2012.02.01. szerda
Nyomtatás

Kaán Károly XX. Országos Természet- és Környezetismereti verseny

A 2011/2012. tanévre meghirdetésre került a Kaán Károly XX. Országos Természet- és Környezetismereti Verseny 11-12 éves tanulók részére.

A verseny célja:
A különböző iskolatípusban tanuló 11-12 éves gyerekeknek lehetőséget biztosítani környezetük önálló megfigyelésére, a terepmunka gyakorlására, a kutatómódszerek önálló alkalmazására, kiselőadásban mondanivalójuk kifejtésére.

A verseny tartalma:
A 4-5-6. évfolyamon feldolgozott tananyaghoz kapcsolódik. Természetismereti, környezetismereti, biológiai, földrajzi alapismeretek, vizsgálatok, kibővítve a lakóhelyi környezet élővilágának bemutatásával, az ott végzett megfigyelésekkel, a verseny keretében szervezett terepgyakorlat tapasztalataival, a Körös-Maros Nemzeti Park és az Aggteleki Nemzeti Park alapvető ismerete.

A verseny alapirodalma:
A tankönyvjegyzékben található, a természetismeret, a környezetismeret követelményeihez kapcsolódó tartalom,a Kaán Károly élete és munkássága.

Ajánlott irodalomként:
 a TermészetBÚVÁR című lap 2011. 3-4-5-6. és a 2012. 1-2. számaiban lévő poszterek, virágkalendárium, útravaló, a Körös-Maros Nemzeti Park és az Aggteleki Nemzeti Park valamint a megjelölt írások.

A terepmunkához:
Simon-Csapody: Kis növényhatározó,
Simon-Seregélyes: Növényismeret,
Varga Zoltán: Állatismeret elemi fokon történő használata.

A versenyre való felkészítésben segít a versenybizottság által kiadott „Kaán Károly Természet-és Környezetismereti Verseny” című tanári segédanyag (megrendelhető: dr. Krizsán József, 5400 Mezőtúr, Sugár út 10.), valamint Dr. Tardy János: Értékőrző Magyarország könyv és CD kiadvány (TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó,1051 Budapest, Október 6. u. 7.)

A verseny fordulói:
1. Az iskolai-házi versenyek lebonyolításának határideje: 2012. március 01.
A verseny anyagát az intézmény szaktanára állítja össze, amelyhez ajánlást készít a versenybizottság (igényelhető a megyei versenyszervezőktől). A megyei (fővárosi) fordulóba jutott versenyzők adatait (név,iskola, felkészítő tanár, házi verseny résztvevőinek száma) 2012. március 9-ig kell eljuttatni a megyei versenyszervezőkhöz. A megyei szervezők 2012. március 16-ig továbbítják a nevezéseket a versenybizottság titkárának.
A 2000,- Ft nevezési díjat minden évben a megyei Szervezetekhez fizetik be, a megyei szervezetek (19 megye és Budapest) a befizetett összeget a megyei forduló költségeire fordítják. A megyei, fővárosi versenyszervezők a helyi sajátosságok figyelembevételével a megyei versenyt megelőzően régiós, kerületi versenyeket, terepgyakorlatot szervezhetnek.

2. A megyei (fővárosi) fordulók időpontja: 2011. április 13. (péntek) 10 óra
A verseny szakmai anyagait (feladatlapok, javítókulcs) a versenybizottság biztosítja, továbbá a versenyzőnek és felkészítő tanárnak emléklapot ad.

A megyei versenyt lebonyolító intézmények, versenyfelelősök címe, elérhetősége:

Bács-Kiskun megye: Kiskunsági Nemzeti Park,
6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. (Lendvai Mária)

Baranya megye: Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja
7626 Pécs,Egyetem u. 6. (Moharos Ágnes)

Békés megye: TIT Körösök Vidéke Egyesület
5600 Békéscsaba, Damjanich u. 1-3. (Csávás Katalin)

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet
3527 Miskolc, Selyemréti u. 1. (Horváth Gergely)

Budapest: Aqunicum Általános Iskola
1031 Budapest, Arató Emil tér 1. (Baginé Kovács Klára)

Csongrád megye: Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület
6758 Röszke, Juhász Gyula u. 1. (Sára Endréné)

Fejér megye: Közép-Dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet
8002 Székesfehérvár, Piac tér 12-14. II/205.
(Kozmáné Birinyi Ágnes)

Győr-Moson-Sopron megye: Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet
9021 Győr, Árpád u. 32. (Gesztesi Péter)

Hajdú-Bihar megye: Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet,
4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.
(Dr. Szűcsné Galgóczi Edina)

Heves megye: Eszterházy Károly Főiskola, Környezettudományi Tanszék,
3300 Eger, Leányka u. 6-8. (Dr.Kárász Imre)

Jász-Nagykun-Szolnok megye: NEFAG Zrt. Erdei Művelődési Ház, Szolnok,
Kaán Károly út 5. (Horváth Ernő)

Komárom-Esztergom megye: TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete
2800 Tatabánya, Kossuth L. u. 106.(Kovaliczky István)

Nógrád megye: Nógrád Megyei Pedagógiai Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet 3100 Salgótarján,
Ruhagyári út 9. Pf: 175. (Bódis Bertalan)

Pest megye: Szent László Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat
2146 Mogyoród, Gödöllői út 17.(Zelnikné Török Ilona)

Somogy megye: Kaposvári Egyetem, Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézet
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs.út 10. Pf.:136.
(Maárné Dr. Molnár Csilla PhD)

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:
Véghné Csehi Katalin
4355 Nagyecsed, Szatmári u. 7.

Tolna megye: Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza
7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
(Sebestyén Tóth Gabriella)

Vas megye: Nyugat Magyarországi Egyetem-Regionális Ped. Szolg. Kp.
9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
(Bakó Balázs)

Veszprém megye: Közép-Dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet
8200 Veszprém, Vár u. 6. (Szentes Katalin)

Zala megye: Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete,
8901 Zalaegerszeg, Béke Ligeti u 1. Pf.: 40
(Panácz Ágnes).

3. Az országos forduló időpontja: 2012. május 18-19-20.
Helye:
Szolnoki Főiskola, 5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1.
Résztvevők: A megyei döntők korcsoportonkénti legjobb tanulói (megyénként egy - egy fő, Budapestről 3-3 fő).
A döntő írásbeli, szóbeli fordulóból, terepgyakorlatból és laboratóriumi vizsgálatokból áll. A szóbeli fordulón kiselőadás keretében a versenyző öt percben beszámol a lakókörnyezete vagy tágabb környezete (megyéje,régiója) tájváltozásairól, átalakulásáról, például: tájkép, élővilág, őshonos növények és állatok, életmód,foglalkozás, gazdálkodás), illetve a környezetvédelmi hagyományokról, akciókról, megfigyelésekről vagy kutatásokról.
Demonstrációként felhasználható rajz, fotó, diakép, videofilm, számítógépes prezentáció.
A verseny során külön értékelésre kerülnek a kiselőadások és a hozott poszterek.
Az Országos forduló nevezési díja 20000,- Ft, amely részben fedezi a 3 nap ellátását, a szakmai- és szervezési költségeket. A felkészítő tanárok részt vehetnek saját, vagy intézményi térítéssel (tanulónként 1 fővel).

A nevezéseket a versenybizottság titkárának kell elküldeni 2012. április 20-ig.
Levelezési cím: Dr. Krizsán Józsefné 5400 Mezőtúr, Sugár út 10.
E-mail: kaankaroly@freemail.hu

A versenyeredmények közzététele:
2012. május 20-án Mezőtúron a záróünnepségen, valamint a TermészetBÚVÁR 2012/5. számában és a Kaán Károly Természet- és Környezetismereti verseny című tanári segédanyagban, továbbá az Interneten a www.termeszetbuvar.hu, www.kaankaroly.hu honlapokon tekinthetők meg az eredmények.

A verseny díjazása:
Fődíj korcsoportonként: az első 3-3 helyezett Kaán Károly Emlékérmet, TermészetBÚVÁR magazin és Erdészeti Lapok egy éves előfizetést, természetismereti táborozási lehetőséget, tárgy-és könyvjutalmat kap.
További díjak: az elméleti, terep és laborgyakorlaton kiemelkedő eredményt elért versenyzők (korcsoportonként az első 3-3 helyezett), a poszter verseny első 6-6 helyezettje, a kiselőadások első 6-6 helyezettje tárgyjutalomban részesül, az első 20 fő (10 ötödik és 10 hatodik osztályos tanuló) kedvezményes táborozási lehetőséget kap a XII. Kaán Károly természetismereti táborban (Szolnok, Kaán Károly út 5. NEFAG Zrt. Erdei Művelődési Ház).
Minden döntőbe jutó tanuló (44 fő) és felkészítő tanáraik emléklapot kapnak, valamint a kettő vagy több alkalommal visszatérő felkészítő tanárok. A fődíjas tanulók felkészítő tanárai (3-3 fő) Kaán Károly Emlékérmet és tárgyjutalmat kapnak. (A Kaán Károly Emlékérem alkotója: Györfi Sándor Munkácsy és Mednyánszky –díjas szobrászművész.

A versens meghirdetői:
A Vidékfejlesztési Minisztérium fővédnökségével, a Szolnoki Főiskola, a Benkő Gyula Környezet-és Természetvédelmi Oktatóközpont Egyesület (Mezőtúr), és Mezőtúr Város Önkormányzata, a Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola (Mezőtúr), a Mezőtúri Közoktatási és Közgyűjteményi Intézet (Mezőtúr), az Alföldkutatásért Alapítvány (Kisújszállás), a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Mezőtúr), a TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó és a TermészetBÚVÁR Egyesület a Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Versenyért Alapítvány,a Körös-völgyi Természetvédelmi Egyesület (Mezőtúr), az Országos Erdészeti Egyesület, a NEFAG Zrt. (Szolnok).