2011.09.29. csütörtök
Nyomtatás

Tanári motiváció és a tehetséggondozás a német nyelv oktatásában

Tanári motiváció és a tehetséggondozás a német nyelv oktatásában címmel

2011. október 27-én 15.00 órától

Dr. Dávid Ágnes és Magyar Ágnes tartanak továbbképzést a Leövey Klára Gimnáziumban kollégáknak, a Tehetségpontok tanárainak.

Jelentkezni a Leövey Klára Gimnázium honlapján lehet.

A workshop tematikájának rövid ismertetése:

1. Tanári motiváció – Vezeti: Magyar Ágnes

A motiváció az eredményes (nyelv)tanulás alappillére. Ez a pedagógiai felismerés vezetett el ahhoz, hogy a motivációt, amelyet régen egyszerűen a szorgalommal azonosítottak, vizsgálni-elemezni kezdjék. Az első lépést ezen az úton a külső és belső motiváció megkülönböztetése jelentette, amelyet mára egy lényegesen több elemből álló, komplex motiváció-fogalom váltott fel.

Az általános, köznapi elképzelés szerint a motivációt létrehozni a tanár feladata: ha „jó” a tanár, „jó” az oktatás színvonala és „jó” az értékelési rendszer, a diákok automatikusan motiválttá válnak a tanulásban. Ha tehát a diákok nem motiváltak, a hiba a tanárban van, mert „nem jól” tanít vagy „nem jól” értékel.

A szakmai elképzelés ennél természetesen jóval árnyaltabb: A tanár kétségkívül sokat tehet a motiváció erősítéséért, mivel megfelelő módszerek alkalmazásával segítheti a tanulókat abban, hogy tudatos, célokat maguk elé kitűző tanulókká váljanak – a „jó” tanár ebben nem gátolja, hanem segíti diákjait.

A workshop első részében a résztvevők a motiváció kialakításának legfontosabb elemeit erősítő, konkrét ötleteket, és a nyelvtanításban készen bevethető anyagokat kapnak, amelyek használatát a trénerek és a résztvevők közösen kommentálják.

2. Tehetséggondozás – Vezeti: Dr. Dávid Ágnes

A tehetséges diákok fejlesztése szorosan összefügg a motiváció témájával. Az általános tanításon túlmenő foglalkozás olyan diákoknak nyújt lehetőséget, akik felülmúlják az átlagot – vagy nyelvtanulási tehetségükkel, vagy motivációjukban, hogy egy adott nyelvet elsajátítsanak.

A tehetséggondozást az nehezíti, hogy a tanárok leterheltsége gyakran lehetetlenné teszi az ehhez szükséges extra kínálat kidolgozását. A probléma megoldásának egyik módja külső programok bevonása lehet az iskolai tehetséggondozásba.

A workshop második részében a Leövey Gimnázium és az Euroexam Nyelvvizsga Központ közötti szakmai együttműködés modelljét mutatjuk be, kiegészítve a legújabb, aktuálisan kifejlesztett és kidolgozás alatt álló programokkal, amelyekkel más iskolák is kibővíthetik német (vagy angol) nyelvoktatási gyakorlatukat.