2016.10.12. szerda
Nyomtatás

Őszi Pedagógiai Napok 2016

2016. november 14-18.

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 2016. november 14-18. között szervezi meg az Őszi Pedagógiai Napokat, amelynek kiemelt témája a tehetséggondozás, hátránykompenzáció és a pedagógiai kommunikáció.

A rendezvénysorozat keretében a plenáris előadások és szakmai műhelyfoglalkozások mellett közel ötven bemutatóórát/foglalkozást látogathatnak meg az érdeklődők, amelyeket mesterpedagógus szaktanácsadók tartanak a fővárosban és Pest megyében.

A gazdag programkínálattal szeretnénk átfogó képet nyújtani az intézmények és mesterpedagógusok jó gyakorlatairól, segítve a programokon részt vevő pedagógus kollégákat a tehetségek felkutatásában, támogatásában, és a hátrányos helyzetű, kevésbé motivált gyermekek nevelésében, tanításában.

A legkülönbözőbb szakmai műhelyek készülnek a bemutatkozásra a Budapesti POK területén, hogy láthatóvá tegyék a követhető pedagógiai modelleket, a már bevált nevelési módszereket, eszközöket és a differenciáló pedagógiai gyakorlatokat.

A programok tehát hozzájárulnak a pedagógiai-módszertani kultúra gazdagításához éppúgy, mint az intézményközi és szakmai kapcsolatok bővítéséhez, ezáltal a hálózati együttműködés megvalósításához, és nem utolsó sorban a szakmai és kapcsolati élmények által a pedagógusok mentálhigiénéjéhez.


  Kedves Kollégák!


  Munkatársaimmal együtt tisztelettel és szeretettel várjuk Önöket programjainkra!

  Tekintsék meg, és válogassanak abból a bőséges kínálatból, amelyet most nyújtunk át Önöknek.
  Legyenek aktív közreműködői a rendezvényeknek, tapasztalataikkal gazdagítsák kollégáikat, a
  látottakat, hallottakat pedig hasznosítsák saját munkájukban!

 

  Lánczky Edit
  főosztályvezető
  Budapesti POK

 

 Az Őszi Pedagógiai Napok programjai

Az Őszi Pedagógiai Napok keretében tervezett rendezvények ingyenesen látogathatók, azonban a helyszínek vendéglétszáma korlátozott, ezért regisztrációhoz kötött a részvétel. A jelentkezéseket érkezési sorrendben tudjuk elfogadni.

Regisztráció: az egyes programok ismertetői alatt elhelyezett „jelentkezés" gombra

Nyitónap - Plenáris előadások

Kiemelt programok

 • Tehetségtámogatás a 21. században
 • „Játszva beszélni - beszélve játszani"- fejlesztés játékosan
 • Alternatív lehetőségek a nevelés-oktatás folyamatában – kutyaterápia, shiatsu masszázs
 • A zenetanulás, a sakk képesség- és tehetségfejlesztő lehetőségeinek alkalmazása a gyakorlatban - Komplex képességfejlesztés a Hubay Tehetségpontban
 • Tehetséggondozás és hátránykompenzálás általános iskolában
 • Motiváció mint a hátránykompenzáció, felzárkóztatás, lemorzsolódás és a tehetséggondozás legfőbb kulcsa az alapfokú művészetoktatásban
 • Készségfejlesztés, érzékszervi erősítés, koncentráció – dráma, színészmesterség

Témaheteket bemutató programok

A tanév rendje rendelet szerint– ahogy az előző tanévben is – választhatóak különböző tematikájú projekthetek, előre meghatározott időpontokban. A kijelölt témák a pénzügyi tudatosság és gazdálkodás, digitális témahét, valamint fenntarthatóság-környezettudatosság.
Az alábbi programok azoknak az intézményeknek, pedagógusoknak kívánnak segítséget nyújtani, akik még nem szerveztek témahetet intézményükben, de szeretnének bekapcsolódni a szakmai-pedagógiai innovációt támogató programokba.

A bemutatót tartó intézmények a 2016-os témahetes teljesítményük alapján a legjobbak között voltak.

 • Így láttuk mi – így valósítottuk meg (Digitália a Csokonaiban)
 • Innováció a hagyományteremtésben
 • Pénzügyi tervezés a családban

Szakmai műhelyek

 • A felzárkóztatástól a tehetséggondozásig – Közösségépítés konfliktusokon keresztül - Empátianap
 • PALETTA - A differenciálás lehetőségei a napközi otthonban
 • A HÍD-on át, ha átjössz velem...
 • „Négy bástya" program - A tehetség kulcsa benned rejtőzik?
 • A tehetséggondozás lehetőségei az iskolai könyvtárban, ennek megjelenítése a portfólióban
 • Generációs típusok az oktatásban - Változó tanárszerep, avagy mire figyeljünk a bukások elkerüléséért?
 • „Ezt én nem tudom!" – óvodás korú gyermekek felzárkóztatása, fejlesztése
 • Lemorzsolódás és hátránykompenzáció problémái az iskolarendszerben
 • Egy jó gyakorlat, az iskolák közötti példaértékű együttműködés bemutatása. A tanulók felkészítése a tankerületi sportversenyekre
 • Tehetséggondozás az iskolában
 • Intézményi stratégia kialakítása, módszerei
 • Tehetséggondozás az óvodában
 • Szóról szóra - beszédfogyatékos gyerekek integrálása az óvodai intézményrendszerben
 • Fejlesztőeszközökkel a magyarórán
 • KIP módszer megismerése – a kooperatív oktatási módszer lényege, gyakorlati alkalmazása

Bemutatóórák, bemutató foglalkozások

A bemutató foglalkozásokat és bemutatóórákat rövid bevezető előadások előzik meg, amelyeknek az a céljuk, hogy segítsék a részt vevő pedagógusok ráhangolódását az egyes bemutatók során alkalmazott, kiemelt módszertani diszciplínákra. így a bemutatók – struktúrájukat tekintve – három elemből állnak: elméleti bevezető – bemutató – megbeszélés.

Bízunk abban, hogy a bemutatók újszerű megvalósítása elősegíti, hogy a feldolgozásra kerülő, oktatás-nevelés világát érintő pedagógiai tartalmak komplex módon, elméleti és gyakorlati megközelítésben kerüljenek tárgyalásra.

Programfüzet (pdf formátumban letölthető a teljes programkínálat)

Plakát

 

Kapcsolódó anyagok

Programfüzet (pdf formátumban letölthető teljes programkínálat)

A rendezvény letölthető plakátja