2011.06.20. hétfő
Nyomtatás

Két iskolával bővült tehetséggondozó hálózatunk

Az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola, a Dr. Török Béla Általános Iskola és az MFPI együttműködése

2010. szeptember 28-án ünnepélyes keretek között a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézettel szoros együttműködésben megkezdte közös TÁMOP-3.4.3-08/1-2009-0027 „Iskolai tehetséggondozás” pályázati programjának megvalósítását az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola és a Dr. Török Béla Általános Iskola.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A megnyitón köszöntőt mondott Kőnig Sándor, az Egressy Gábor KMSZKI igazgatója. A bevezető előadást Kiss Csaba a Fővárosi Önkormányzat Közoktatási Alosztály vezetője tartotta kiemelve a tehetségek felkutatásának és fejlesztésének fontosságát. Herczeg Zoltán 10.E osztályos tanuló szavalata színesítette a programot. Szalayné Kelemen Ildikó, az Egressy Gábor KMSZKI igazgatóhelyettese bemutatta az induló projekt céljait és tartalmát, majd  Dr. Váry Ágnes a Dr. Török Béla Általános Iskola igazgatóhelyettese tartott előadást a nagyothalló tehetségek tehetséggondozásának sajátosságairól.  Bondzsér Zita a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet munkatársa bemutatta a programot megvalósító iskolák és a velük együttműködő MFPI helyét és szerepét a Tehetségpontok hálózatában, valamint a Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Programot.

A program célja az iskolai tehetséggondozás módszertani megújítása. Szeptemberben a két intézmény 28 pedagógusa vett részt az MFPI által szervezett módszertani továbbképzésen. 18 fiatal tehetség egyéni tehetséggondozása kezdődött meg. A két iskola összesen 5 tehetségkutató versenyt hirdetett meg a program keretében. A résztvevő szaktanárok munkacsoportokban és esetmegbeszélő csoportokban osztják meg egymással tapasztalataikat, majd 10 órás továbbképzések keretében adják tovább az iskola többi pedagógusának. A két iskola a program során a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai támogatásával bekapcsolódik a tehetségpontok országos hálózatába is.

Az iskolai tehetséggondozásban részt vevő pedagógusok tapasztalataikat, a projekt során készített oktatási anyagaikat a program webhelyén (www.tehetseggondozas.hu) teszik közzé. A honlapon 2011 júniusára várhatóan 3 600 db tehetséggondozásra, ismeretellenőrzésre, tanórai keretek között a differenciált oktatás feltételeinek megteremtésére használható feladat válik elérhetővé részben programozott, részben pedig nyomtatható PDF dokumentumok formájában. A programozott feladatgyűjtemény keretrendszere a két iskola egy korábbi, az Oktatásért Közalapítvány támogatásával megvalósult „Informatika tananyag” című pályázati programja keretében készült. Az előző tanévben közzétett Informatika Tananyag mára sok hazai és több határon túli általános és középiskolában segíti a számítástechnika tanárok munkáját. A készülő feladatgyűjtemény a két iskolában oktatott szinte valamennyi tantárgyhoz tartalmaz majd feladatot, célcsoportja pedig az 1.-12. évfolyamos tanulók népes tábora.

A két iskola immár hagyományosnak mondható együttműködésének elsődleges célja a sajátos nevelési igényű (SNI), ezen belül elsősorban a hallássérült tanulók igényeihez igazodó oktatási módszerek fejlesztése, tananyagok készítése. A pályázat megvalósítása során a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége képviselői véleményükkel, javaslataikkal segítik a munkát.

A kiemelt célok között szerepel a fenntartható környezet problémáinak tudatosítása, a természet szeretetének elmélyítése, amelynek napjainkban sajnos különös jelentősége van. A tehetséggondozásban résztvevő pedagógusok az egyéni fejlesztési programok során, a pályázat keretei között meghirdetett tehetségkutató versenyek szervezésénél és lebonyolításánál  törekszenek arra, hogy a jövő nemzedéke számára fontos legyen a Föld élővilága állapotának megőrzése. A projekt során az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola egy környezetvédelemi projektnapot szervez, amelyen valamennyi egressys diák egy saját mű megalkotása kapcsán ismerkedhet a fenntartható környezet témakörének egy-egy területével.