2012.03.07. szerda
Nyomtatás

HA-TUD-MA Használható tudás matematikából

A verseny címe: HA-TUD-MA (Használható tudás matematikából)

A verseny meghirdetője: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola és Óvoda

A verseny célja:
A tanulók korosztályának megfelelő szinten elkezdeni azt a folyamatot, melynek eredménye a matematika szerepének megértése és alkalmazása a természettudományokban és a mindennapi életben.
Példát mutatni arra, hogy a különböző tantárgyakban hogyan jelennek meg a természeti és társadalmi jelenségekhez illeszkedő logikai-matematikai modellek, gondolkodásmódok. Lehetőséget adni ezen modellek gyakorlati alkalmazásának eldöntését segítő expresszív és innovatív kreativitás fejlesztésére. 

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 7. évfolyam, 8. évfolyam
A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: A versenyre az intézmények 7. és 8. osztályos tanulói 2 fős csapatokban nevezhetnek. Egy iskolából tetszőleges számú csapat/versenyző indulhat.
A jelentkezés és a részvétel feltételei: A határidőre beküldött nevezés.
A jelentkezés határideje: 2012. március 14. (az e-mail elküldésének időpontja számít).
Jelentkezni lehet az iskola@vargatamas.hodtav.hu e-mail címen az intézmény honlapján közzétett nevezési lap visszaküldésével.
A versenyen való részvétel kizáró okai: A versenyszabályzat megszegése. A versenyszabályzatot az intézmény honlapján lehet megtekinteni.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom: A NAT alábbi műveltségterületeihez kapcsolódó logikai-matematikai feladatok megoldása 7. és 8. évfolyamon: Matematika, Ember és természet, Földünk-környezetünk, Művészetek, Életvitel és gyakorlat.
A felsorolt műveltségterületekhez kapcsolódó tantárgyak tankönyveiben megtalálható ismeretanyag kreatív feldolgozása.
A 8.-os pályamunka elkészítéséhez segítséget nyújthat a www.spidron.hu internetes oldal, és más, a témával foglalkozó oldalak.

A nevezés módja, határideje : A nevezés az iskola@vargatamas.hodtav.hu e-mail címen az intézmény honlapján közzétett nevezési lap visszaküldésével történik.
A nevezés határideje: 2012. március 14.( az e-mail elküldésének időpontja számít).
A versenyző (vagy intézménye) által fizetett díjak

A versenyre való jelentkezéskor fizetendő nevezési díj:  nincs
Fizetendő díj a megyei/területi fordulón való részvétel esetében:  nincs

Fordulók
Az I. forduló két részből áll.
I.1. A szervezők által kiadott pályamunka elkészítése, és az arról készült dokumentáció eljuttatása a szervező intézménybe a megadott határidőig.

Pályamunka

 

7. évfolyam: Szabályos sokszöglapokból készített alkotások- nem feltétlenül mértani testek. Lehetnek szabadon értelmezhető művészi alkotások is. 

 

8. évfolyam: Spidronokból álló felületek vagy testek felhasználásával készült alkotások.

A pályamunkákkal kapcsolatos dokumentációt egy példányban elektronikus adathordozón kell megküldeni a szervező intézmény címére: Varga Tamás Általános Iskola és Óvoda, 6800 Hódmezővásárhely, Holló u. 36. 

Határidő: 2012. április 15.

I.2. A meghatározott 120 perces időtartam alatt a megadott E-learning felületen található feladatsor megoldása a csapatok/versenyzők iskolájában.

A feladatmegoldás napja, időtartama: 2012. április 20. 14.00-16.30 között 120 percig 

A feladatsorok kizárólag a megadott napon és időintervallumban érhetők el a http://moodle.varga.hiszk.hu/ internetes felületen. A belépéssel kapcsolatos egyéb tudnivalókról a benevezett csapatokat/versenyzőket a nevezést követő két héten belül e-mailben tájékoztatják.

A II. forduló három részből áll, a szervező intézményben kerül megrendezésre.
II.1. A szervező iskolában E-learning felületen 60 perces feladatsor megoldása.
II.2. Fizikai kísérlet: mérés, adatrendszerezés, szemléltetés végzése 60 percben.
II.3. A beadott pályamunkák felhasználásával készült kiállítás megtekintése, véleményezése.

A verseny napja és helye: 2012. május 26. szombat 10-16 óráig
Varga Tamás Általános Iskola és Óvoda, 6800 Hódmezővásárhely, Holló u. 36.
Amennyiben a verseny előtti vagy utáni éjszakát Hódmezővásárhelyen kívánják tölteni a csapattagok és kísérőik, a szálláskeresésben a szervezők segítséget nyújtanak.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból: A második fordulóba minden korcsoportból a 10 legmagasabb pontszámot elérő csapat juthat tovább. A továbbjutókat e-mailen, illetve a honlapon http://vargatamas.hodtav.hu értesítik.

Az eredmények közzétételének módja: Minden, a versennyel kapcsolatos információ, így az eredmények is megtekinthetőek lesznek a szervező intézmény honlapján 

Díjazás: A díjazás a két fordulóban nyújtott teljesítmény összesítése alapján történik. A pályamunkák be nem nyújtása nem kizáró ok, de ennek kihagyása lényeges pontveszteséggel jár. 

A második fordulóba be nem jutottak a részvételt igazoló emléklapot kapnak. 

A második fordulóba jutott csapatok mindegyike oklevelet kap, korcsoportonként az első három helyezett tárgyjutalomban részesül.

A szervezők elérhetősége:
Törökné Szabó Éva  -  Szűcs Mária Zsuzsanna
Varga Tamás Általános Iskola és Óvoda
6800 Hódmezővásárhely, Holló u. 36.
iskola@vargatamas.hodtav.hu
http://vargatamas.hodtav.hu
tel., fax: 62/245-877