2013.03.14. csütörtök
Nyomtatás

Te is olvasol ugye?

„Az író azt gondolta…” – és te mit gondolsz? Olvasd el Grecsó Krisztián novelláját, és írj róla kritikát! Dicsérd meg, ha tetszett! Húzd le, ha szerinted nem jó! Most mindenkit érdekel a véleményed.

Várják azoknak a diákoknak a jelentkezését, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy megosszák véleményüket közel hárommillió lapolvasóval! És ha te vagy a legjobb, a következő szöveget már az új táblagépeden írhatod.

A pályázat célja

A Supka Géza Alapítvány olvasást népszerűsítő irodalmi pályázatot hirdet „Te is olvasol, ugye?” címmel középiskolás korú fiatalok számára. A pályázaton részt vehet valamennyi, a 2012/2013-as tanévben a közoktatási intézmények 9-13. évfolyamát végző tanuló. (Határainkon túl élő fiatalok pályázatát is várják.)

A pályázat kiírója értő, értékelő, lap- és könyvolvasásra szeretné inspirálni a középiskolás korosztályt. A Te is olvasol, ugye? című pályázat az olvasásra mint szórakozási formára, élményszerzési módra hívja fel a figyelmet. Céljai megvalósításához egy olyan fiatal, népszerű szerzőt hív segítségül, aki mind személyes karakterével, mind műveivel képesmegszólítani, dinamizálni a középiskolás olvasó­közösséget.

A pályázat kiírója azzal a felhívással fordul a középiskolás korú fiatalokhoz, hogy írjanak kritikát (értelmező és értékelő szöveget) Grecsó Krisztián Csak egy tánc című novellájáról. Az elkészült pályaművet a beérkezési határidőig küldjék el a pályázat e-mail címére! (A Te is olvasol, ugye? című pályázatra pályaműveket elektronikus úton, e-mailhez csatolt mellékletként (szövegfájlként) a pályázat e-mail címére lehet benyújtani. Ha valamely pályázó számára az elektronikus benyújtás nem megoldható, pályázatát postai úton is benyújthatja a pályázat postacímére (ebben az esetben a pályaművet egy eredeti és két másolati példányban, a jelentkezési lapot és a gondviselői nyilatkozatot egy-egy eredeti példányban kell beküldeni).

A pályázat alapjául szolgáló irodalmi mű

Grecsó Krisztián Csak egy tánc című novellája fiatalokról szól, a személyes életvilág konfliktusait, párkapcsolati problémáit ábrázolja. A pályázat kiírója a Csak egy tánc című szöveget több mint 20 nyomtatott sajtótermékben, jellegét tekintve országos és megyei napilapokban, illetve hetilapokban két részletben teszi közzé, 2013. március 20-án (a hetilapokban ezen a megjelenési héten) és 2013. március 27-én (a hetilapokban ezen a megjelenési héten).  (A pályázatban részt vevő lapok listája a pályázat facebook-oldalán és honlapján megtalálható.)

A benyújtandó mű

A pályázatra benyújtott mű Grecsó Krisztián Csak egy tánc című novelláját értelmezze, értékelje. A benyújtott mű műfaja: kritika vagy elemzés vagy esszé. A pályázó feladata az, hogy értelmezze a novella cselekményének lehetséges üzeneteit, alakítson ki személyes, értékelő viszonyt a novellában megjelenő karakterekhez, eseményekhez, elemezze és értékelje a novella művészi megvalósítását, térjen ki a szöveg szerkezetére, valamint a novellában alkalmazott beszédmód jellegzetességeire. A benyújtott mű oldott nyelven, olvasmányos stílusban, ugyanakkor érvekkel alátámasztva adjon egységes, az olvasót orientáló képet a novelláról.

A benyújtandó mű maximális terjedelme 3600 karakter (szóközökkel).

A pályázat részvételi feltételei

A pályázaton részt vehet valamennyi, a 2012/2013-as tanévben a közoktatási intézmények 9-13. évfolyamát végző tanuló, amennyiben elfogadja és teljesíti a következőket. A pályázatra pályázati adatlapon lehet jelentkezni. Kérjük, hogy a pályázati lapot minden esetben írja alá szülő/gondviselő, hozzájárulását adva a fiatalkorú személynek a pályázaton való részvételéhez. Szülő/gondviselő aláírása nélkül a pályázaton való részvétel nem lehetséges.

  • A pályázati határidő lejártáig érvényes, a kiírási feltételeknek megfelelő pályaművet, és egy hiánytalanul kitöltött jelentkezési lapot juttat el a pályázat e-mail címére vagy postacímére.

  • A pályázók csak saját művel pályázhatnak.
  • Minden pályázó csak egyetlen pályaművet nyújthat be.

A pályázat beérkezésének határideje:
2013. április 4. 12 óra 00 perc

Bírálat

A beérkezett, érvényes pályázatok bírálata két lépcsőben történik. A pályázatokat a Supka Géza Alapítvány által felkért (gyakorló pedagógusként dolgozó) szakmai bizottság előértékeli, és a beérkezett, érvényes pályázatok közül 2013. április 11-ig kiválasztja a tíz legjobb pályaművet. A tíz legjobb pályamű közül a zsűri 2013. április 15-ig kiválasztja a pályázat nyertes pályaművét. A döntés megszületése után a Supka Géza Alapítvány értesíti a nyertes pályázót 2013. április 15-én. A bírálati eljárás során a zsűri nem állapít meg második, harmadik és további helyezéseket. A pályázatnak egyetlen nyertese lehet.

A zsűri tagjai: Für Anikó színművész, Kányádi Sándor költő, Horváth Gergely rádiós műsorvezető.

Díjazás

A pályázat díja egy bruttó 150.000 Ft értékű táblagép.
A nyertes pályamű szerzője nyereményét az eredményhirdetésen veheti át.

A nyertes pályamű szerzője egy közösségi feladatot is vállal: eldönti, hogy a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése tagkiadói által a pályázat számára felajánlott értékes könyvcsomagokkal kiket kíván megajándékozni.

A Supka Géza Alapítvány vállalja, hogy a hatályos jogszabályok alapján a díjakkal kapcsolatban felmerülő, a kiírót terhelő közterhekkel kapcsolatos bevallási, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségeit teljesíti, a nyertes pályamű szerzője részére a szükséges igazolást  a díjjal együtt átadja.

Eredményhirdetés

A pályázat eredményhirdetése 2013. április 21-én, a XX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon lesz, a Millenáris Parkban.

A nyertes pályamű közzététele

A nyertes pályamű alkotója a pályázaton való részvételével automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy művét a Supka Géza Alapítvány az eredményhirdetést követően nyilvánosságra hozza. A nyertes alkotó pályaművének közlési jogait külön szerzői tiszteletdíj-követelés nélkül átadja a Supka Géza Alapítvány­nak, illetve a novellát megjelentető sajtótermékek kiadóinak.

Adatkezelési elvek, gondviselői nyilatkozat

A 18. életévet betöltött pályázók a pályázati adatlap és a pályamű megküldésével automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy

  • megadott adataikat (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a Supka Géza Alapítvány mint adatkezelő kezelje a pályaművek elbírálásáig, nyertes pályázó esetében a pályamű nyilvánosságra hozataláig minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje;

A 18. életévet be nem töltött pályázók a pályázati adatlap, a pályamű megküldésével egyidejűleg a pályázó szülője/gondviselője által írt és aláírt nyilatkozatot csatolnak, melyben a szülő/gondviselő hozzájárulását adja ahhoz, hogy a fiatalkorú pályázó

  • megadott személyes adatait (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a Kiíró mint adatkezelő kezelje a pályaművek elbírálásáig, nyertes pályázó esetében a pályamű nyilvánosságra hozataláig minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje;

  • a pályázat megnyerése esetén az eredményhirdetésen részt vegyen, és a díjat átvegye,

  • nyertes pályaművének ellenszolgáltatás nélküli nyilvánosságra hozatalához.

A Supka Géza Alapítvány a személyes adatokat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A pályázat e-mail címe
teisolvasol@teisolvasol.hu

A pályázat postacíme
1043 Budapest Bocskai utca 26 (A borítékon, kérjük, tüntessék fel a pályázat címét: Te is olvasol, ugye?)

A pályázat facebook-oldala
http://facebook.com/teisolvasol

A pályázat eredményével kapcsolatban jogi út igénybevétele nem lehetséges!

A Supka Géza Alapítvány fenntartja magának a változtatás, vagy a visszavonás jogát.

 

Kapcsolódó anyagok

Pályázati adatlap (35KB)

Szülő gondviselő nyilatkozata (170KB)