2015.12.16. szerda
Nyomtatás

Információk a középiskolai Horváth Mihály történelmi versenyről

Hamarosan várható a Horváth Mihály verseny hivatalos versenykiírásának megjelenése. Ezt követően nyílik lehetőség a Tehetségháló honlapján a jelentkezésre. A nevezés tervezett határideje: 2016. január 15.

Az első forduló tervezett időpontja: 2016. január 27-én (szerda)14:30- 15:30 a tanuló iskolájában.

A feladatlapokat elektronikusan juttatjuk el az iskoláknak. Az erre vonatkozó tájékoztatást az iskolák ímélben fogják megkapni. Az első fordulóban 8-10 kérdésből álló feladatlapot töltenek ki a versenyzők, 60 perc áll a rendelkezésükre, és maximum 50 pontot szerezhetnek. A feladatlapokat az iskolák szaktanárai javítják ki, és küldik be a legalább 60 %-ot elért dolgozatokat 2016. február 8-ig a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központba. A beérkezett dolgozatok közül a versenybizottság kiválasztja témánként a legjobb 40 dolgozat íróját, összesen 80 tanulót, akik részt vehetnek a középdöntőben.

Terveink szerint a második fordulóba jutott tanulók névsorát a Tehetséghálón (http://www.tehetseghalo.hu/versenyek/2015-16_tanev) 2016. február 18-án tesszük közzé.

A második forduló időpontja: 2016. március 9. (szerda)15:00-17:00 óráig.
Helyszíne: Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

A második fordulóban 120 percben esszéfeladatot oldanak meg a tanulók, amelyre 50 pont kapható. Az esszéket a versenybizottság értékeli, és az első és második forduló eredménye alapján kategóriánként és témánként a 15 legjobb eredményt elérő tanuló vehet részt a döntőben. A döntőbe jutott tanulók névsora a Budapesti POK oldalán és a Tehetséghálón 2016. április 6-án lesz elérhető.

A harmadik forduló időpontja: 2016. április 23. (szombat) 9:00-16:00 óra

Mindkét kategóriában (gimnázium és szakközépiskola) a következő két témakörből választhatnak a diákok:

1. téma: A Báthoriak kora

A középiskolai tankönyvek témára vonatkozó ismeretei, illetve a szakirodalomban található térképek, képek, ábrák, rajzok is szükségesek.

Pálffy Géza: A 16. század története. Pannonica Kiadó, Budapest, 2000. (101–118. o.)
Ágoston Gábor–Oborni Teréz: A 17. század története. Pannonica Kiadó, Budapest, 2000. (38–49. o.)
Horn Ildikó: A könnyező krokodil. Jagello Anna és Báthory István házassága. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2007. (9–26. o.)
Báthory István emlékezete (szerk. Nagy László) Zrínyi Kiadó, Budapest, 1994., (21–42. o.)
Nagy László: Tündérkert fejedelme, Báthory Gábor. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1988. (151–158. o., 173–178. o.)
Források:
A speyeri egyezmény (szövege): Történelmi Olvasókönyv III. kötet (szerk. Unger Mátyás). Tankönyvkiadó, Budapest, 1974., 248–250. o.
Báthory István levele Mágócsy Gáspárhoz Magyarország helyzetéről: ugyanott, 250–252. o.

2. téma: Közlekedés és hírközlés az ókorban

A középiskolai tankönyvek témára vonatkozó ismeretei, illetve a szakirodalomban található térképek, képek, ábrák, rajzok is szükségesek.

Hétköznapi élet a fáraók korában, Corvina, 158-161. o.
Hétköznapi élet a görög aranykorban, Corvina, 156-163. o.
Hétköznapi élet a római császárok korában, Corvina, 158-161. o.
Az információáramlás szerepe az ókori államokban, http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/eletmodtortenet-oskor-es-okor/allam-az-okori-civilizaciokban/az-informacioaramlas-szerepe-az-okori-allamokban
Michael P. Streck: Utazás az ókori Keleten, Ókor, 2004. 1. szám. http://okorportal.hu/wp-content/uploads/2012/12/2004_1_streck.pdf
Tóth Endre: Római utak Pannóniában, Ókor, 2004. 1. szám. http://okorportal.hu/wp-content/uploads/2012/12/2004_1_toth.pdf
Tóth János Attila: Navigare necesse est! Ókor, 2004. 1. szám. http://okorportal.hu/wp-content/uploads/2012/12/2004_1_tja.pdf
Vilmos László: A hajózás jelentősége az archaikus Görögországban, Ókor, 2004. 1. szám. http://okorportal.hu/wp-content/uploads/2012/12/2004_1_vilmos.pdf