiskolai kategóriában.
Az összetett kategóriában (a teljes feladatsor megoldását figyelembe véve) várhatóan a 90% feletti eredményt 1. díjjal, a 80 – 89% közötti eredményt 2. díjjal, a 70-79% közötti eredményt 3. díjjal jutalmazza a Versenybizottság. Ettől a dolgozatok értékelése során szerzett tapasztalata alapján eltérhet a Zsűri.
Az abszolút összetett kategóriában (általános – és középiskolások közös értékelésében) a legjobb eredményt elérő versenyző és felkészítő tanára az ELFT Általános Iskolai Oktatási Szakcsoportjának erre a célra alapított Öveges Érmét kapja.
Az ismeretterjesztő folyóiratok szerkesztősége előfizetéssel, valamint különszámok felajánlásával, a könyvkiadók pedig jutalomkönyvek felajánlásával, a szponzorok vásárlási utalvánnyal, és egyéb tárgyakkal járulhatnak hozzá a versenyzők és a felkészítő tanárok díjazásához.

A szervezők elérhetősége:
 ovegesfizikaverseny@gmail.com

Lévainé Kovács Róza
elnök

06-20-9621397

Nagy Zsigmondné ügyvezető

06-1-2018682

Reszegi Miklós, az online rendszer működtetője

06-70-6068704

Kísérjék figyelemmel folyamatosan a honlapokat, a regisztráció alkalmával megadott e-mailjeiket és Moróné Tapody Éva hírlevelét, ahol folyamatosan tájékoztatást kapnak a versennyel kapcsolatos aktuális tudnivalókról!

Az előző évek feladatai és azok megoldásai füzet formájában megjelentek. Ezek a füzetek korlátozott számban megrendelhetők az ELFT titkárságán, illetve az előző évek 1. és 2. fordulóinak feladatai megtekinthetők a www.kfki.hu/elftaisk honlapon.

Társrendezők:
Győr-Moson-Sopron Megye Kormányhivatala,
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet,
Kazinczy Ferenc Gimnázium, Győr.