2011.06.20. hétfő
Nyomtatás

Hálózati tanulásért díjat nyert a Fülemüle!

Az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola által képviselt Fülemüle hálózat bekerült a Tempus Közalapítvány által támogatott első három díjazott közé a 2010 őszén meghirdetett Hálózati tanulásért díj elbírálásánál.

 A Fülemüle hálózat további tagjai:

 • Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon,
 • Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet,
 • Hallássérültek Iskoláinak Országos Egyesülete,
 • Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége.

Mindenkit szeretettel várunk a Hálózatok az oktatásért konferencia keretében szervezett díjkiosztóra 2010. december 9-én. További részletek a Tempus Közalapítvány honlapján.

A Fülemüle hálózatban együttműködő intézmények és szervezetek egyik közös célja a hallássérült fiatalok integrált oktatását megkönnyítő alternatív pedagógiai módszerek fejlesztése, kipróbálása és közzététele.

A közös munka eredményei mindenki számára szabadon hozzáférhetőek az interneten a http://informatika.gtportal.eu/ és a http://www.tehetseggondozas.hu/ címeken.

Programunk nyitott. Kiemelt célunk, hogy minél több pedagógust bevonjunk a közös gondolkodásba, és minél többen élvezhessék annak eredményeit.

Szerkesztőink várják a fenti honlapokkal kapcsolatban a pedagógusok, szakértők véleményeit és jobbító szándékú javaslatait az informatika@gtportal.eu és az info@tehetseggondozas.hu e-mail címekre. Tehetséggondozáshoz készülő oldalunk feltöltés alatt áll, de már most 12 db játékos és számtalan programozott és nyomtatató feladattal várja az érdeklődőket. 2011 tavaszára 3600 feladatot töltünk fel a honlapra az általános és középiskolás tanulók tehetséggondozásához.

A hallássérülésnek különböző fokozatai vannak, az enyhe foktól a siketségig, és sok esetben más, társuló zavarok, fogyatékosságok is megjelennek. A program célcsoportja így elég sokszínű. Az elkészült anyagokat használhatják ép, hallássérült és társuló fogyatékossággal élő gyermekek vagy felnőttek is.

Eddigi közös munkánk egyik legfontosabb tapasztalata, hogy a hallássérült tanulók számára készített (a középiskolában megszokottnál egyszerűbben, szemléletesebben fogalmazott és képekkel gazdagon szemléltetett) tananyagok eredményesen használhatók ép tanulók oktatására. Fordítva viszont ez nem igaz.

Az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola és a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet segítségével bekapcsolódott a tehetségpontok hálózatába, és megindult a tehetségponttá válás útján. Ennek megfelelően kiemelten kezelik a tehetségazonosítással,  tehetséggondozással, tehetség-tanácsadással kapcsolatos feladataikat.

A díjjal nyert támogatást egy országos informatikai pályázat megszervezésére, ezen belül pedig a jó helyezést elérő tehetséges fiatalok díjazására kívánjuk felhasználni. A díjkiosztó 2011. március 31-én lesz, a Magyar Géniusz Projektiroda támogatásával szervezett Géniusz Tehetségnapon a Dr. Török Béla Általános Iskola színháztermében.

Partnerek és szerepük a Fülemüle hálózat munkájában

Az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola szerepe a hálózat munkájában

A iskolában nagy hagyományai vannak az oktatási, nevelési munka megkönnyítését, hatékonyabbá tételét célzó módszertani kísérletek új módszerek kidolgozásának, illetve adaptálásának.

A számítógéppel támogatott oktatással kapcsolatos kísérletek 1996-ban kezdődtek az iskolában a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány (KOMA) támogatásával. Ennek keretében Somló Katalin és Gál Tamás kutatást végeztek iskolánkban „A számítógép szerepe a modern nyelvoktatásban” címen (kód:1241). Munkájukat a pályázati program lezárását, a kutatási jelentés leadását követően is folytatták, és az általuk elkészített multimédia nyelvoktató CD-ROM 2000-ben jelent meg az Akadémiai Kiadó Rt. gondozásában „Startbahn” címen (ISBN13: 9789630576536).

A KOMA pályázat tapasztalatira építve több  digitális tananyag is készült az iskolában:

1998. „MutiMikro” multimédia CD-ROM (Nyitott Szakképzésért Közalapítvány támogatásával)

2000. „IntelÉpfel” multimédia CD-ROM (Nyitott Szakképzésért Közalapítvány támogatásával)

2001. „MutiEltech” német nyelvű multimédia CD-ROM  (Fővárosi Közoktatás- fejlesztési Közalapítvány támogatásával)

2002. „DigitEl” multimédia tananyag forgatókönyve  (Apertus Közalapítvány támogatásával)

2004. „InterEltech” multimédia tananyag forgatókönyve  (Apertus Közalapítvány támogatásával)

A Fülemüle hálózat munkájában az iskola pedagógusai:

 • a módszerek, tananyagok fejlesztésében,

 • az elektronikus közzétételben (honlap készítése, feltöltése),

 • a módszerek, tananyagok kipróbálásában,

 • a partnerekkel történő tapasztalatcserében,

 • a kapcsolódó rendezvények szervezésében, lebonyolításában,

 • a kapcsolódó pályázatok elkészítésében (az anyagi források megteremtése érdekében),

 • versenyek szervezésében,

 • a kapcsolatépítésben vesznek részt.

A Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon szerepe

A Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai  Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon nagyothallókat oktató, nevelő integrált intézmény, amely különböző fokban hallássérült, valamint tanulásban akadályozott hallássérült gyermekek óvodai, általános iskolai, speciális szakiskolai oktatását, diákotthoni  ellátását, és átmeneti, vagy tartós nevelésre utalt hallássérült gyermekek gyermekotthoni nevelését vállalja fel. A Módszertani Intézmény a többfunkciós intézményrendszer részeként működik, egyre bővülő szakszolgáltatást nyújt a többségi óvodákban nevelkedő, az  általános iskolákban integráltan tanuló hallássérült gyermekeknek és a  középiskolában tanuló fiataloknak.

Az intézmény tagintézményeinek fontos feladata  a hallássérült gyermekek oktatásához, neveléséhez használható módszerek kidolgozása, adaptálása, és a többségi iskolák pedagógusai számára történő továbbadása.

A Fülemüle hálózat munkájában az iskola pedagógusai:

 • a módszerek, tananyagok fejlesztésében,

 • a módszerek, tananyagok kipróbálásában,

 • a partnerekkel történő tapasztalatcserében,

 • a kapcsolódó rendezvények szervezésében, lebonyolításában,

 • versenyek szervezésében,

 • a kapcsolódó pályázatok elkészítésében (az anyagi források megteremtése érdekében),

 • a kapcsolatépítésben vesznek részt.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szerepe

A Mérei Ferenc Pedagógiai Intézet olyan komplex pedagógiai szolgáltatásokat kínál a közoktatás fővárosi szereplőinek - iskolaigazgatóknak, tanároknak, diákoknak és szülőknek -, melyekkel megkönnyíti és eredményesebbé teszi az iskola világában folytatott tevékenységüket.

Az MFPI a szakmai közvetítő, a tanácsadó szerepét látja el az iskolák és a fenntartó Fővárosi Önkormányzat között. Ebből a sajátos pozíciójából eredően, folyamatosan naprakész információkkal tudja segíteni mind a pedagógusokat, mind a fenntartót. Szakértői szoros kapcsolatot ápolnak az Oktatási és Kulturális Minisztérium háttérintézményeivel, szaktanácsadói rendszeresen tanórákat látogatnak, pszichológusai diákokat és szülőket fogadnak az intézetben, így munkatársai a közoktatás teljes keresztmetszetével napi szinten érintkeznek.

Az intézet a tanulók számára budapesti és országos tanulmányi versenyeket szervez,  a pedagógusok számára továbbképzéseket, térítésmentes műhelyfoglalkozásokat, szakmai konferenciákat, szaktanácsadói, szakértői konzultáció biztosít.

A Fülemüle hálózat munkájában az intézet munkatársai, szakértői:

 • a módszerek, tananyagok értékelésében (véleményükkel, javaslataikkal segítve a munkát),

 • a partnerekkel történő tapasztalatcserében,

 • a kapcsolódó rendezvények szervezésében, lebonyolításában,

 • versenyek szervezésében,

 • a kapcsolódó pályázatok elkészítésében (az anyagi források megteremtése érdekében),

 • a kapcsolatépítésben vesznek részt.

A Hallássérültek Iskoláinak Országos Egyesülete

Az 1994-ben alakult Hallássérültek Iskoláinak Országos Egyesülete látja el valamennyi speciális intézmény szakmai tevékenységének koordinálását és képviseletét, érdekvédelmét – tanulók, szülők, pedagógusok vonatkozásában is.

Alapító Okiratában vállalta, és gyakorlatában végzi is mindazon programok szervezését, támogatását, melyek kapcsolódnak a hallássérült gyermekek oktatásához-neveléséhez, gyógypedagógusok továbbképzéséhez, szakmai rendezvényekhez. A cél érdekében az intézményekben működő szülői szervezetek is részt vesznek az Iskolaegyesület munkájában.

A Fülemüle hálózat munkájában az egyesület tagiskoláinak pedagógusai és vezetői:

 • a módszerek, tananyagok értékelésében (véleményükkel, javaslataikkal segítve a munkát),

 • a partnerekkel történő tapasztalatcserében,

 • a kapcsolódó rendezvényeken,

 • versenyek szervezésében,

 • a kapcsolatépítésben vesznek részt.

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége  - röviden SINOSZ - kiemelkedően közhasznú társadalmi, érdekvédelmi szervezet.

A szervezet küldetése

A Magyarországon élő siketek és nagyothallók társadalmi elfogadásának ösztönzése, életminőségük javulása érdekében szükséges döntések szorgalmazása, az önálló életvitelhez szükséges feltételek megteremtésének támogatása, a vizuális kultúrára épülő siket közösség összetartozásának erősítése, a jelnyelvben rejlő kulturális értékek megőrzése és annak közvetítése a külvilág felé.

A Fülemüle hálózat munkájában az intézet munkatársai:

 • a siketek és nagyothallók érdekeit képviselik,

 • véleményükkel, javaslataikkal segítik a munkát,

 • részt vesznek a kapcsolódó rendezvényeken,

 • támogatják a kapcsolódó pályázatok elkészítését

 • és a kapcsolatépítésben vesznek részt.

   


  http://informatika.gtportal.eu/ elkészítését az Oktatásért Közalapítvány támogatta



  A http://www.tehetseggondozas.hu/ projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap  társfinanszírozásával valósul meg.


  A program keretében tervezett országos informatika verseny eredményhirdetésére a. MagyarGéniusz Projektiroda támogatásával szervezett Géniusz Tehetségnapon kerül sor.