2012.02.14. kedd
Nyomtatás

Országos német nyelvi verseny 7.-8. osztályosoknak

A  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Országos német nyelvi versenyt szervez  7.-8. osztályosoknak

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
1. kategória 7. évfolyam
2. kategória 8. évfolyam

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyre jelentkezhetnek az adott tanévben 7. és 8. évfolyamot végző tanulók, akik:

  • ebben a tanévben a német nyelvet az iskolában rendes tantárgyként tanulják;

  • az adatlapon, amelyet az első forduló feladatlapjával kap meg a tanuló, az iskola igazgatója aláírásával és az iskola bélyegzőjével igazolja a feltételeknek való megfelelést.

A versenyen való részvétel kizáró okai:

  • német anyanyelv;
  • kéttannyelvű iskolában folytatott tanulmányok;
  • szülők német anyanyelve;
  • nemzetiségi nyelven tanító iskolában folytatott tanulmányok;
  • 6. életévük betöltése után hat hónapnál hosszabb időt töltöttek német nyelvterületen.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
A tanulók életkori sajátosságainak megfelelő köznapi témák német nyelven való írásbeli és szóbeli kommunikálása, a nyelvtani szabályok betartásával. Bármely az adott évfolyamon használt német nyelvkönyv alkalmas a felkészüléshez.

A nevezés módja, határideje (levélcím, e-mail cím):
A területileg illetékes megyei pedagógiai szakmai szolgáltatóknál 2012. február 28-ig. A területileg illetékes megyei pedagógiai szolgáltatók 2012. március 5-ig megküldik a JNSZ Megyei Pedagógiai Intézetbe a megyében jelentkező tanulók számát.

Nevezési díj: nincs
A megyei fordulókat szervező pedagógiai szakmai szolgáltatók saját döntésük alapján nevezési, szervezési díjat szedhetnek.

Fordulók (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése):

1. forduló: 2012. március 20.
Az előzetes igénylésnek megfelelően a JNSZ Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat eljuttatja a megyei/fővárosi pedagógiai szakmai szolgáltatóknak a feladatlapokat amelyet továbbítanak az intézményekbe. Ez a küldemény tartalmazza a 7. és 8. osztályos feladatlapokat, a javítási útmutatót, valamint az egyéni tanulói adatlapot, amelyet a megyei fordulóba továbbjutó tanulók dolgozataihoz kell csatolni az iskola igazgatójának aláírásával, valamint az iskola bélyegzőjével ellátva.
E küldeményeket az iskolák azonos időpontban bontják fel, sokszorosítják a nevezett tanulók számának megfelelő példányszámban. A megírást követően a dolgozatokat a szaktanár javítja ki a kapott útmutató alapján. Az útmutatóban megadott ponthatárt elérő dolgozatokat (amennyiben nincs ilyen, évfolyamonként a két legjobb eredményt elérő tanuló dolgozatát) a kitöltött adatlappal együtt a területileg illetékes pedagógiai intézetbe kell küldeni 2012. március 27-ig. A területileg illetékes pedagógiai intézet 2012. április 3.-ig kéri a megyei fordulóra szükséges feladatlapokat.

2. forduló: 2012. április 17.
A fordulót a megyei pedagógiai szakmai szolgáltatók szervezik. A forduló anyagát, amely egy feladatlap kitöltéséből áll, a JNSZ Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat megküldi a megyei szervezőknek.
A feladatlapokat a megyei szaktanácsadók javítják a megküldött javítókulcs és útmutató alapján, majd felterjesztik évfolyamonként a legalább 80 %-os teljesítményt elérő tanuló feladatlapját. Azonos pontszám esetén a javítási útmutatóban megadott feladatban elért magasabb pontszám dönt. A felterjesztés nem jelent automatikus behívást az országos fordulóba.
Határidő: 2012. április 25.
Az országos versenybizottság a pontszám alapján rendezi a megyék által felterjesztett feladatlapokat és megállapítja az országos döntőbe behívandó tanulók névsorát.
A bejutó tanulók iskoláját a szervező intézmény értesíti, 2012. május 2.-ig.

3. forduló: 2012. május 18.
A döntőben évfolyamonként 20-20 tanuló vesz részt.
Az országos döntő szóbeli feladatokból áll.

  • ismeretlen szöveg értése, tartalmi összefoglalása német nyelven

  • beszélgetés kép alapján, képleírás

  • társalgás, német nyelven

Az országos döntő végső sorrendjének megállapításában a zsűri által adott pontokat, valamint a megyei forduló eredményének 50 %-át vesszük figyelembe.
A verseny helyszíne: Szolnok város
A döntőben résztvevő tanulók és egy felkészítő tanár részére a versenyt megelőző napi szállásról és a verseny napján az étkezésről sikeres pályázat esetében a szervezők gondoskodnak. A szervezők erről a döntőbe jutott tanulóktól és tanáraiktól előzetesen tájékozódnak.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az iskolai fordulóból az útmutatóban megadott ponthatárt elérő tanulók dolgozatát kell felterjeszteni a területileg illetékes pedagógiai szakmai szolgáltatóhoz. A megyei szakmai szolgáltatók a szervezők által megadott pontszám alapján döntenek a behívandó tanulókról akiket értesítenek iskolájuk útján.

A megyei fordulóból évfolyamonként a feladatlap alapján a legalább 80 %-os teljesítményt elérő eredményt elérő tanulók feladatlapját valamint a kitöltött adatlapot, - amelyet az első iskolai forduló feladatlapjával együtt kapnak meg a résztvevők - kell felterjeszteni a rendező JNSZ Megyei Pedagógiai Intézetbe. A felterjesztés nem jelent automatikus továbbjutást. A versenybizottság a feladatlapokat pontszám alapján rendezi, és így állapítja meg az országos döntőbe behívandó tanulók névsorát, akiket iskolájuk útján értesít.

Az eredmények közzétételének módja:
Az országos fordulóba jutó tanulók névsora, valamint az eredmények olvashatók a szervező intézet honlapján:
www.szolnok-ped.sulinet.hu
Az előző évek feladatsorai is itt olvashatók

Díjazás: A döntő minden résztvevője és minden felkészítő tanár könyvjutalomban és oklevélben részesül

A szervezők elérhetősége:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat
5000 Szolnok Mária u. 19.
Tel/Fax.: 56/510-711
e-mail: info@szolnok-ped.sulinet.hu
a verseny felelőse: Császár István intézményegység vezető

Honlap: www.szolnok-ped.sulinet.hu/versenyek