2011.08.21. vasárnap
Nyomtatás

A szabályos iskolai tehetségek fejlesztése a középiskolai történelemtanításban

Tehetséggondozó módszertani kiadvány 2

Szerző: Runda Margit
Kiadás éve: 2011

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében 2010 májusában kiírt 3.4.4/B-08/2/KMR pályázaton a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet sikeresen pályázott a „Pont ÉRTED, pont VELED, pont NEKED. Érték-tehetség-siker” projektcímmel.

A pályázat keretei között valósult meg e tehetséggondozást segítő térítésmentesen letölthető módszertani kiadvány.

A módszertani kiadvány a szabályos iskolai tehetségek fejlesztését pszichológiai, pedagógiai és módszertani szempontból vizsgálja. Bemutatja a szakirodalom legújabb vizsgálati eredményeit és számos tudományos elméletet, foglalkozik a motiváció néhány fontos, a tehetséges gyerekekkel kapcsolatos kérdéskörével, a kreativitással. Mindezekhez az elméleti pszichológiai-pedagógiai témakörökhöz szervesen kapcsolja az adott területhez tartozó módszertani elemeket.

A kooperatív tanulás prioritására épülő kiadvány az önálló ismeretszerzés és problémamegoldó gondolkodás módszertanának megtanítására ösztönzi a szabályosan megnyilvánuló tehetségekkel foglalkozó kollégákat, s egyúttal segítséget ad a napi óraszervezési feladatok kapcsán a szemléletbeli váltáshoz, az új nézőpontú tanulás megszervezéséhez, a típusfeladatok kereteinek kialakításához.

Mindvégig szem előtt tartja azt a szempontot, hogy a tehetségfejlesztés egy részének a mindennapokban olyan osztályban kell történnie, ahol a legkülönbözőbb képességű és érdeklődésű diákok vannak jelen egyszerre, tehát olyan módszerre van szükség, amely egyszerre fejleszti a szabályos iskolai tehetségek és az átlagos adottságú diákok tanulási képességeit.

A kiadványban bemutatott, együttműködésen alapuló módszer a szociális képességek erősítése, az együtt végzett munka módszerének elsajátítása kapcsán növeli a motivációt, könnyebbé teszi a tanulási folyamatot.

A kiadvány igyekszik konkrét segítséget nyújtani a kreativitás fejlesztéséhez a történelem középiskolai tanítása során. A feladattípusok mellett a kiadványban konkrét példák is találhatók ezek megvalósíthatóságára az egyik, kooperatív tanulásra jól használható tankönyvcsalád forrásanyagának felhasználásával.

Önálló rész foglalkozik a történelem tanításának legfőbb koncepcionális elemeivel, a forrásközpontú tanítás módszertani nehézségeivel, különös tekintettel a szabályos iskolai tehetségek sajátosságaira.

Ajánljuk e kiadványt valamennyi, a tehetséggondozás iránt elkötelezett pedagóguskollégánk részére.

Bondzsér Zita
pedagógiai szakértő
tehetségfejlesztés

Kapcsolódó anyagok

Runda Margit: A szabályos iskolai tehetségek fejlesztése a középiskolai történelemtanításban (7093KB)