2012.09.18. kedd
Nyomtatás

„Olvass velünk!” levelezős vetélkedő

Az Ady Endre Általános Iskola és a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet hagyományaihoz híven ebben a tanévben is megrendezi „Olvass velünk!” levelezős vetélkedőjét a 7-8.-os orosztály számára.

A verseny meghirdetője:
Ady Endre Általános Iskola és Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet
1204 Budapest Ady Endre utca 98.
Tel.: 06-1 / 421-07-71
Fax: 06-1 / 284-01-38
E-mail: pepe20@pepint.sulinet.hu , honlap: www.pepint.hu  

A verseny célja:
Minél többen kapcsolódjanak olvasási felhívásukhoz, és megismerkedjenek a korosztályuk számára íródott klasszikus irodalommal.
A kulcskompetenciákat és műveltségi területeket átölelő tehetségnevelés, különös tekintettel a szövegértési, szövegalkotási, a kritikai és a kreatív olvasási készség fejlesztésére.
Az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása.
Az együttműködésen alapuló csoportmunkával a szociális kompetenciák, a kooperatív feladatmegoldási technikák erősítése. 

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 7-8. osztályos tanulók vagy más iskolatípus ennek megfelelő korosztálya.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyre 3 fős csapatok jelentkezhetnek. A csapatok regisztrálása, nyilvántartása érdekében a csapatok fantázianevet adnak maguknak, amelyet nem változtathatnak meg a későbbiekben. Egy iskola több csapatot is indíthat. Ebben az esetben az üres feladatlapok sokszorosíthatók.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember
Jane Austen: Büszkeség és balítélet
Kapcsolódó lexikonok, enciklopédiák, internet.

A nevezés módja, határideje:
Nevezni kizárólag a kitöltött jelentkezési lap postai úton történő elküldésével lehet. A jelentkezési lap letölthető a www.pepint.hu  honlapról.

Jelentkezési határidő: 2012. október 15.

Cím: Ady Endre Általános Iskola és Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet
1204 Budapest Ady Endre utca 98.
(e-mail: pepe20@pepint.sulinet.hu )

Nevezési díj: 2000 Ft/ csapat
A nevezési díj befizetése átutalással vagy a számlával együtt megküldött csekken történik. Befizetési határidő: 2012. november 12.

1. forduló és 2. forduló (a levelezős fordulók):
A jelentkezési lapok alapján minden benevezett csapat iskolájának elküldik az adott forduló feladatlapját a jelentkezési lapon megadott e-mail vagy postai címre. Amennyiben bármelyik feladatlap a kiküldéstől számított egy héten belül nem érkezik meg vagy hiányos, kérjik jelezzék e-mailen vagy faxon! Amennyiben nem kapnak jelzést, a későbbiekben nem áll módukban reklamációt elfogadni.

A kitöltött feladatlapokat a kért mellékletekkel együtt a csapatoknak a megadott határidőre kell visszaküldeniük a következő postai címre: Ady Endre Általános Iskola és Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. A feladatlapokat kérik kézzel és tollal egyértelműen kitölteni! (A géppel írt, fénymásolt vagy ceruzával kitöltött feladatlapokat nem fogadják el!) Amennyiben a kiírástól eltérően több mellékletet küld be egy csapat, akkor véletlenszerűen kiválasztva csak egyet pontoznak.

Az írásbeli fordulókban a következő feladattípusok fordulhatnak elő:
Zárt végű feladatok: igaz-hamis állítások megkülönböztetése, többszörös választás, párosítás, totó, események megadott szempontú rendezése.
Nyílt végű feladatok: rejtvény, titkosírás, kakukktojás, szóintarzia, szómagyarázat, szómeghatározás, esszé, hiányos mondat és táblázat kiegészítése, következtetés levonása, érvelés, véleménynyilvánítás, ok-okozati kapcsolatok felismerése, hasonlatok, térkép- és ábrarajzolás, értelmezés, adat-, információkeresés a szövegben és az interneten, kreatív feladatok pl. illusztrációk, tárgyak készítése (megadott vagy tetszőleges technikával, számítógépes grafikával).

Zárt végű feladatok: igaz-hamis állítások megkülönböztetése, többszörös választás, párosítás, totó, események megadott szempontú rendezése. Nyílt végű feladatok: rejtvény, titkosírás, kakukktojás, szóintarzia, szómagyarázat, szómeghatározás, esszé, hiányos mondat és táblázat kiegészítése, következtetés levonása, érvelés, véleménynyilvánítás, ok-okozati kapcsolatok felismerése, hasonlatok, térkép- és ábrarajzolás, értelmezés, adat-, információkeresés a szövegben és az interneten, kreatív feladatok pl. illusztrációk, tárgyak készítése (megadott vagy tetszőleges technikával, számítógépes grafikával).

1. feladatlap: Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember

A feladatlap kiküldésének dátuma: 2012. december 07.
A megoldott feladatlap beküldésének határideje 2013. február 1.

A feladatlap : 2012. december 07. A megoldott feladatlap 2013. február 1.

Kérik, hogy az első forduló feladatlapjának visszaküldésekor a befizetést igazoló bizonylat másolatát csatolják a feladatlaphoz!

2. feladatlap: Jane Austen: Büszkeség és balítélet

A feladatlap kiküldésének dátuma: 2013. február 08.
A megoldott feladatlap beküldésének határideje: 2013. április 05.

A feladatlap : 2013. február 08. A megoldott feladatlap : 2013. április 05.

Döntő: Az első és második forduló könyveiből

Időpont: 2013. május 28.

Helyszín: Budapest, XX. Csili Művelődési Központ
1201 Budapest, Nagy Győry István u. 4-6.

A döntőben a következő feladattípusok fordulhatnak elő:
Totó, rejtvény, logikai feladatok, párosítások, szöveg-, táblázat és térkép kiegészítések, villám-kérdések, asszociációs feladatok, esszé, prezentáció készítés, szituációs játékok, activity, barkochba.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
A levelezős fordulókból a döntőbe a feladatlapok és a mellékelt alkotások pontszámai alapján 12 iskola legjobban teljesítő 1-1 csapata juthat be. A döntőbe jutott csapatokat 2013. április 29-ig telefonon, levélben, e-mailben értesítik.

Az eredmények közzétételének módja:
Minden fordulót követően 4 héten belül www.pepint.hu honlapon van lehetőségük a csapatoknak elért pontszámuk, a feladatlapok megoldásainak megtekintésére.

Díjazás:
A döntőbe jutott csapatok és felkészítő pedagógusaik: könyveket, társasjátékokat, jutalomtárgyakat, promóciós ajándékokat kapnak. Az 1. helyezett csapat tagjai és felkészítő pedagógusa ezen felül „Olvass velünk“ emblémával ellátott emlékplakettet vehet át.

A további 12, legtöbb pontot elért csapat ajándékot kap, melyet postán küldenek el.

A szervezők elérhetősége:
Ady Endre Általános Iskola és Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet
1204 Budapest, Ady Endre utca 98.
Tel.: 06-1 / 421-07-71
Fax: 06-1 / 284-01-38
E-mail: pepe20@pepint.sulinet.hu
Honlap: www.pepint.hu
Simon Krisztina versenyfelelős: simon.krisztina@pepint.sulinet.hu

Fontos információ!

Felhívják a figyelmet arra, hogy a könyvkiadók jóvoltából a könyveket kedvezményesen megvásárolhatják azok, akik versenyen részt vesznek. Erről bővebben honlapukon olvashatnak.

Kapcsolódó anyagok

Jelentkezési lap (35KB)

Plakát (112KB)