2011.08.21. vasárnap
Nyomtatás

Kémia

Tehetséggondozó módszertani kiadvány 4

Szerző: dr. Stankovics Éva
Kiadás éve: 2011

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében 2010 májusában kiírt 3.4.4/B-08/2//KMR pályázaton a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet sikeresen pályázott a „Pont ÉRTED, pont VELED, pont NEKED. Érték-tehetség-siker” projektcímmel.

A pályázat keretei között valósult meg e tehetséggondozást segítő térítésmentesen letölthető módszertani kiadvány.

A kémia tantárgy iránti érdeklődés felkeltésének és fenntartásának hatékony módszere

  • a látványos, problémamegoldó kísérletezés,

  • a gondolkodtató feladatok megoldása és

  • az érdekes, a köznapi életből vett számítási példák gyakoroltatása.

Fontos minél hamarabb, már a kilencedik osztályban kiválasztani a kémia iránt érdeklődő, tehetséges tanulókat és ellátni őket rendszeresen a tanórán, illetve a kémiaszakkörön a tantárgyi alapkövetelményeken túlmutató, érdekes, gondolkodtató, problémamegoldó feladatokkal.

Az így felkészített tanulók képesek lesznek – először csak szaktanári segítséggel, később pedig már önállóan – a problémamegoldó kísérletek elemzésére, a gondolkodtató feladatok és számítási példák megoldására, hiszen a kémia tanulása mind a logikus gondolkodást, mind az elmélyült tanulást megköveteli.

A kémia iránt érdeklődő, tehetséges tanulóknak fontos tudáspróbát jelentenek a versenyek. A sikerélményt nyújtó versenyzés csak megfelelő előkészítés után várható, ehhez az előkészítő munkához is segítséget nyújt e kiadvány.

Ajánljuk e kiadványt valamennyi, a tehetséggondozás iránt elkötelezett pedagóguskollégánk részére.

Bondzsér Zita
pedagógiai szakértő
tehetségfejlesztés

Kapcsolódó anyagok

Dr. Stankovics Éva: Kémia (3800KB)