2011.11.28. hétfő
Nyomtatás

Öveges József Országos Fizikaverseny 2011/2012. tanév

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat a 2011/2012. tanévben is megrendezi az Öveges József Fizikaversenyt.

A verseny célja: tehetségnevelés (problémamegoldó, megfigyelő, kísérletező, szövegértési, lényeglátó képességek fejlesztése, stb.).

A verseny hivatalos nyelve: magyar

A verseny kategóriái: általános és középiskolai (csak a döntőn, az értékelésnél)

A jelentkezés és a részvétel feltételei: részt vehet minden, legfeljebb 8. osztályos tanuló.

A versenyen való részvétel kizáró okai: meg nem engedett eszközök h asználata, a felügyelő tanár utasításainak figyelmen kívül hagyása, a verseny helyszínének elhagyása.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
A magyarországi 7. és 8. évfolyam fizika kerettantervi tananyaga. A versenyre való felkészüléshez felhasználható bármely Magyarországon forgalomban levő fizikatankönyv és ismeretterjesztő könyv.

A fizikatörténeti feladat feltételezi Mikola Sándor életútjának, munkásságának ismeretét.

A felkészüléshez javasolt irodalom: Internet (pl. Google-ről a következők):
1. Mikola Sándor – Wikipédia (a tartalomjegyzékben 1-5-ig megjelölt rész).
2. Mikola Sándor – Sulinet
3. História – Tudósnaptár – Mikola Sándor
4. Mikola Sándor (Híres Magyarok. Meghatározás)
5. Mikola Sándor
6. Mikola Sándor –  Személyek – Enciklopédia
7. Jeles Napok – Mikola Sándor születésnapja 1871.
8. Many Eyes: Mikola Sándor rövid életrajza
9. A történeti Kepler vonatkozásával az Ember tragédiája című cikk I. fejezete
10. Mikola-cső

Nevezési díj: Magyarországi versenyzőknek 1000 Ft/ tanuló.
A nevezési díjat részben vagy egészben átvállalhatja az iskola, alapítvány vagy bármely más szervezet, illetve magánszemély.
A nevezési díj feladásához november 28-tól csekk igényelhető, vagy utaláshoz számla kérhető (a honlapon történt regisztrációnál megadott névre és címre) az ELFT Titkárságán (06 1 2018682, elft@elft.hu).
A befizetést igazoló dokumentumot elektronikusan kell feltölteni a nevezési honlapon, az iskola adatainál, a nevezési határidő végéig. (Bármilyen elektronikus formátum elfogadott, pl.: jpg, png, pdf.)

A határon túli magyar anyanyelvű tanulók versenyeztetése az előző évekhez hasonlóan történik.

A nevezés módja:
Ettől a tanévtől csak a www.ovegesverseny.samfules.hu honlapon keresztüli online nevezést fogadják el.

A nevezés határideje: 2011. december 15., ezt követően a nevezési felület nem működik. (Csak az utalás igazolása lehet a határidő után.)
A nevezés elfogadásáról a honlapon és e-mailben értesítést küldenek. Feltétele a határidőre nevezés, majd a fizetés igazolása.

1. (iskolai) forduló: 2012. február 7. (kedd) 14.00-16.00
Az 1. fordulóban számolásos feladatokat és tesztfeladatokat kell megoldaniuk a tanulóknak (elektromosság a kapcsolásokkal bezárólag).
A feladatlapokat a verseny napján, 12.00 órától lehet letölteni a www.ovegesverseny.samfules.hu honlapról. A feladatok szükséges számban való sokszorosítása az iskolákban történik.
A javítási útmutató 2012. február 7-én 16.00 órától tölthető le a fenti honlapról.
A feladatok javítása helyben történik, a megírt dolgozatokat nem kell beküldeni, de meg kell őrizni a tanév végéig.
A tanulók által elért pontszámokat a http://www.ovegesverseny.samfules.hu honlap megfelelő részébe kell beírni, legkésőbb 2012. február 18-ig.
A statisztikai felületre feltöltött versenyzők száma nem lehet több a benevezett tanulók számánál!
Akik a megadott határidőig nem töltik ki a statisztikai lapot, a további versenyből kizárják magukat (a rendszer nem enged belépést az adott menüpontba).
A 2. fordulóba bekerültek nevét (a benevezettek kb. 35%-át), a forduló időpontját, helyszínét a honlapokon teszik közzé 2012. március 1-jéig.

2. (megyei/fővárosi) forduló: 2012. április 17. (kedd) 14.00 – 16.00
A 2. fordulóban számolásos-, teszt- és fizikatörténeti (Mikola Sándor élete és munkássága) feladatokat kell megoldaniuk a tanulóknak.
A feladatsor zárt borítékban érkezik a megyei (budapesti) versenyt rendező iskolákhoz 2012. április 10-éig.
A dolgozatokat legkésőbb másnap, április 18-án, szerdán kell postára adni Szénási Istvánné titkár (Újbudai Pedagógiai Intézet, 1117 Budapest Erőmű u 4.) címére.

3. forduló (országos döntő): 2012. május 18-20.
Helyszín: Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium.
A döntőben a versenyzőknek számolással megoldható feladatok mellett számolást nem igénylő, fizikai összefüggéseket megállapító (teszt típusú) „gondolkodtató” feladatokat kell megoldaniuk. Önállóan kell elvégezniük és értékelniük egy mérőkísérletet, fizikatörténeti (Mikola Sándor élete és munkássága) kérdésekre kell válaszolniuk, továbbá egy bemutatott fizikai jelenségre kell magyarázatot adniuk.
A döntőbe kerültek nevét a honlapokon teszik közzé 2012. május 6-áig.
(Onnan lesz letölthető a döntőbe jutott versenyző adatlapja. Ennek visszaérkezése után visszaigazolásként küldik a döntő programját, valamint a kísérő szállás és étkezés megrendelőjét.)
A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból:
A II. fordulóba az online kitöltött statisztikai lapon szereplő legjobbak közül az összes benevezett kb. 35%-a kap meghívást.
A III. fordulóban a legjobb, várhatóan 70 versenyző vesz részt (általános és középiskolás tanuló azonos arányban jut a döntőbe).

Az eredmények közzétételének módja:

Az egyes fordulók és a döntő eredményeit a http://www.ovegesverseny.samfules.hu , a www.kfki.hu/elftaisk honlap, és a www.fizika.hu Öveges Verseny linkjén teszik közzé.

Az országos döntőről

  • külön kiadvány készül (többek között a következő évek felkészülését segítő céllal),
  • a Fizikai Szemlében és/vagy a Fizika Tanításában közlik a verseny feladatait, és az elért eredményeket.

Díjazás:

Az országos döntő valamennyi résztvevője és felkészítő tanára emléklapot, a legjobb megoldók (a következő kategóriáknak megfelelően: számolásos feladatok, fizikai mérő kísérleti, fizikai jelenség elemző feladat, fizikatörténeti feladat) oklevelet kapnak.
A helyezetteket külön díjazzák általános iskolai és középiskolai kategóriában.
Az összetett kategóriában (a teljes feladatsor megoldását figyelembe véve) várhatóan a 90% feletti eredményt 1. díjjal, a 80-89% közötti eredményt 2. díjjal, a 70-79% közötti eredményt 3. díjjal jutalmazza a Versenybizottság. Ettől a dolgozatok értékelése során szerzett tapasztalata alapján eltérhet a Zsűri.
Az abszolút összetett kategóriában (általános és középiskolások közös értékelésében) a legjobb eredményt elérő versenyző és felkészítő tanára az ELFT Általános Iskolai Oktatási Szakcsoportjának erre a célra alapított Öveges Érmét kapja.
Az ismeretterjesztő folyóiratok szerkesztősége előfizetéssel, valamint különszámok felajánlásával, a könyvkiadók pedig jutalomkönyvek felajánlásával, a szponzorok vásárlási utalvánnyal és egyéb tárgyakkal járulhatnak hozzá a versenyzők és a felkészítő tanárok díjazásához.

A verseny társrendezői:

Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés,
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet,
Kazinczy Ferenc Gimnázium, Győr.  

A szervezők elérhetősége: oveges2012@gmail.com

Lévainé Kovács Róza elnök T.: 06-20-9621397
Nagy Zsigmondné ügyvezető T.: 06-1-2018682
Reszegi Miklós az online rendszer működtetője T.: 06-70-6068704

Fontos, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel honlapokat, a regisztráció alkalmával megadott e-mailjeiket és Moróné Tapody Éva hírlevelét, ahol folyamatosan tájékoztatják az érdeklődőket a versennyel kapcsolatos aktuális tudnivalókról.

Az előző évek feladatait és azok megoldásait füzet formájában jelentették meg. Ezek a füzetek korlátozott számban megrendelhetők az Eötvös Loránd Fizikai Társulat titkárságán, illetve az előző évek 1. és 2. fordulóinak feladatai megtekinthetők a www.kfki.hu/elftaisk honlapon.