2015.10.29. csütörtök
Nyomtatás

Horváth Mihály történelmi tanulmányi verseny

2015/2016. tanév

Hamarosan megjelenik a Horváth Mihály történelmi tanulmányi verseny versenykiírása. Az egyes fordulók tervezett időpontja a korábbi gyakorlatot követi. A középiskolák 9-10-11. évfolyamos diákjai két kategóriában (gimnázium, szakközépiskola) versenyezhetnek.

1. témakör Közlekedés és hírközlés az ókorban és a középkorban

Ürögdi György: Róma kenyere, Róma aranya. Gondolat, Budapest, 1969, 144-155. o.

Hétköznapi élet a fáraók korában. Corvina, 158-161. o.

Hétköznapi élet a görög aranykorban. Corvina, 156-163. o.

Hétköznapi élet a római császárok korában. Corvina, 158-161. o.

Michel Mollat du Jourdin: Európa és a tenger, Atlantisz, 56-58. o., 79-84. o., 211-212. o., 217-232. o.

Henri Pirenne: A középkori gazdaság és társadalom története, Gondolat, 1983. 150-155. o.

Az információáramlás szerepe az ókori államokban. http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/eletmodtortenet-oskor-es-okor/allam-az-okori-civilizaciokban/az-informacioaramlas-szerepe-az-okori-allamokban

A közlekedés fejlődésének történeti áttekintése. In: Közlekedéstan. 10. fejezet: 10.1, 10.2. http://ko.sze.hu/catdoc/list/cat/7086/id/7096/m/4974

Michael P. Streck: Utazás az ókori Keleten. Ókor. 2004. 1. szám. http://okorportal.hu/wp-content/uploads/2012/12/2004_1_streck.pdf

Tóth Endre: Római utak Pannóniában. Ókor. 2004. 1. szám. http://okorportal.hu/wp-content/uploads/2012/12/2004_1_toth.pdf

Tóth János Attila: Navigare necesse est! Ókor. 2004. 1. szám. http://okorportal.hu/wp-content/uploads/2012/12/2004_1_tja.pdf

Vilmos László: A hajózás jelentősége az archaikus Görögországban. Ókor. 2004. 1. szám. http://okorportal.hu/wp-content/uploads/2012/12/2004_1_vilmos.pdf

Vajda Endre: A postaintézmény kialakulása és fejlődése a világtörténet tükrében. In: A posta története Magyarországon. 125-139. o. Letölthető innen: http://www.mafitt.hu/fooldal/index.html Közvetlen link: www.mafitt.hu/projects/monograph/MBM-I_123-216.docx

2. témakör A Báthoriak kora

A középiskolai tankönyvek témára vonatkozó ismeretei, illetve a szakirodalomban található térképek, képek, ábrák, rajzok is szükségesek.

Pálffy Géza: A 16. század története. Pannonica Kiadó, Budapest, 2000. (101–118. o.)

Ágoston Gábor–Oborni Teréz: A 17. század története. Pannonica Kiadó, Budapest, 2000. (38–49. o.)

Oborni Teréz: Erdély fejedelmei, Pannonica Kiadó, Budapest, 2002,

Báthory István 27-45. o.; Báthory Zsigmond 46-60. o.; Báthory Gábor 86-94. o.

Horn Ildikó: A könnyező krokodil. Jagello Anna és Báthory István házassága. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2007. (9–26. o.)

Báthory István emlékezete (szerk. Nagy László) Zrínyi Kiadó, Budapest, 1994. (21–42. o.)

Nagy László: Tündérkert fejedelme, Báthory Gábor. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1988. (151–158. o., 173–178. o.)

Források:

A speyeri egyezmény (szövege): Történelmi Olvasókönyv III. kötet (szerk. Unger Mátyás). Tankönyvkiadó, Budapest, 1974., 248–250. o.

Báthory István levele Mágócsy Gáspárhoz Magyarország helyzetéről: ugyanott, 250–252. o.