2011.08.21. vasárnap
Nyomtatás

Tananyagfejlesztő keretrendszerrel segített tehetséggondozás

Tehetséggondozó módszertani kiadvány 5

Szerző: Suszter Balázs
Kiadás éve: 2011

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében 2010 májusában kiírt 3.4.4/B-08/2/KMR pályázaton a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet sikeresen pályázott a „Pont ÉRTED, pont VELED, pont NEKED. Érték-tehetség-siker” projektcímmel.

A pályázat keretei között valósult meg e tehetséggondozást segítő térítésmentesen letölthető módszertani kiadvány.

Informatikaórákon jelentős eltérések mutatkoznak a gyerekek tempójában. Ez gyakran sebességükből származtatható, de alaposabban szemlélve kiderül, hogy sokszor inkább megoldási stratégiáik különbségéből adódik. A kiadvány célja egy olyan rendszer bemutatása a saját ütemű tanuláshoz, amely különösebb anyagi ráfordítás és technikai nehézség nélkül üzembe helyezhető, működtethető, egyúttal átjárható, így alkalmas lehet más tanárok, tantárgyak és iskolák bevonásával egy komplex tartalomkezelő rendszer és segítő hálózat kialakításához akár már általános iskolákban is.

A többéves tanítási tapasztalat alapján kidolgozott

  • egyéni ütemű,

  • hálózattal és

  • keretrendszerrel támogatott tanulás

mint módszer, jó lehetőség az informatikaórákon a gyakorlati feladatok megoldására. Példákkal, óravázlattal és projekt-tervvel szemlélteti a kiadvány azt a módszert, amely hol nagyobb, hol kisebb mértékben elméleti ismeretek feldolgozására, sőt más tantárgyak tanítására is alkalmas lehet.

A bemutatott tehetségfejlesztést segítő módszer segítségével könnyen lehet differenciálni, és ami még jobb, öndifferenciálásra lehetőséget adni. Nem jelent nehézséget osztálykeretben gyorsítani, gazdagítani, dúsítani sem. A tehetséggondozásban éppen ezért lehet kiemelkedő szerepe, mégsem kell az iskolát, az osztályt „sarkaiból kifordítani”.

Ajánljuk e kiadványt valamennyi, a tehetséggondozás iránt elkötelezett pedagóguskollégánk részére.

Bondzsér Zita

pedagógiai szakértő

tehetségfejlesztés

Kapcsolódó anyagok

Suszter Balázs: Tananyagfejlesztő keretrendszerrel segített tehetséggondozás (9176KB)