2015.10.28. szerda
Nyomtatás

Országos kép- és tárgytervező, tárgyalkotó verseny

Versenyfelhívás általános és közép- és művészeti iskolás tanulók számára

A verseny célja a vizuális-téri kifejezésben tehetséges és felkészült tanulók képalkotói, forma tervezői, tárgyalkotói és kommunikációs képességének megismerése az általa beküldött pályamunka, és az országos döntőben (versenyen) készített képző- és iparművészeti alkotás bemutatása kapcsán.

 

A 2015/16. évi verseny témaköre: A fejfedő és viselője

A fejfedő, a kalap olyan klasszikus, ugyanakkor modern viselet, amely elárulhatja viselője korát, nemét, foglalkozását, műveltségét, társadalmi rangját, vallási hovatartozását, kifejezheti viselője szépérzékét, kreativitását, személyiségét.

A fejfedő, kalap nemcsak ruházati kiegészítő, divatkellék, hanem kifejező eszköz, nemcsak öltöztet és informál, de hab a tortán, pont az i-n, s felkiáltó jel a mondat végén!

A verseny jellege: Pályázati munkával történő nevezés, gyakorlati versenyfeladat készítés, szóbeli bemutató.

Az elődöntők pályázati, az országos döntő helyszíni gyakorlati verseny, helyszíni verbális bemutatóval.

Korcsoportok:

I. korcsoport:8-9

II. korcsoport:10-12

III. korcsoport:13-14

IV. korcsoport: 15-18,

V. korcsoport: 19-24 év közötti tanulók

(Életkor számításánál a 2016. május 31-én betöltött kort kell figyelembe venni.)

Az első elődöntő témája: A KALAP ÖLTÖZTET!

Az első elődöntő tevékenysége egy olyan kreatív kalap tervezésére irányul, amely megszemélyesít, és öltöztet. A tervezett tárgy lehet bohókás, lehet komoly, egyszerű vagy gazdagon díszített, elegáns vagy praktikus, a lényeg, hogy fejre illeszthető legyen, hogy díszítsen, védjen, egyedivé, személyessé tegyen.

Feladat: Fejfedő, kalap, sapka vagy fejdísz tervezése és elkészítése a versenyző által meghatározott alkalomra, személy részére (pl. férfi, nő, idős, fiatal), vagy egy a tanuló által kitalált korhoz, megálmodott történethez, szituációhoz, képi világhoz.

A portfólióban be kell mutatni a tervezés inspirációs forrásait, koncepcióját, továbbá azt, hogy a kivitelezett tárgy, milyen részekből áll, hogy a tervező milyen alapanyagokat és eszközöket, munkamódszert alkalmazott a kivitelezés során.

A második elődöntő témája:A KALAP VISELŐJÉNEK KARAKTERE, KÖRNYEZETE

A második elődöntő tevékenysége a fejdísz vagy kalap viselőjének (karaktere, környezete) bemutatására irányul.

Feladat:A fejdíszt, kalapot viselő személyiségének, élőterének, vagy tevékenységének írott szöveggel, képi eszközökkel történő pl. életkép jellegű, vagy képregényszerű bemutatása.

A verseny szervezői és a zsűri tagjai arra kíváncsiak, hogy az adott fejfedő viselőjét milyen szituációba, enteriőrbe helyezi a versenyző? 

A portfólióban be kell mutatni, hogy a kivitelezett tárgy (fejfedő, kalap), hogyan illeszkedik viselőjéhez, az adott tárgyi környezethez, élethelyzethez, vagyis azt, hogy az első és a második forduló pályamunkái között milyen kapcsolódások vannak.

Elődöntőkbe beküldött pályamunkák tartalmi és formai követelményei:

A feladatmegoldás dokumentumainak (portfóliójának) beküldése, mely 1-2 oldal terjedelemben tartalmazza:

 • az alkotás célcsoportját
 • a feladat megoldásának inspirációs forrásait (anyag és információgyűjtés)
 • a megoldással kapcsolatos kísérletek leírását
 • a felhasznált anyagok bemutatását
 • a tervezési, tárgykészítési módszer, az anyagformálás és eszközhasználat leírását
 • a jellemrajz, a szituációs és téri környezet megjelenítésének indoklását
 • az elődöntő pályázati anyagához fűzött reflexiót, önértékelést.

A pályamunka beküldésének módja: A portfólió hátoldalán csak a tanuló által választott jeligét, és a tanuló korcsoportját kell feltüntetni.

A küldemény tartalmazza:

 • a pályamunkákat (a tanuló jeligéjével és korcsoportjával)
 • a nevezési lapokat egy lezárt borítékban.

A pályamunkák beküldési határideje:

első elődöntő: 2016. február 20.
második elődöntő:2016. március 30.

A pályamunkák értékelésének szempontjai:

 • az adott tervezett tárgy célcsoportjának helyes megválasztása
 • tervezői ötlet eredetisége
 • a gyűjtőmunka gazdagsága
 • az anyag- vagy formakísérlet kreatív megnyilvánulása
 • a rész megoldások, a munkafolyamatok dokumentációjának gazdagsága
 • a kivitelezett terv, az írásos és képi megjelenítés igényessége
 • a portfólió külső, belső megjelenése, igényessége, értelmezhetősége,
 • a tapasztalatok, tanulságok levonásának, közreadásának módja.

 

A pályázók kiértesítése: A pályamunkák értékelése után a döntőbe jutók névsoráról, a verseny további programjáról a nevező intézmények 2016. április 15-ig kapnak értesítést.

 

A döntő témája: CSOMAGOLÁS ÉS ARCULAT

Feladat: Az elődöntő első fordulójában készített öltözék kiegészítő designjának (reklám, arculat, csomagolás…) megtervezése, kivitelezése. A tervek bemutatása, a termék menedzselése.

A döntő célja:A tanulók egyedi tervezői, alkotói valamint reklámozási, értékesítői képességének fejlesztése, megismerése.

Tervezett létszám: 80 fő

A feladatok megoldására fordítható idő:

A gyakorlati feladat megoldására szánt idő: 3 óra, bemutató a döntős csoportnak összesen: 2 óra

A döntőben készített gyakorlati feladat és a bemutató értékelésének szempontjai:

 • a feladat értelmezése, problémaérzékenység
 • ismeretalkalmazási, élményhasznosítási képesség
 • eredetiség, jó asszociációs készség
 • kockázatvállalás, helyes döntés, autonómia
 • vizuális megjelenítés, vizuális közlés
 • gyakorlati alkalmazhatóság
 • meggyőző erő az elkészült termék bemutatása, elfogadtatása kapcsán

A verseny helyszíne: Badacsonytomaj, Kert út 8. sz.

A döntő időpontja: 2016. május 20.

Résztvevők köre: Általános iskolások, alapfokú- vagy középfokú művészetoktatásban tanulók, középiskolások és szakképzésben részt vevő tanulók.

Díjak: oklevél, könyv- és tárgyjutalom, ingyenes alkotótábori lehetőség

 

A nevezési lapot egy jeligés zárt borítékban a pályamunka dokumentációjával együtt kell megküldeni!

Beküldési határideje (Az első elődöntőre): 2016. február 20.

Cím: Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola

8258 Badacsonytomaj, Kert út 8. sz.