2013.11.07. csütörtök
Nyomtatás

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny

Meghirdették az  Országos Lotz János szövegértési és helyesírási versenyt, melynek célja a magyar nyelv ápolása, a szövegértés mint kulcskompetencia fejlesztése, a helyesírás alaposabb elmélyítése, a tanulók nyelvi érzékenységének fokozása, és  dr. Lotz János (1913-1973) világhírű nyelvészprofesszor, az MTA tiszteletbeli tagja, a George Washington Díj kitüntetettje életének és munkásságának széles körben való megismertetése a tollbamondások és szövegértési feladatok segítségével.


A verseny meghirdetője:
Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Kiváló Akkreditált Tehetségpont

 A verseny további céljai:

 • a pontos fogalomhasználat kialakítása, a szókincs fejlesztése,
 • a vázlatkészítés fortélyainak elsajátítása,
 • állítások valóságtartalmának vizsgálata,
 • tartalmi összefoglaló készítése,
 • alapvető logikai viszonyok feltárása indoklással (ok-okozati összefüggések),
 • érvelési feladat: véleményformálás, indoklás a háttértudás mozgósításával,
 • megfigyelési képességek felhasználása,
 • a vizuális kommunikációs szerepek felismerése,
 • a képi és verbális ismeretek összehangolása,
 • nyelvi kreativitás ösztönzése.

A verseny során gondot fordítanak  a pedagógusok szakmai továbbképzésére, a döntőn a gyakorlatban is jól használható elméleti-módszertani előadásokat szerveznek.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
I. korcsoport: 7. osztályos általános iskolai vagy gimnáziumi tanulók
II. korcsoport: 8. osztályos általános iskolai vagy gimnáziumi tanulók

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
A versenyen az általános iskolák és középiskolák 7-8. évfolyamos diákjai vehetnek részt.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
Jelentkezhet minden tanuló, aki a fenti korcsoportban tanul.

A versenyen való részvétel kizáró okai:
- ha a tanuló a versenyfeladatok megoldását nem a megadott helyszínen és időpontban végzi

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
A helyesírás és szövegértés anyaga a NAT évfolyamonként meghatározott követelményeire épül. A felkészüléshez A magyar helyesírás szabályai 11. kiadás tizenkettedik (szótári anyagában bővített) lenyomatát (Akadémiai Kiadó) ajánljuk.

A nevezés módja, határideje
Az iskolák 2013. november 15-ig jelezzék nevezési szándékukat a következő linken:

http://www.pseg.sulinet.hu/tantargy/lotzv/lotz.htm

Nevezési díj: nincs

Fordulók (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése):
A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:

Az első forduló: 2013. december 10. (kedd) 14.00 – 15.30 óráig.

A forduló anyagát a jelentkező iskolák elektronikus úton (e-mailben) az országos szervezőktől kapják meg. A helyi szervezők az utasításoknak megfelelően gondoskodnak a feladatlapok sokszorosításáról. A tanulók saját iskolájukban, országosan azonos időpontban oldják meg a versenyfeladatokat. Megoldási idő: 90 perc

A feladatsort központi javítókulcs és pontozási útmutató alapján a szaktanár javítja. A megadott ponthatárt elért tanulók munkáit a tanuló nevezési lapjával együtt az iskola igazgatója postázza az országos szervezőkhöz 2013. december 20-ig, akik a feladatok felüljavítása és az elért pontszámok összesítése után korcsoportonként a legeredményesebb 15-20 versenyzőt hívják meg a megyei fordulóra.

Az országos szervezők 2014. január 7-ig értesítik a megyei fordulóba jutott versenyzők iskoláit és diákjait.

A verseny fordulóiban a tanulók írásbeli feladatokat oldanak meg (tollbamondás, szövegértési, helyesírási feladatok). Az egyes fordulók feladatai 7-9 változatos feladattípust tartalmaznak, melyeket a korosztály iskolarendszerű oktatásához igazítunk. A szövegértési feladatok és tollbamondások szövegei Lotz János életéhez és munkásságához kapcsolódnak. Előző évek feladatait a http://www.petofi-bhad.sulinet.hu/tantargy/lotzv/lotz.htm oldalon találják meg.

Második, megyei / fővárosi írásbeli forduló: 2014. január 21. (kedd) 14.00 – 15.30-ig.
Helye: az országos szervezők által felkért iskolák minden megyében

A megyei forduló lebonyolításáról a versenyben közreműködő intézmények a szervező intézmény útmutatása alapján gondoskodnak. Megoldási idő: 90 perc. A forduló feladatlapjait javítás nélkül a szervező iskola igazgatója az országos szervezőknek ajánlott küldeményként adja fel a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium címére legkésőbb 2014. január 22-én. Az országos döntőbe a verseny második (megyei/fővárosi) fordulójában elért pontszámok összesítése alapján országosan évfolyamonként a legeredményesebb 15-20 tanulót a szervező intézmény, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium hívja be. Az érintett iskolák értesítésének határideje: 2014. február 20.

Harmadik, országos döntő: 2014. március 21-22. (péntek-szombat)
Helyszín: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, 7150 Bonyhád, Kossuth u. 4.

A döntőn való részvétel ingyenes, a versenyzők valamint a kísérő tanárok költségei (étkezési, szállás, úti) a résztvevő iskolákat terhelik.

Az eredmények közzétételének módja:
A válogatóversenyek eredményét a szervező intézmények saját honlapjukon, az országos döntő eredményét a www.petofi-bhad.sulinet.hu honlapon tesszük közzé.

Díjazás:
A megyei és fővárosi versenyeken minden résztvevő emléklapot, az 1-3. helyezett diákok oklevelet kapnak.

Az országos döntőn a következő jutalmakat osztjuk ki:

 • emléklap és jutalomkönyv minden évfolyamon az 11-20. helyezett diákoknak,
 • oklevél és jutalomkönyv minden évfolyamon az 1-10. helyezett diákoknak

A szervezők elérhetősége:
Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium,
7150 Bonyhád, Kossuth u. 4.
Szervező: Lenczné Vrbovszki Judit,
tel: 74/451-719, fax: 74/550-174,
mobil: 20/824-6965
e-mail: lotzverseny@gmail.com ,
weboldal: http://www.petofi-bhad.sulinet.hu/tantargy/lotzv/lotz.htm