2011.11.03. csütörtök
Nyomtatás

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny

A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium ez évben is meghirdeti az
Országos Lotz János szövegértési és helyesírási versenyt.

A verseny célja:

  • a magyar nyelv ápolása,
  • a szövegértés mint kulcskompetencia fejlesztése,
  • a helyesírás alaposabb elmélyítése,
  • a tanulók nyelvi érzékenységének fokozása,

Dr. Lotz János (1913-1973) világhírű nyelvészprofesszor, az MTA tiszteletbeli tagja, a George Washington Díj kitüntetettje életének és munkásságának széles körben való megismertetése a tollbamondások és szövegértési feladatok segítségével.

A verseny meghirdetője gondot fordít a pedagógusok szakmai továbbképzésére, a döntőn a gyakorlatban is jól használható elméleti-módszertani előadásokat szerveznek.

A versenyen az általános iskolák és középiskolák 7-8. évfolyamos diákjai vehetnek részt.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
I. korcsoport: 7. osztályos általános iskolai vagy gimnáziumi tanulók
II. korcsoport: 8. osztályos általános iskolai vagy gimnáziumi tanulók

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
Jelentkezhet minden tanuló, aki a fenti korcsoportban tanul.

A versenyen való részvétel kizáró okai:
ha a tanuló a versenyfeladatok megoldását nem a megadott helyszínen és időpontban végzi

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom:
A helyesírás és szövegértés anyaga a NAT évfolyamonként meghatározott követelményeire épül. A felkészüléshez A magyar helyesírás szabályai 11. kiadását (Akadémiai Kiadó) ajánljuk.

A NEVEZÉS MÓDJA, HATÁRIDEJE

Az iskolák 2011. november 20-ig jelezzék nevezési szándékukat a lotzverseny@gmail.com e-mail címen.

Nevezési díj: nincs
Egyes megyékben a megyei fordulóra szervezési díjat kérhetnek.

FORDULÓK (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése)

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:

Az első forduló: 2011. december 8. (csütörtök) 14.00 – 15.30 óráig.

A forduló anyagát a jelentkező iskolák elektronikus úton (e-mailben) az országos szervezőktől kapják meg. A helyi szervezők az utasításoknak megfelelően gondoskodnak a feladatlapok sokszorosításáról. A tanulók saját iskolájukban, országosan azonos időpontban oldják meg a versenyfeladatokat. Megoldási idő: 90 perc

A feladatsort központi javítókulcs és pontozási útmutató alapján a szaktanár javítja. A megadott ponthatárt elért tanulók munkáit a tanuló nevezési lapjával együtt az iskola igazgatója postázza az országos szervezőkhöz 2011. december 15-ig, akik a feladatok felüljavítása és az elért pontszámok összesítése után korcsoportonként a legeredményesebb 15-20 versenyzőt hívják meg a megyei fordulóra.

Az országos szervezők 2012. január 16-ig értesítik a megyei fordulóba jutott versenyzők iskoláit és diákjait.

A verseny fordulóiban a tanulók írásbeli feladatokat oldanak meg (tollbamondás, szövegértési teszt, helyesírási feladatok). Az egyes fordulók feladatai 10-12 változatos feladattípust tartalmaznak, melyeket a korosztály iskolarendszerű oktatásához igazítunk. A szövegértési feladatok és tollbamondások szövegei Lotz János életéhez és munkásságához kapcsolódnak.

Második, megyei / fővárosi írásbeli forduló: 2012. február 9. (csütörtök) 14.00 – 15.30-ig.
Helye: az országos szervezők által meghatározott helyszín.

A megyei forduló lebonyolításáról a versenyben közreműködő iskolák a szervező intézmény útmutatása alapján gondoskodnak. Megoldási idő: 90 perc. A forduló feladatlapjait javítás nélkül a szervező iskola igazgatója az országos szervezőknek ajánlott küldeményként adja fel a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium címére legkésőbb 2012. február 10-én. Az országos döntőbe a verseny második (megyei/fővárosi) fordulójában elért pontszámok összesítése alapján országosan évfolyamonként a legeredményesebb 15-20 tanulót a szervező intézmény, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium hívja be. Az érintett iskolák értesítésének határideje: 2012. február 29.

Harmadik, országos döntő: 2012. március 23-24. (péntek-szombat)
Helyszín: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, 7150 Bonyhád, Kossuth u. 4.

A döntőn való részvétel ingyenes, a versenyzők valamint a kísérő tanárok költségei (étkezési, szállás, úti) a résztvevő iskolákat terhelik, ennek összege 4.500 Ft/fő.

A döntőn a pedagógusok szakmai továbbképzése keretében a gyakorlatban is jól használható elméleti-módszertani előadásokat szervez a verseny kiírója.

Az eredmények közzétételének módja:

A válogatóversenyek eredményét a szervező intézmények saját honlapjukon,
az országos döntő eredményét a www.lotzjanos.eoldal.hu honlapon teszik közzé.

Díjazás

A 2. (megyei és fővárosi) fordulóban minden résztvevő emléklapot, az 1-3. helyezett  oklevelet kap.

Az országos döntőn:

  • minden évfolyamon az 11-20. helyezett diákok emléklapot és jutalomkönyvet,
  • minden évfolyamon az 1-10. helyezett diákok, valamint felkészítő tanáraik oklevelet és jutalomkönyvet

kapnak.

A szervezők elérhetősége

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, 7150 Bonyhád, Kossuth u. 4.

A verseny szervezője és szakmai vezetője:

Lenczné Vrbovszki Judit, tehetségfejlesztési szaktanácsadó

tel: 74/451-719,
fax: 74/550-174,
mobil: 20/824-6965
e-mail: lotzverseny@gmail.com , weboldal: http://www.lotzjanos.eoldal.hu/

 

Kapcsolódó anyagok

Jelentkezési lap (30KB)